Rozhovor: Hlavní IT trendy v českém SMB podle Stevena Frantzena z IDC

Na IDC IT Security Roadshow jsme se zeptali Stevena Frantzena na vývoj aktuálních IT trendů z pohledu ČR. Na kolik jsou od nás aktuální témata západu vzdálená?

Rozhovor: Hlavní IT trendy v českém SMB podle Stevena Frantzena z IDCJan Mazal: Jak jsme v hlavních trendech, jako jsou mobilita či cloud computing, daleko za západními zeměmi?

Steven Frantzen: Češi jsou v zajímavé pozici. Penetrace chytrými mobilními telefony je docela vysoká, dokonce i malé děti mají tato zařízení. Co se však moc nezměnilo, jsou výdaje na mobilní služby, a zároveň mobilita v podnicích je stále na počátku svého vývoje.

Vidíte mnoho rozvinutých zemí, ve kterých dochází ke skutečnému přesunu k mobilním datovým službám, což má co do činění s využitím smartphonů, tabletů a mobilních aplikací. Hlavním aspektem rozvoje jsou však pokrytí signálem 3G, 4G a přicházejícího LTE, dostatek aplikací a cena. Hlavní bariérou je v našem regionu pozdní příchod 3G a pozvolné řešení problémů s konektivitou. Ta už je sice dobrá, ale cenově stále nedostupná. Přechod v ČR tedy závisí na poklesu cen mobilního datového připojení a dostupnosti aplikací, což lze očekávat tak za tři roky.

Především uživatelsky příjemné smartphony a tablety vytvářejí dnešní podnikový fenomén BOYD (Bring Your Own Device). Musí již dnes české firmy čelit dopadům tzv. konzumerizace?

Myslím si, že dříve bude IT v českých organizacích muset dozrát. Až proběhnou změny v tom, jak se IT ve firmách používá, začne se na úrovni podniků teprve řešit mobilita. Takže až na některá odvětví, kde k přeměně dochází rychleji, bude ještě trvat, než čeští zaměstnanci budou používat mobilní zařízení výrazněji na jiné služby než SMS a hovory. Nejdříve si firmy v této oblasti budou muset vytvořit jasnou strategii. Podrobněji se problematikou mobility budeme věnovat na konferenci IDC Enterprise Mobility 2012, která proběhne 18. října v Praze.

Pokud se na stejnou problematiku podívám očima dodavatelů a VAR – měli by se již zabývat otázkou integrace mobilních zařízení zaměstnanců do firemního prostředí a zabezpečení tohoto připojení nebo je to pro nás stále otázkou budoucnosti?

Z pohledu dodavatelů a VAR je rozhodně čas o tom začít mluvit a nabízet konzultace, jelikož stojíme i před generační otázkou. Od využití osobních zařízení pro pracovní účely existují velká očekávání a vzniká zde velký tlak. Ale podívejme se na to reálně, největší předplacenou službou jsou zde stále SMS. Na druhou stranu Německo má 4G a LTE signálem pokrytou celou zemi, což významně mění způsob, jak lidé využívají technologie.

Do cloudu daleko?

Na kolik můžeme očekávat přesun určité části IT malých a středních firem do cloudových prostředí? Primárně se mluví o částečné migraci do veřejného cloudu, ale co postupná výstavba soukromých cloudových řešení, ať už uvnitř firmy, nebo u poskytovatele?

Myslím si, že uvidíme několik rozdílných dynamik. V SMB segmentu v tomto regionu včetně České republiky můžeme očekávat spíše investice do tradičního hardwaru a softwaru, protože infrastruktura ještě není natolik vyvinutá. Zatím zde není příležitost pro leapfrogging (situace, kdy malý hráč dokáže díky využití nových technologií předběhnout velké hráče, pozn. red.), mluvíme o velmi konzervativním IT prostředí.

Steven Frantzen, senior viceprezident, research, EMEA regionPokud se podíváte na podíl outsourcingu, je i ve velkých českých firmách docela malý. Startovní bod pro přesun z outsourcingu do cloudu je v západních zemích podstatně kratší, protože vydávají 40-50 % prostředků na IT služby a 50-60 % z těchto výdajů připadá na outsourcing. Západní myšlení je z pohledu využití externích služeb dosti odlišné. U velkých podniků již v ČR můžete vidět přechod přes konsolidaci a virtualizaci až do cloudových řešení, SMB to bude trvat déle a tendence se teprve projeví.

Jako jeden z protiargumentů cloudových řešení vyznívá i bezpečnost.

Bezpečnost je jedním z hlavních aspektů. Lidé se o svá data obávají, jelikož existuje řada ohrožení, a to jak externích, tak interních. Podívejme se na veřejný sektor, který si může dovolit nejlepší IT a má speciální požadavky včetně oblasti bezpečnosti. I zde jsou již určité segmenty IT, který by pravděpodobně měly být v cloudu u poskytovatelů, protože veřejný sektor nemá prostředky na to je udržovat.

SMB segment pak stojí před velkou výzvou, technologické změny probíhají velmi rychle a malé firmy si nemohou dovolit takové zkušenosti a zdroje, aby se s tím vypořádaly a využily technologie, jak nejlépe mohou. Takže si myslím, že postupné překonávání těchto limitů povede v průběhu času ke konkurenčním zvratům, kdy menší firmy, které využijí příležitosti, získají náskok před ostatními.

Interní bezpečnost se podceňuje

Zmínil jste na externí i interní hrozby. V čem dnes dělají firmy chybu a jak jim mohou reselleři pomoci ošetřit různé vektory hrozeb?

Bezpečnostní technologie jsou jen jedna část, je potřeba řešit také odpovídající interní politiku, školení zaměstnanců a zavádět tzv. managed security. Mluvit o tom, že máme antivirus, který zabezpečení vyřeší, je z pohledu komplexní správy bezpečnosti očividně zcela scestné.

Firmy se nejvíce soustředí na externí hrozby a většina investic jde do antivirového řešení. Ale to se mění a významným faktorem se stávají interní ohrožení. Pokud byste prošel firmami napříč touto zemí, pravděpodobně byste zjistil, že většina bezpečnostních průniků byla interních – ukradená data, zneužité informace předané konkurenci a podobně.

Domnívám se, že především menší české firmy o těchto problémech vědí, ale je to pro ně problém, který je nepálí. Říkají si, to se jim nestane a především, dokud situace nenastane, tak ji neřeší.

Nedokážu říci, kdy se to zlomí. Vím však, že konkurence je dnes již velmi silná, Česká republika není izolovaná, je součástí většího evropského trhu. Předpokládám, že přijdou „katastrofické scénáře“, které ukážou, že je k bezpečnosti potřeba přistupovat proaktivně. Ukáže se to na jednotlivých podnicích, nebude to problém celohospodářského rázu, ale dobře to poslouží jako varovný příklad.


 

Další zajímavosti, které zazněly na IDC IT Security Roadshow se dočtete v samostatné reportáži zde.


Steven Frantzen, senior viceprezident, research, EMEA Region, IDC dohlíží na plánování a realizaci standardních výzkumných programů a poradenství ve 74 zemích západní, střední a východní Evropy a na Blízkém východě a v Africe.

Podrobnější  výsledky průzkumů a aktuální odborné konference pořádané  společnosti IDC naleznete zde: www.idc-cema.com.

Zdroj: ChannelWorldKomentáře