Trendy v oblasti mobilních zařízení a operačních systémů v 1. pololetí 2011 v ČR

Jak se změnil trh operačních systémů? Která značka je na českém trhu vítězem v žebříčku výrobců mobilních zařízení: Nokia anebo Apple?

Trendy v oblasti mobilních zařízení a operačních systémů v 1. pololetí 2011 v ČRV prvním pololetí roku 2011 se změnila situace na trhu mobilních zařízení a pokračuje trend změn na trhu operačních systémů. Která zařízení používají čeští uživatelé internetu nejraději a přes které operační systémy na internet nejčastěji přistupovali v posledním půlroce?

Podle dat ze studie gemiusTraffic, pravidelně publikovaných na stránkách gemiusRankings, jsme mohli v roce 2010 pozorovat na trhu operačních systémů důležitou změnu v žebříčku popularity OS z dílny společnosti Microsoft. V říjnu překonaly Windows 7 starší systém Windows Vista, nicméně jednoznačným lídrem byly nadále Windows XP. Podívejme se, jak se situace změnila během následujících šesti měsíců.

V prvním pololetí roku 2011 jsou nejpoužívanějším operačním systémem na českém trhu stále Windows XP. Nicméně, počet zobrazení stránek, pocházejících z tohoto OS má byť pomalu, ale přesto klesající tendenci: v lednu si Windows XP získaly téměř 60 % všech zobrazení webových stránek, ale v červnu již o pět procent méně. Zdá se, že tento trend bude pokračovat i v dalších měsících, ale prozatím není silná pozice lídra na trhu operačních systémů nijak ohrožena.

Od roku 2010 stále roste podíl zobrazení stránek, generovaných OS Windows 7, a s tím i jeho převaha nad Vistami, jejichž pozice na trhu je čím dál slabší. Zatímco v lednu 2011 pocházelo z Windows 7 22 % všech zobrazení stránek, tedy o 7 procentních bodů více než z Windows Vista,  v červnu jich bylo již 29 %.


 

Graf 1: Podíl zobrazení stránek generovaných operačními systémy v ČR

Podíl zobrazení stránek generovaných operačními systémy v ČR


 

Mobilní zařízení: pozice iPadu stále posiluje

V oblasti mobilních zařízení z pohledu připojení na internet jsme v prvním pololetí roku 2011 mohli pozorovat rychlý růst popularity iPadu, který si získal na českém trhu silnou pozici v žebříčku nejpoužívanějších mobilních zařízení. Pozice iPadu posilovala nejrychleji od listopadu 2010 do ledna 2011, kdy si tento tablet získával každý měsíc tři procenta zobrazení stránek pocházejících z mobilních zařízení.

V lednu 2011 pocházelo z iPadu téměř 16 % všech zobrazení stránek generovaných mobilními zařízeními a v červnu již 22 %. V tomto měsíci se také poprvé srovnal počet zobrazení stránek generovaných iPadem a iPhonem a v prvních týdnech července udržel iPad svou převahu nad iPhonem. V dalších měsících se ukáže, zda pozice iPadu bude na českém trhu nadále posilovat.


 

Graf 2: Podíl zobrazení stránek, generovaných v ČR prostřednictvím mobilních zařízení (podle modelů)

Podíl zobrazení stránek, generovaných v ČR prostřednictvím mobilních zařízení (podle modelů)


 

Apple poráží Nokii

Pokud se jedná o žebříček výrobců mobilních zařízení z pohledu přístupu na internet, tak se v prosinci 2010 poprvé srovnal počet zobrazení stránek generovaných přístroji od Apple a od Nokie. Během ledna 2011 jsme již mohli pozorovat převahu Apple nad Nokií, která se v průběhu dalších měsíců rychle zvětšovala.

První pololetí 2011 tak patří značce Apple a jeho převaha nad Nokií stále roste: v lednu pocházelo z mobilních zařízení od Apple téměř 39 % zobrazení (z různých přístrojů od Nokie téměř 33 %) a v červnu to již bylo 45,5 % (Apple) oproti 29 % (Nokia).


 

Graf 3: Podíl zobrazení stránek, generovaných v ČR prostřednictvím mobilních zařízení (podle výrobců)
Obr.3. Podíl zobrazení stránek, generovaných v ČR prostřednictvím mobilních zařízení (podle výrobců)

Titulní foto: © Cybrain - Fotolia.com


Autorka pracuje ve výzkumné agentuře Gemius a zabývá se analýzou dat a marketingem.Komentáře