Seriál: Nabídněte VoIP (1)

ChannelWorld je projekt zaměřený na resellery a dodavatele služeb, kteří hledají nové obchodní příležitosti. Ve spolupráci s Joyce ČR vám proto ve třídílném seriálu představujeme jednu z nich – VoIP, neboli telefonování přes internet. Jak začít s prodejem?

Seriál: Nabídněte VoIP (1)  1. Co je to VoIP, kde hledat zákazníky a jaké produkty zvolit
  2. Výběr operátora a instalace
  3. Úskalí VoIP

Vám, kteří jste se ještě možnostmi nabídky zavedení telefonování přes internet u vašich zákazníků nezabývali, si nejprve dovolím stručně vysvětlit základní rysy a výhody tohoto řešení. VoIP (zkratka pocházející z anglického „Voice over Internet Protocol“) je přenos hlasu prostřednictvím IP sítě. Řešení funguje na jednoduchém principu, kdy se hlas jako analogový signál vstupující do telefonu „zdigitalizuje“, přenese po IP síti až na telefon volaného, zde se z digitální formy zpět převede na analogový signál a telefon jej reprodukuje do sluchátka.

Jestli umíme internet chápat i jako telekomunikační přípojku, proč ho nevyužít pro telefonování? Základní princip přenosu hlasu je možno aplikovat různým způsobem. V současnosti lze telefonovat prostřednictvím různých komunikátorů (ICQ, MSN, Skype apod.), ale také plnohodnotnou telefonií, která je součástí veřejné telefonní sítě. V tomto článku se budeme zabývat telefonií na bázi nejrozšířenějšího protokolu SIP. SIP (Session Initiation Protocol - česky protokol pro inicializaci relací), zprostředkovává telefonní signalizaci v internetové telefonii. Oproti klasické telefonii (analogové nebo ISDN linky) není třeba mezi telefony a ústřednou zřizovat samostatné metalické vedení.

Jelikož jde o komerčně nabízené služby, jsou hovory zpoplatněny. Oproti klasickým pevným linkám jsou u VoIP poplatky nesporně nižší. Nasazené VoIP řešení tak zákazníkovi přináší úsporu až 60% (v některých případech i více) oproti běžné telefonii postavené na pevných linkách. A i vy máte příležitost získat z každého řešení, které dodáte zákazníkovi, pravidelnou marži (0.05 – 0.30 Kč/min) na jeho provolávce a servisních službách. Výše marže z provolávky závisí na objemu velkoobchodně nakupovaných služeb a ostatních podmínkách dohodnutých s VoIP operátorem. Poskytnutím této služby vašemu zákazníkovi se stáváte alternativním VoIP operátorem. Pokud nechcete investovat do vlastní technologie, můžete využít nabídky virtuálních ústředen poskytovaných ostatními VoIP operátory, kteří tuto možnost nabízejí.

Argumenty pro zákazníky

Výhodou je, že není třeba pro připojení telefonů zřizovat a udržovat samostatné dráty, proto se u VoIP telefonie Cisco SPA 525G je bezdrátový stolní IP telefon s bluetooth určený malým a středně velkým firmám.neplatí paušály a minutové poplatky za hovor jsou též nesrovnatelně nižší než u klasické telefonie. (Výjimku tvoří připojení firemní pobočkové ústředny s blokem čísel, kde se platí paušál za blok čísel). Stejně jako u pevných linek i u VoIPu platí přenositelnost čísel i celých bloků čísel. Takže pro zákazníka se po této stránce nic nemění.

V České republice ceny volání po VoIP začínají na 0,44 Kč/min do pevných sítí (ve špičce) a u zahraničního volání jsou ceny ještě nižší, a to již od 0,15 Kč/min (ve špičce). I volání na mobily je mnohdy výhodnější než volání z mobilu na mobil (mezi českými operátory) – od 2,70 Kč/min a do zahraničí na mobil dokonce od 0,23 Kč/min. Dalším silným argumentem proč nasadit VoIP, je volání zdarma mezi pobočkami společnosti. Toho dosáhneme propojením VoIP ústředen přes internet. Obdobně je to i s voláním v rámci sítě jednoho operátora, kde je volání taktéž zdarma.

Další velkou výhodou VoIP telefonie je možnost propojení s informačním systémem a využívání jeho dat. Lze například vytočit telefonní číslo klienta z informačního systému, automaticky zobrazit informace o volajícím, o jeho firmě a jiné důležité informace potřebné pro komunikaci (řešené zakázky, pohledávky, závazky, saldo, faktury po splatnosti apod.). Provázané řešení umožní nahrání hovoru a přidání odkazu pro další zpracování, atd. Jen se nesmí zapomenout na dodržení litery zákona a zákazník musí být informován, že jejich hovor bude nahráván. Dobře implementované VoIP řešení přinese nejen úsporu na volání, ale také úsporu času obchodníků a všech, kdo komunikují se zákazníky (cca 3 až 5%).

Co všechno budu potřebovat?

Volba produktů pro zřízení telefonování přes internet závisí na několika faktorech. Předně jde o velikost zákazníka a počet telefonů, které bude chtít využívat. Pro správný výběr VoIP ústředny je potřebný popis požadavků na řešení - jestli se bude jen volat, nebo bude potřeba řešit i nahrávání hovorů, používání vzdáleného telefonního seznamu, atd. Od souběžného počtu volání se také odvíjí potřebná rychlost internetové konektivity a v neposlední řadě je potřeba dbát i na bezpečnost.

Budeme-li zřizovat VoIP telefonii do domácnosti nebo pro živnostníka (do počtu zhruba 5 telefonů), tak si vystačíme např. s internetovou přípojkou přes ADSL linku a příslušným počtem IP telefonů. Chceme-li ušetřit vstupní náklady a nepotřebujeme-li komfort, který nabízí VoIP ústředny, použijeme VoIP bránu a klasický telefon. Na českém trhu je hodně operátorů, kteří nabízí VoIP volání s různými podmínkami. Jde jen o to, jaké požadavky má zákazník na služby a podle toho se vybere vhodný VoIP operátor.

Zřizujeme-li VoIP telefonii ve firmě, situace je složitější, protože je třeba připojit větší množství telefonů (zpravidla podle počtu zaměstnanců) a také je nutné nasadit pobočkovou ústřednu, aby bylo možné přepojovat hovory v rámci lokální technologie nebo mezi centrem firmy a pobočkami.

Co se týká požadavků na internetovou přípojku, budeme potřebovat vysokorychlostní stabilní připojení (optika, profesionální bezdrátový spoj apod.).  Jako vodítko pro zvolení optimální rychlosti připojení můžete použít následující pravidlo: Počet souběžných hovorů (hovorových kanálů) k počtu instalovaných telefonů je v poměru 1:10.

Jeden hovorový kanál potřebuje šířku pásma internetové konektivity v závislosti na použitém komprimačním kodeku. Pro kodek G.711 je třeba 90kbit/s  pro jeden směr, při použití úsporného kodeku G.729 je náročnost 30kbit/s. Dále je velmi vhodné pobočkovou ústřednu připojit provolbovým blokem čísel, tzv. TRUNKu, do veřejné VoIP sítě. Provolbové bloky se zřizují v těchto počtech: 5, 10, 20, 50, 100 a násobky 100.

Jak vybrat telefony a pobočkovou ústřednu?

Telefony se rozdělují podle charakteristiky provozu: softwarové telefony, pro domácí a běžné kancelářské použití, komfortní manažerské telefony s nadstandardními funkcemi, telefony pro sekretářky a

operátorky s přídavným tlačítkovým modulem a telefony určené pro velké zatížení v callcentrech. Nejznámější značky na českém trhu jsou Aastra, Grandstream, Interbell, Linksys, Polycom, Siemens, Well a další.

WELL 3195IF je příkladem jednoduchého IP telefonu s plnohodnotným českým prostředím.

Pobočkové ústředny se vyrábějí od základních typů v podobě „malé krabičky“, přes ústředny umožňující hybridní nasazení společně s analogovými či ISDN porty až po velké SIP servery a IP systémy, které v sobě integrují záznamníky, nahrávací zařízení, hlasové automaty nebo dokonce i informační systémy. S výběrem pobočkové ústředny je více než vhodné obrátit se na profesionály z oboru. Všichni distributoři nebo prodejci VoIP systémů mají ve své nabídce ucelenou řadu ústředen od těch nejmenších pro pár uživatelů, až po velké operátorské řešení pro tisíce klientů.

V dalším díle hned příští pondělí si řekneme, jak vybrat vhodné služby a VoIP operátora a co budete potřebovat k instalaci.


Autor pracuje jako produktový manažer VoIP řešení ve společnosti Joyce ČR, www.joyce.cz.Komentáře