DNS získala tři certifikace ISO

VAD distributor společnost DNS úspěšně v květnu 2012 zakončila certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001, systému řízení environmentální politiky dle ISO 14001 a systému řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001.

DNS získala tři certifikace ISODNS získala tři certifikace ISODNS získala certifikací na management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008 na všechny hlavní činnosti firmy: projekční, školící a poradenská činnost v oblasti ICT a distribuce ICT.

ISO 9001:2008 je nejnovější verzí normy kvality řízení, která má akcionářům, zákazníkům a dalším zúčastněným stranám poskytnout jistotu, že společnost svou činnost vykonává na základě správně definovaných a efektivně prováděných procesů.

Zároveň se DNS zaměřila na zlepšování životního prostředí a splnila normu EN ISO 14001:2004, tedy certifikaci systému environmentálního managementu.

ISO 14001:2004 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na řízení procesů ve vztahu k životnímu prostředí. Organizace, která chce získat tuto certifikaci, musí prokázat, že sleduje potenciální rizika a dopady své činnosti na životní prostředí a systematicky pracuje na jejich snižování.

DNS dále zavedla v rámci zdokonalování procesů uvnitř firmy Information Security Management System (Systém řízení informační bezpečnosti podle mezinárodního standardu ISO 27001:2005) s cílem zvýšit vlastní konkurenceschopnost a kredibilitu.

ISO 27001:2005 je norma zaměřená na řízení bezpečnosti informací. Její plnění má zajistit, že si společnost uvědomuje, jak jsou informace cenné a podniká potřebné kroky (technické, organizační i personální) k jejich ochraně.

Díky těmto certifikacím společnost DNS splnila jeden ze svých záměrů, kterým bylo zefektivnit procesy v rámci firmy a zaručit klientům vysoký standard poskytovaných služeb. Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě a procesu certifikací podíleli,” dodal v oznámení Martin Skalík, finanční a správní ředitel DNS, který měl celý proces certifikace na starosti.

Společnost DNS získala certifikáty ISO u certifikačního orgánu Verification 4 Systems.

Zdroj: DNSKomentáře