Mediaresearch: sociální sítě pro váš marketing (2. díl)

Komunitní weby a sociální sítě jsou aktuálním společenským fenoménem, který lze využít k vašemu marketingu. Jaké jsou postoje uživatelů komunitních webů k internetové reklamě?Více než třetina respondentů přiznává, že si díky komunitním serverům začali více všímat určité značky, produktu či službyAgentura Mediaresearch realizovala v květnu rozsáhlý netpanel omnibusový výzkum na téma komunitních webů, sociálních sítí a jejich monetarizace. V první části analýzy jsme se seznámili se zjištěnou charakteristikou a chováním návštěvníků komunitních webů. Nyní se podíváme na postoje respondentů ke sdílení informací o značkách, produktech a službách, zapojení se do sympatizujících skupin, postoje k internetové reklamě na komunitních webech a dopady komerčních sdělení na značku (výrobek/službu).

Sociální sítě a komunitní weby jsou zajímavým trh s obrovským potenciálem. Výsledky výzkumu proto mohou také vám napovědět, jak lépe cílit své marketingové kampaně a co od nich očekávat.

Zajímají se uživatelé o značku?

Mezi dnes již velmi rozšířené komunitní weby proniká stále více otázka reklamy a propagace značky ať už výrobku či služby. Více než čtvrtina respondentů, kteří mají profil na komunitních webech, se již stala příznivci nějaké značky, produktu nebo služby. Ochota zapojit se do komunity, jež by sdružovala lidi se stejným zájmem o určitou značku, určitý výrobek nebo službu je nejvyšší u nejmladší generace (Net Generation) a aktivních uživatelů komunitních webů. Cca polovina respondentů, kteří mají na komunitních webech alespoň jeden profil, uvedla ochotu zapojit se v těchto kategoriích (určitě a spíše ano). Na otázku, proč by se lidé do takové komunity či skupiny zapojili, odpovídali respondenti nejčastěji následující důvody:

· výměna zkušeností a názorů (i subjektivních),

· informace a novinky o značce, produktu, službě,

· vyjádření spokojenosti s výrobkem, službou,

· setkání se s lidmi se stejným zaměřením,

· zájem o značku, výrobek či službu,

· zvědavost, zábava,

· podpora prodejce, kvality, aj.

Přitom polovina respondentů (vlastnících alespoň 1 profil) již na komunitních webech o značce, výrobku či službě diskutovala a dostala doporučení od nějakého člena komunitního webu. Tato doporučení posílá ostatním členům komunitních webů alespoň někdy 37 % respondentů s vlastním profilem. Necelá polovina respondentů, kteří mají profil na komunitním webu (45 %), dostala od jiného člena komunity odkaz na internetovou reklamu (i videoreklamu). Internetovou reklamu sama posílá třetina respondentů (vlastnících alespoň 1 profil).

Vliv reklamy na uživatele

Více než třetina respondentů přiznává, že si díky komunitním serverům začali více všímat určité značky, produktu či služby. U 30 % respondentů se v rámci těchto aktivit zlepšilo mínění o značce, produktu či službě a čtvrtina respondentů učinila v rámci návaznosti na doporučení konkrétní nákup. Více než pětina respondentů učinila nákup nějakého produktu či služby v závislosti na prezentaci a reklamě. Menší část respondentů (17 %) však také uvádí, že se v závislosti na aktivitách na komunitních serverech zhoršilo jejich mínění o značce, produktu či službě.

Graf znázorňující změny v závislosti na aktivitách

Zdroj: netpanel omnibus MEDIARESEARCH (květen, 2009)

Přečíst si můžete také první díl analýzy, ve kterém se dočtete podrobnosti o chování uživatelů sociálních sítí.Komentáře