Metodika srovnání serverhousingu v ČR

Předmětem srovnání je služba serverhousingu – umístění serveru zákazníka v kolokačním centru poskytovatele, připojení k internetu, napájení a další přidružené služby. Uvažováno je umístění serveru formátu 2U anebo tower s typickým příkonem do 150 W (stav ke dni 18. 10. 2012).Text vysvětluje metodiku srovnání služeb serverhousingu v České republice. Článek s výsledky průzkumu je dostupný zde. Níže následuje samotná metodika:


Parametry hodnocení a jejich bodová váha:

Zálohované napájení

ano: 5; ne: 0

Zálohovaná tuzemská konektivita

ano: 5; ne: 0

Zálohovaná zahraniční konektivita

ano: 5; ne: 0

Protipožární systém

detekce + hašení: 5; jen detekce: 2; žádný: 0

Přístup k serveru 24/7

ano: 3; ne: 0

Přítomnost obsluhy 24/7

ano: 5; ne: 0

Podpora IPv6

ano: 5; ne: 0

Variabilita smluvního příkonu

nejlepší: 5; žádná: 0

Variabilita a zvýhodnění platebního období

nejlepší: 3; zádná: 0

Variabilita a zvýhodnění smluvního závazku

nejlepší: 3; zádná: 0

Možnost hostingu serverů formátu tower

ano: 3; ne: 0

Provoz vlastního datového centra

ano: 1; ne: 0

 

 

Maximální bodový zisk

48

 


 

Klíčové parametry pro službu serverhousingu – zálohované napájení, zálohovaná tuzemská konektivita a zálohovaná zahraniční konektivita byly hodnoceny až pěti body.

Vybavení kolokačního centra systémem automatického zhášení požáru bylo hodnoceno rovněž pěti body, samotná detekce požáru bez automatického zhášení byla hodnocena dvěma body.

Nepřetržitý přístup k serveru je považován za samozřejmý standard, proto byl hodnocen třemi body, naproti tomu nepřetržitá přítomnost obsluhy (zaměstnanců poskytovatele) samozřejmostí není a zároveň z ní pro poskytovatele plynou dodatečné náklady, proto byla hodnocena výše - pěti body.

Podpora IPv6 (přidělení IPv6 subnetu) by v současnosti měla být standardem, tempo zavádění tohoto protokolu však není ideální, proto je tato položka hodnocena pěti body.

Možnost hostingu serverů formátu tower je hodnocena třemi body. Pokud lze k poskytovateli umístit pouze servery v rackových skříních, je tato položka hodnocena nula body.

Další trojice položek hodnotí smluvní podmínky jednotlivých poskytovatelů a jejich transparentní prezentaci. Variabilita smluvního příkonu vyjadřuje možnost výběru smluvního stanovení předpokládaného příkonu serveru, které má následně vliv na cenu (čím jemnější možnosti nastavení, tím lepší možnost optimalizace ceny služby). Pokud poskytovatel spotřebu zákaznických serverů nijak nehodnotí, je to považováno za výhodu pro zákazníka a hodnoceno maximálním počtem bodů – pěti.

Položka variabilita a zvýhodnění platebního období vyjadřuje možnost zákaznické volby délky periody platby a promítnutí její délky do ceny služby. Nejlepší kombinace variability periody platby a cenového zvýhodnění je hodnocena třemi body.

Variabilita a zvýhodnění smluvního závazku vyjadřuje možnost zákaznické volby smlouvy na dobu určitou, volbu délky takového smluvního závazku a jeho vlivu na cenu služby. Nejlepší kombinace variability délky smlouvy na dobu určitou a cenového zvýhodnění je hodnocena třemi body.

Součástí bodového hodnocení je okrajově také informace o provozu vlastního datového centra či působení v nájmu. Tento parametr jednak zvýhodňuje nutnou investici, kterou museli poskytovatelé pro vybudování vlastního datového centra vynaložit, a jednak informuje potenciálního zákazníka o stabilitě podmínek služby, které jsou u poskytovatelů přeprodávajících služby datových center třetích stran do určité míry závislé na podmínkách a možnostech skutečného provozovatele datového centra. Tento parametr je hodnocen jedním bodem.

Cenu služby není vždy možné jednoduše srovnávat, neboť podmínky jednotlivých poskytovatelů se často významně liší. Cena není součástí bodového hodnocení.

Dosažitelné maximum je 48 bodů.


Autor je jednatel společnosti Webdozers.Komentáře