Mediaresearch: Příjem TV přes satelit roste

Agentura Mediaresearch provedla ve spolupráci se STEM/MARK pro Asociaci televizních organizací v rámci projektu Elektronického měření sledovanosti televize další vlnu kontinuálního výzkumu o typech příjmu televizního vysílání v ČR. O jaké produkty je zájem?

Mediaresearch: Příjem TV přes satelit roste



Výzkum ukazuje, jak se nadále vlivem digitalizace snižuje podíl domácností, které přijímají analogové pozemní televizní vysílání (ATV). V porovnání s více než dvěma pětinami (41,1 %) domácností, které uvádí jako typ příjmu digitální pozemní vysílání (DVB-T), může pozemní analogové vysílání přijímat již jen čtvrtina domácností (25,1 %). Pochopitelně klesá také procento domácností, které jsou na pozemním analogovém vysílání závislé. Podíl domácností přijímajících pouze analogové televizní vysílání z terestrických vysílačů klesl mezi I. a II. kvartále  o 3 procentní body na 15 % českých televizních domácností.

Vývoj deklarovaných typů příjmu televizního vysílání v letech 2007 - 2010

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, Kontinuální výzkum 2007 - 2010, TV domácnosti (srpen, 2010)

Satelit po roce roste

Po téměř roční stagnaci, kdy se dle výsledků Kontinuálního výzkumu podíl domácností přijímajících televizní vysílání přes satelit neměnil, došlo v druhém kvartále letošního roku k dalšímu nárůstu. Podle výsledků z období duben – červen 2010 v České republice přijímá televizní signál ze satelitu již 28,9% televizních domácností. Na nárůst mohou mít vliv kromě probíhající digitalizace také zesílené propagační aktivity a reklama poskytovatelů satelitního vysílání v prvním pololetí roku 2010.

Podíl domácností s kabelovým či IPTV příjmem se výrazně nemění a přes mírné kolísání v čase si udržuje přibližně čtvrtinový podíl (24,3 %).

Příjem DVB-T nejčastěji set-top boxem

Nejčastějším způsobem příjmu pozemního digitálního vysílání televize (DVB-T) v českých domácnostech je set-top-box. Pro příjem DVB-T používá set-top-box  více než čtvrtina televizních domácností (26,6 %). Menší část domácností uvádí, že pro příjem DVB-T používá televizor se zabudovaným digitálním tunerem (14,4 %). Příčinou nižšího procenta jsou pochopitelně vyšší pořizovací náklady. Pouze nepatrná část domácností ve výzkumu uvádí příjem DVB-T prostřednictvím DVD přehrávače s digitálním tunerem (1,1 %).

Vývoj způsobu příjmu DVB-T

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, Kontinuální výzkum 2007 - 2010, TV domácnosti (srpen, 2010)







Komentáře