VoIP - jak pro tuto technologii nadchnout zákazníky?

VoIP (Voice over Internet Protocol) je technologie umožňující telefonování prostřednictvím internetu. Víte, jaké obchodní příležitosti skýtá?

VoIP - jak pro tuto technologii nadchnout zákazníky?Jde o technické řešení, při kterém je hlas převáděn na data, jež jsou ve formě paketů přenášena datovou sítí – internetem. Přidělení telefonních čísel a další služby zajišťuje VoIP operátor. Internetové připojení má v dnešní době téměř každý a kvalitních VoIP operátorů je také dost. Proto je VoIP telefonie stále více využívána, ať už firmami či koncovými uživateli v domácnostech.

Kvalita IP telefonie je dnes již na velmi vysoké úrovni a je limitována snad jen kvalitou internetového připojení zákazníka.

Jaké hlavní výhody nabízí přechod na VoIP telefonování?

  • Úspora za volání – až 60%, volání do zahraničí je několikanásobně levnější.
  • Volání v rámci sítě zdarma, u firemních řešení lze zajistit volání zdarma i na firemní mobilní telefony.
  • Možnost propojení VoIP řešení s firemními systémy – zefektivnění a zjednodušení práce.
  • Možnost vzdálené administrativy – jednoduchá a pohodlná správa volacích účtů přes internetový prohlížeč.
  • Vybavenost IP telefonů - oproti analogovým telefonům poskytují IP telefony řadu funkcí navíc, jako například vzdálené i lokální telefonní seznamy, možnost vytáčení hovorů z PC, více telefonních účtů na jednom přístroji, atd.
  • Široké možnosti využití - konferenční hovory (audio i video), nahrávání hovorů, přesměrování z pevné linky na mobil, automatická spojovatelka.
  • Přenositelnost čísel – uživatel má možnost převést číslo své pevné linky na VoIP číslo.
  • Velmi krátká návratnost investice - v řádu měsíců.

Ne všechny výše uvedené výhody jsou v dostatečném povědomí, proto je nezapomeňte v rámci nabídky zákazníkům připomenout.

Možné způsoby VoIP komunikace

Způsoby VoIP komunikace lze rozdělit podle několika parametrů. Budeme se však věnovat základnímu rozdělení dle použitých koncových zařízení:

Počítač -> počítač: základní, nejlevnější a nejjednodušší způsob VoIP komunikace, kdy uživatelům stačí pouze nainstalovat do svého PC komunikační software a zapojit sluchátka s mikrofonem. Nejrozšířenějším software pro tento způsob komunikace je notoricky známý Skype. Výhodou propojení jsou nulové náklady na pořízení telefonního přístroje. Jde však spíše o nouzové řešení, je totiž nutné, aby měly obě strany zapnutý počítač, což snižuje komfort a pohodlí. Problémy s počítačem navíc mohou ovlivnit kvalitu hovoru a dostupnost telefonie.

Počítač -> telefon: ze zapnutého PC se lze samozřejmě dovolat také na klasický telefonní přístroj. Pomocí softwarové klávesnice v komunikačním softwaru vytočíte standardní telefonní číslo a jste spojeni. Uživatel na straně telefonu má tu výhodu, že nemusí mít zapnutý počítač. Nevýhodou jsou pořizovací náklady, které však v dnešní době nejsou nijak vysoké. Pod pojmem telefon si můžeme představit několik možností (např. analogový telefon s VoIP bránou, VoIP telefon atd.).

Telefon -> telefon: v dnešní době nejpoužívanější způsob VoIP komunikace, kdy ani jeden z uživatelů nemusí mít zapnutý počítač, navíc může využívat veškerých výhod telefonů. Mnoho uživatelů při této komunikaci ani nepozná, že se jedná o VoIP telefonii a myslí si, že využívají klasickou pevnou linku.

Zavedení VoIP ve střední firmě v praxi

Velikost a personální rozdělení společnosti

Příklad uvádí VoIP řešení realizované na míru středně velké firmě. Do kalkulace návratnosti byly započítány orientační měsíční náklady na zaměstnance přibližně 50 tis. Kč.

Struktura zaměstnanců - 10 obchodníků, 20 technických pracovníků (programátoři, hot-line, servisní technici), 20 pracovníků podpory prodeje (administrativa, marketing).

Současný stav

Volání se řeší pomocí 2 HTS linek a 1 ISDN30 linky zapojených do ústředny, do které jsou připojeny běžné analogové telefony. Celková průměrná měsíční provolávka je 60 hodin a poměr volání do jednotlivých sítí činí: 60 % - pevné linky, 30 % - mobilní telefony, 10 % - volání do zahraničí.

Navrhovaný stav

Realizace je postavena na plnohodnotném VoIP řešení, které zahrnuje VoIP ústřednu, VoIP telefony, implementační práce a nahrávání hovorů. Výsledné řešení odbourá paušální poplatky za pevné linky a podstatně sníží cenu provolávky. Výrazné úspory lze dosáhnout i propojením do ERP či CRM systému.

Výpočet návratnosti investice při přechodu na VoIP řešení

Zdroj: Joyce ČR


Autoři působí jako obchodníci specializovaného distributory Joyce ČR.
Úvodní foto: Joyce

Komentáře