Mediaresearch: Kolik je v ČR online uživatelů?

Agentura Mediaresearch zveřejnila statistiku s vývojem české internetové populace o prázdninách. Pokud prodáváte na internetu, určitě by neměla uniknout vaší pozornosti.Červen byl z hlediska počtu internetových uživatelů ve znamení poklesu, ovšem již následující měsíc velikost české internetové populace opět rostla a v srpnu dosáhla 5,18 milionu lidí. Stejně tak u ukazatele počtu reálných uživatelů zahrnujícího všechny uživatele, kteří se za měřený měsíc alespoň jednou připojili k internetu, následoval po červnovém propadu v červenci a srpnu nárůst.

V druhém měsíci letních prázdnin se počet reálných uživatelů na měřených serverech letos opět přehoupl přes pětimilionovou hranici a dosáhl 5,06 milionu uživatelů. Na grafech můžeme vidět jasný rozdíl ve vývoji oproti letním měsícům v minulém roce.

Vývoj počtu reálných uživatelů a počtu zobrazených stránek

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius (říjen, 2009)

Ukazatele počtu zobrazených stránek a počtu návštěv se vyvíjely stejným směrem jako vloni. U počtu zobrazených stránek měl nárůst pozvolnější tempo, naopak u návštěv byl rozdíl mezi hodnotami v letních měsících roku 2009 mírně vyšší než v předchozím roce. Jednoznačně se však na obou ukazatelích podepsal vliv letních měsíců. Před prázdninami se počet zobrazených stránek pohyboval kolem hranice 7 miliard a v srpnu čeští internetoví uživatelé zobrazili jen 6,28 miliard stránek. To meziročně představuje růst, ovšem poklesl počet návštěv, a to na 786 milionů.

Více uživatelů, kratší čas

Opačný vývoj však nastal u hodnoty průměrně stráveného času na internetu. Ten za prázdninové měsíce pouze klesal. V srpnu 2009 strávili internetoví uživatelé v ČR surfováním 25 hodin a necelých 54 minut. Ačkoliv se v loňském létě průměrně strávený čas v srpnu již prodlužoval, v letošním srpnu ještě více poklesl. Na základě vývoje hodnot u ostatních ukazatelů návštěvnosti, můžeme předpokládat, že hezké počasí a trávení dovolených se v druhé půli letošních prázdnin projevilo především v kratším čase stráveném na internetu. Rozšiřující se možnosti přístupu na internet dovolují uživatelům získat aktuální informace a vyřídit potřebnou komunikaci přes internet relativně rychle a jednodušeji než dříve a zbylý čas poté trávit o dovolených jinak.

Vývoj počtu návštěv a stráveného času

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius (říjen, 2009)Komentáře