Seriál: Nabídněte VoIP (3)

ChannelWorld je projekt zaměřený na resellery a dodavatele služeb, kteří hledají nové obchodní příležitosti. Ve spolupráci s Joyce ČR vám proto ve třídílném seriálu představujeme jednu z nich – VoIP, neboli telefonování přes internet. Jak začít s prodejem?  1. Co je to VoIP, kde hledat zákazníky a jaké produkty zvolit
  2. Výběr operátora a instalace
  3. Úskalí VoIP

V minulém díle našeho seriálu jsme se zaměřili na vhodný výběr operátora a jeho služeb pro vaše zákazníky. Výhody VoIP jsme shrnuli již v kapitole první. Jako každá technologie má ale i „telefonování přes internet“ svá úskalí. Na co si tedy dát pozor?

Problematiku kvalitní implementace VoIP telefonie můžeme rozdělit na dvě oblasti. První je kvalitní síťová infrastruktura a internetová přípojka. Za druhou důležitou oblast se pak považuje komplexní zabezpečení podnikové (privátní) sítě proti hrozbám internetu.

Síťová infrastruktura a internetová přípojka

U VoIP telefonie je třeba zajistit především kvalitní internetové připojení.Při implementaci VoIP telefonie do stávající síťové infrastruktury je důležité mít na paměti to, že VoIP telefonie je komunikace závislá na čase doručování IP paketů. Z tohoto důvodu je třeba zákazníkovi zajistit internetovou přípojku, u které má garantovány tyto parametry:

- Ztrátovost paketů nesmí být vyšší než 1 %.

- Zpoždění (latence, tedy doba potřebná k tomu, aby paket dorazil ze svého zdroje do místa určení) nesmí v jednom směru překročit 150 ms.

- Časová nestabilita (jitter, tedy následek nerovnoměrného příchodu paketů, není způsoben ztrátou paketů, ale z pohledu hlasu může takto vyznít a vytvářet mezery v hovoru) nesmí překročit 30 ms.

Nejčastější příčinou nekvalitní VoIP telefonie je nestabilní internetová přípojka, např. WiFi 2.4Ghz, kde vlivem velkého rušení nebo přetížení dochází v lepším případě ke snížení srozumitelnosti tzv. „polykání slabik“ až k rozpadání hovorů.

Velikou roli tvoří hraniční směrovač (router) mezi internetem a lokální sítí, kde vzniká úzké místo mezi rychlostí lokální sítě a rychlostí internetu. Toto zařízení musí podporovat QoS (prioritizaci hlasových paketů před ostatními daty), aby byl hovor kontinuální a srozumitelný. Při nasazení VoIP v podnikové sféře je telefonie součástí LAN sítě. Takovéto síti říkáme „konvergovaná síť“. Konvergované sítě mohou přenášet kromě dat a hlasu ještě videohovory nebo streamy z bezpečnostního kamerového systému. V tomto případě se neobejdeme bez managovatelných switchů a směrovačů které nám zajistí správnou prioritu paketů již na úrovni vnitřní sítě. Dále je třeba počítat s tím, že budeme pro potřeby firmy muset zajistit pokročilé telefonní funkce, tedy přibude nám do infrastruktury server, na kterém poběží software zajišťující telefonní funkce.

Zabezpečení podnikové sítě

V dnešní době, kdy jsou firmy i domácnosti připojeny k internetu permanentně, je důležité nepodceňovat hrozby internetu a tím chránit životně důležitá data. Z tohoto důvodu je třeba nasadit mezi internetovou přípojku a vnitřní síť kvalitní a výkonný firewall. Není tímto myšleno např. na ADSL modemu zapnout základní funkce firewallu. Výkonné podnikové firewally mají často zavedeny moduly pro připojení zvenčí pomocí VPN tunelů (šifrovaná komunikace), antivirus, antispam, IDS (Intruder detection system), což je systém detekující nežádoucí aktivity přicházející z internetu a v případě útoku na firewall se dokáže aktivně bránit.Well SIP-T28P je příkladem VoIP telefonu s pokročilými funkcemi.

Ve firmách je důležité zavést bezpečnostní politiku pro všechny zaměstnance. To znamená jasně vymezit pravidla, co zaměstnanci mohou a nemohou využívat z internetových služeb, zda mohou či nikoli instalovat SW na počítače apod. Velkou roli má podnikový administrátor či správce sítě, který má jasně definovanou pracovní povinnost pravidelně a nejlépe denně kontrolovat provoz firewallu, VoIP ústředny a ostatních podnikových systémů včetně zálohování dat.

Zajištění bezpečnosti provozu VoIP sítě pro vás resellery s přidanou hodnotou znamená další příležitost, jak zákazníkovi nabídnout své služby. Medializované případy z nedávné doby, kdy se prostřednictvím IP ústředny prolomila bezpečnost a klient následně obdržel účty ve výši stovek tisíc až milionů korun, mohou hrát ve váš prospěch. Nebojte se je použít jako příklad podcenění bezpečnostní oblasti a nabídněte zákazníkovi další služby. Váš distributor či dodavatel vás jistě podpoří.


Autor pracuje jako produktový manažer VoIP řešení ve společnosti Joyce ČR, www.joyce.cz.Komentáře