Slovenský trh 2009-2010 očima distributorů

Ve druhém tištěném speciálu ChannelWorldu vyšla analýza distribučního trhu, kde jsme vám slíbili, že vás podrobněji seznámíme s názory a plány výkonných zástupců distributorů. Tady jsou.Na článek hodnotící český distribuční trh se můžete podívat zde.
Pokud by vás zajímalo, co říkali zástupci distribučních společností v loňském roce, zamiřte sem.

Zástupcům distributorů jsme položili dvě otázky. První se týkala hodnocení vývoje distribuce v oblasti IT v roce 2009 a v prvním čtvrtletí a druhá pak plánům pro zbytek kalendářního roku. Seznamte s podporou, kterou pro vás největší hráči na trhu připravují.

Po odpovědích broadline distributorů pokračuje článek odpověďmi distributorů s přidanou hodnotou (VAD).

Otázky:

1) Ako hodnotíte z pohľadu vašej spoločnosti vývoj distribučného trhu v roku 2009 a v 1. štvrťroku roku 2010?

2) Aké sú hlavné plány vašej spoločnosti na tento rok vo vzťahu k partnerom predaja?


Július Masár, výkonný riaditeľ eD’system Slovakia

1) Kalendárny rok 2009 sa začal veľmi opatrne, a to najmä kvôli dvom faktorom.  Prvým, a to zásadným, bol prechod SR na novú menu euro,  s implementáciou ktorej  mali naši partneri pomerne veľa práce a z toho dôvodu sa nemohli naplno venovať svojej obchodnej činnosti. Druhým faktorom bol dopad tzv. finančnej krízy, ktorá sa začala naplno prejavovať aj v oblasti IT.  Ak by som mal v skratke zhodnotiť rok 2009, tak pre našu spoločnosť to bol rok, v ktorom sme boli nútení optimalizovať a ešte viac zefektívňovať naše interné procesy. Taktiež sme prehodnotili a zefektívnili našu kreditnú politiku, čo sa ukázalo ako kľúčové, nakoľko sme si boli schopní aj napriek finančnej kríze udržať vzornú platobnú morálku voči našim vendorom. Vďaka tomu sme mohli našim klientom ponúknuť dostatočne veľké skladové zásoby s atraktívnymi produktmi. Títo to patrične ocenili, čo sa odzrkadlilo aj na našich výsledkoch a eD system Slovakia potvrdil pozíciu lídra na distribučnom trhu. Rok 2010 sa pre nás začal pozitívne, nakoľko sme v Q1 zaznamenali medziročný rast, z čoho usudzujem, že tento rok bude úspešnejší ako ten predchádzajúci.

2)
V tomto roku ponúkneme našim partnerom ďalšie inovácie nášho WWW, kde budú zapracované nové funkcionality. Taktiež plánujeme vylepšenie nášho B2C, ktorý by mal výrazne  zjednodušiť predaj ku koncovému zákazníkovi. V roku 2010 plánujeme do nášho portfólia zavedenie nových atraktívnych značiek.  Ako líder na trhu budeme aj naďalej prinášať našim zákazníkom v dostatočnom predstihu a v dostatočnom množstve všetky novinky, ktoré budú uvádzať na trh naši dodávatelia.


Ľubomír Očko, riaditeľ Asbis CZ

Ľubomír Očko, riaditeľ Asbis SK1) Vývoj na trhu v roku 2009 bol poznačený globálnou ekonomickou krízou, zavedením eura a pokračujúcou konsolidáciou distribučných firiem. Zavedenia eura malo pozitívny vplyv na náš biznis, pretože výrazne znížilo riziko kurzových strát a poplatky bankám. Kríza, naopak, spôsobila zhruba 10% pokles distribučného trhu v porovnaní s rokom 2008. Napriek tomu sme v tomto roku dosiahli obrat viac ako 137 mil. € (vyše 4,1 miliardy Sk), čo predstavuje 13% nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom a zvýšili sme náš podiel na trhu. V Q1 2010 pokračujeme v nastúpenom trende a zvýšili sme náš obrat v porovnaní s Q1 2009 o 25%. Tento rast sme dosiahli vďaka špičkovým ľuďom, ktorých máme vo firme a tiež vďaka jasnej firemnej stratégii stať sa v tomto roku číslom 1 na slovenskom distribučnom trhu. Vieme, kam sa chceme dostať, vieme, ako sa tam dostať a hlavne máme ľudí, ktorí sú schopní tento plán realizovať.

2) Budeme im poskytovať lepší predpredajný servis. Z tohto dôvodu sme tento rok posilnili náš tím o viac ako 10 ľudí. Ide hlavne o Value Added distribúciu HP, kde k nám prišli 3 noví ľudia, ale i Volume distribúciu HP, marketing, networking a sales. Budeme im pomáhať financovať projekty v rámci programu OPIS (Operačný program informatizácie Slovenska), kde koncový zákazník vyžaduje splatnosť faktúr od 90 do 150 dní a ide o veľké zákazky v objeme miliónov EUR. V rámci marketingových aktivít plánujeme v tomto roku zorganizovať niekoľko konferencií a školení, na ktorých budú mať naši zákazníci možnosť získať najnovšie informácie priamo od svetových výrobcov IT. Spomeniem aktuálny NETDay, na ktorom budú 27. mája 2010 v Žiline odprezentované odborné prednášky z oblasti dátových komunikácií doplnené výstavou produktov jednotlivých partnerov akcie. Okrem týchto konferencií do našej ponuky pribudli tento rok aj špecializované odborné školenia s možnosťou získania certifikátov napríklad pre značku VMware.


Miriam Pitrunová, SWS Distribution SK

1) Rok 2009 bol zatiaľ najťažší a mali sme pokles obratu. Na celom trhu sa používali neštandardné postupy či ústupky v mene zachovania obratu a trhového podielu. Prvý kvartál 2010 vyzerá trochu lepšie, zaznamenali sme medziročný nárast, objavujú sa objednávky, ktoré boli kedysi kvalitou či kvantitou bežné a v roku 2009 sa takmer vôbec nevyskytovali.

2) Plánujeme rozšírenie obchodného tímu vo vzťahu k IT dealerom i retailu, facelift webstránky, rozšírenie sortimentu v doplnkoch a komponentoch, nové distribúcie v spotrebnej elektronike a lepšie podmienky pre B2C spoluprácu s dealermi.


Distribuce s přidanou hodnotou


Andrej Buchamer, Country Manager, Avnet TS Slovakia

Andrej Buchamer, Country Manager, Avnet TS Slovakia1) Naša spoločnosť v júni 2009 úspešne ukončila fiškálny rok 2009, vplyv globálnej recesie sa na hospodárskom výsledku samozrejme podpísal, avšak pokles nebol dramatický. Momentálne sa nachádzame v poslednom kvartáli fiškálneho roku 2010 a môžeme konštatovať, že trh IT distribúcie na Slovensku sa aktivizuje. Samozrejme, že je predčasné komentovať celkové čísla, avšak uplynulé mesiace vnímame pozitívne a sme presvedčení, že trend ostane naďalej pozitívny.

Popri snahe úspešne ukončiť fiškálny rok sa aktuálne sústreďujeme na plány pre FY10. Naša pozornosť sa určite bude sústreďovať na zavŕšenie fúzie Oracle – SUN. Prioritou bude, aby naši partneri pocítili z tohto spojenia reálne výhody, či už vo forme nových riešení, produktov alebo úspor nákladov.

2) Avnet TS Slovensko je distribútor s pridanou hodnotou, preto rozhodne budeme pokračovať vo vzdelávaní partnerov (obchodnom a technickom), v asistencii pri získavaní potrebných certifikátov, v podpore ich marketingových aktivít a pod. V oblasti poradenstva bude v centre nášho záujmu snaha pomáhať partnerom získať a efektívne čerpať prostriedky z tzv. Eurofondov.

S novým fiškálnym rokom by sa mal stať skutočnosťou aj náš dlho očakávaný webshop, ktorý zefektívni spoluprácu s našimi partnermi a sprehľadní ponuku produktov z nášho komplexného portfólia.


Přehledy obratů uvedených i dalších distributorů, stejně jako seznam nových autorizovaných distribucí naleznete v květnovém tištěném speciálu ChannelWorldu.Komentáře