Reportáž: Vyhlášení Microsoft Awards 2011

Společnost Microsoft, vyhlásila výsledky 13. ročníku Microsoft Awards a předala ocenění parterů s nejlepšími projekty v 10 kategoriích. Kteří partneři a s jakými projekty uspěli?

Reportáž: Vyhlášení Microsoft Awards 2011Roman Cabálek, generální ředitel české pobočky společnosti Microsoft, děkuje partnerům za dosavadní spolupráci Zástupci společností, které se staly absolutními vítězi Microsoft Awards 2011, s generálním ředitelem společnosti Microsoft, Romanem Cabálkem (uprostřed).

Na vyhlášení výsledků 13. ročníku Microsoft Awards, které se uskutečnilo 6. 4. 2011 v sálu Aquarius v sídle firmy, přivítal partnery Roman Cabálek, generální ředitel české pobočky. Po úvodním slově a poděkování partnerům za úspěšnou spolupráci byli postupně vyhlášeni finalisté a vítězové deseti kategorií z 87 přihlášených projektů.

Jednotlivé projekty byly posuzovány z pohledu inovativnosti řešení, konkrétních přínosů pro zákazníka, ale také např. z pohledu replikovatelnosti, tedy použitelnosti u jiných klientů, ať už ve stejných či jiných odvětvích.

Před předáním plaket Roman Cabálek partnery pozval také na celosvětové setkání partnerů Microsoft Worldwide Partner Conference 2011 Los Angeles, která se uskuteční 10. 6.  – 15. 6. v Los Angeles. Budou zde představeny další plány společnosti.

Výherci a finalisti kategorií

Vývoj IT odvětví a nové příležitosti pro partnery v oblasti cloud computingu se promítly také do vyhlašovaných ocenění. Nově letos přibyly dvě cloudové kategorie - Microsoft Online Services a řešení na platformě Windows Azure.

Projekty v oblasti sjednocené komunikace, spolupráce, vyhledávání a práce s informacemi apod. seskupené do kategorie Business Productivity (Office, Exchange, Lynx, SharePoint, Project Server) ohlásil Martin Hruška, partner sales lead.

 • Finalista: Adastra (převzal Roman Danel) – Adastra Business Planning (ABP) ve společnosti Moravia IT. Společnost implementovala systém pro tvrobu plánů v Excelu 2010 s napojením na Microsoft SQL a Sharepoint.
 • Absolutní vítěz: Trask solutions (převzal Daniel Pecina) – Service monitoring Škoda Auto. Trask nasadil kolaborační platformu SharePoint 2010 a optimalizoval procesy komunikace a řízení servisních služeb na exportních trzích.

Roman Šuk, business development manager on-line services, přítomné překvapil informací, že celosvětově BPOS (Business Productivity Online Suite) využívá již 40 milionů uživatelů. V ČR je rozvoj pozvolnější, ale úspěšné projekty Microsoft On-line Services (BPOS) se na trhu již objevují.

 • Roman Cabálek a Roman Šuk předávají ocenění za BPOS řešení společnosti DigiTradeFinalista: AutoCont CZ (převzal Patrik Šolc) – Využití MS Online Services pro e-learning - Fakulta podnikatelská VUT Brno. Řešení zpřístupnilo přednášky zejm. pro dálkové studenty a umožnilo jim aktivní zapojení do výuky.
 • Absolutní vítěz: DigiTrade (převzal Radan Picek) – JAS ČR strategicky zvolila služby Microsoft Online. DigiTrade nasadil pro JAS ČR řešení pro rychlou komunikaci odkudkoliv s komplexním zabezpečením a zjednodušením správy IT.

Nejúspěšnější projekty v kategorii Data Management a Business Intelligence ohlásili Vítězslav Bogač, obchodní ředitel pro velké zákazníky, a Robert Havránek, produktový manažer, kteří kategorii trefně přejmenovali na „rubání dat“ a „obchodní chytrost“ :

 • Finalista: BSC Praha (převzal Jan Hanuš) – Star.Net – komplexní řešení pro regulatorní reporting finančních institucí - Česká Spořitelna. Projekt zajistil komplexní automatizaci procesu výkaznictví na ČNB. Jednotná datová základna – MS SQL Server nyní slouží všem členům skupiny České spořitelny.
 • Absolutní vítěz: Ambica (převzal Jan Novotný) – Performance management pro prodejní síť Mountfield. Pro oblastní manažery a regionální ředitele i top management byly nasazeny nástroje reportingu - tzv. dashboard, s informacemi o tržbách, prodejích, servisních případech apod. zobrazených v grafech a tabulkách s důležitými ukazateli výkonnosti.

Nejlepší řešení v oblasti Virtualizace vyhlásil Martin Tolar, ředitel pro sektor malých a středních firem a partnerskou síť Microsoftu.

 • Finalista: KPCS CZ (převzal Martin Pavlis) – Komplexní konsolidace serverové IT infrastruktury ve společnosti KIA Motors. Vysokou dostupnost zajistilo Hyper-V R2, dohled probíhá prostřednostem System Center Essentials 2007 a zálohování pomoci Data Protection manager.
 • Finalista: Calyx (převzal Martin Pasch) – Virtualizace serverů pro Povodí Moravy. Projekt pomohl snížit počet fyzických serverů z přibližně 25 na 5 a zajistil rychlejší reakce IT při požadavku dalších implementací a rozšíření.
 • Roman Cabálek a Jiří Karpeta gratulují zástupcům společnosti CNSAbsolutní vítěz: Web4U (převzal Ivo Machulda) – Platforma Windows a nasazení Hyper-V Cloud v instituci Český červený kříž. Řešení zajistilo vysokou dostupnost, SLA 99,9 % a v případech jako jsou přírodní katastrofy okamžité navýšení kapacity i výkonu.

Vyhlášení kategorie Microsoft Dynamics ERP se ujal David Frantík, ředitel divize Microsoft Dynamics. V České republice tato řešení dodává cca 60 certifikovaných partnerů a 8 z nich bylo nominováno do Microsoft Awards.

 • Finalista: Autocont CZ (převzal Pavel Šindelář) – Řešení pro holdingové společnosti na platformě Microsoft Dynamics NAV v Synot. Nástroj pro podporu centrálního řízení procesů a zavádění jednotných metodik napříč holdingem usnadnil zavádění procesních změn a umožňuje holdingu pružně reagovat na změny na trhu.
 • Absolutní vítěz: Navisys (převzal Michal Češek) – BIZ4BuildIn, komplexní informační systém vč. projektového řízení zakázek v Prodeco. Systém klientovi přinesl centralizaci všech informací o zakázce, finanční plánování i řízení cash-flow a porovnávání plánu se skutečností.

David Frantík také představil finalistu a vítěze kategorie Microsoft Dynamics CRM.

 • Finalista: Dynamica (převzal Pavel Staněk) - nový systém řízení obchodních zástupců společnosti Syanco pomohl zajistil nárůst obchodních příležitostí a poskytl hlubší data o potenciálních zákaznících.
 • Absolutní vítěz: WBI Systems (převzal Robert Paskovský) – nasazení komplexního řešení pro obchodně projektové řízení ve firmě Media Factory. Robert Paskovský při poděkování uvedl, že WBI Systems jsou ukázkovým příkladem, že ocenění může získat i nový a mladý partner Microsoftu.

Oblast vývoje má v Microsoftu na starost Jiří Karpeta, ředitel divize vývoje, který také vyhlásil nejlepší projekty v těchto kategoriích. První přišel na řadu Vývoj software a webových aplikací: webová řešení.

 • Finalista: ALGS (převzal Alexandr Galba) – MojeRezervace – obecný internetový časový rezervační systém pro provozovatele služeb - využívají MÚ Hranice, MÚ Šumperk a MÚ Benešov. Uživatelé systému získali přehled volných termínů, potvrzení rezervací přes SMS a další služby přes www i mobilní telefon.
 • Absolutní vítěz: NetDirect (převzal Jan Svoboda) - Komplexní řešení elektronické komerce knižního distributora Pemic Books a jeho obchodních partnerů. Distributor prostřednictvím tohoto řešení poskytnul knihkupcům e-shop a také pravidelně aktualizovaná data, on-line servis a logistiku.

Po webových aplikacích Jiří Karpeta vyhlásil nejlepší projekty s klasickou architekturou řešení.

 • Finalista: Kvados – myAvis Field Sales & Service, integrované řešení pro zásobování a servis loterijních terminálů Sazka. Celorepublikový systém pomohl standardizovat a zefektivnit vnitřní procesy, snížit přímé náklady a optimalizovat evidenci dat a informací k jednotlivým sběrnám a terminálům.
 • Absolutní vítěz: CNS (převzal Petr Samek) – Medidat - zabezpečený přenos laboratorních výsledků + Selma v5. Systém Medidat pro synlab czech zajistil zabezpečený přenos dat mezi zdravotnickými subjekty a propojil decentralizované laboratoře a další zařízení.

Vítěze a finalistu nové kategorie Windows Azure Platform ohlásil Petr Karásek, business and marketing lead.

 • Martin Cígler, generální ředitel společnosti Cígler Software, vyjmenovává přínos řešení iDoklad.czFinalista: Getmore (převzal Oldřich Frydrych) – Implementace systému MLM pro společnost AFD nad platformou Azure. Hlavními přínosy jsou třetinové náklady na provoz nového systému, vysoká škálovatelnost, dostupnost a jednoduchá správa celého řešení.
 • Absolutní vítěz: Cígler Software (převzal Martin Cígler) – iDoklad.cz. Bezplatný systém iDoklad.cz je určený pro on-line správu fakturace především pro menší firmy a živnostníky.

Cenu mediálního partnera IDG Czech Republic ohlásili Lukáš Erben, šéfredaktor CIO Businessworldu a Jan Mazal, šéfredaktor ChannelWorldu.

 • Absolutní vítěz: Logic Point (převzal Jan Žáček), informační systém pro společnost Globus Car. Komplexní a jednotné řešení pro řízení provozu logistické firmy na platformě Microsoft Dynamics CRM 2011, které zajišťuje evidenci aktivit, čerpání prostředků a jejich optimalizaci.

Vítězové kategorií získali také 25 tis. Kč, které mohou využít pro marketingové účely, vzdělání a certifikace nebo účast na partnerské konferenci v LA. Kompletní přehled pravidel soutěže naleznete na partnerském webu společnosti Microsoft.

Zdroj: ChannelWorld
Galerie
Komentáře