Mediaresearch: Online již nakupuje přes 47 % českých uživatelů internetu

Výsledky kontinuálního výzkumu internetových uživatelů agentury Mediaresearch poukazují na pozitivní trendy v online nákupů.Celkově pátá vlna Strukturálního exkluzivního kontinuálního výzkumu potvrzuje již dříve se projevující trendy u pravidelných aktivit internetových uživatelů. Stále více uživatelů se zapojuje do sociálních sítí. Poslední data ukazují, že se jedná již o více než třetinu uživatelů. Dlouhodobě roste trend nakupování na internetu. Této možnosti využívá téměř polovina internetových uživatelů, zatímco v květnu minulého roku na internetu nakupovalo 38 procent uživatelů.

Graf vybraných aktivit uživatelů na internetu za období Květen 2008 - Říjen 2009

Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH, květen 2008, říjen 2008, únor 2009, květen 2009, říjen 2009
* Otázka na účast v komunitních sítích byla dotazována od května 2009

Od května 2008 se téměř zdvojnásobil podíl uživatelů, kteří sledují televizi online. Aktuálně sleduje televizi na internetu téměř čtvrtina uživatelů. Oproti tomu u online poslechu rádia se zatím rostoucí trend podílu uživatelů jednoznačně neprojevil. V říjnové vlně potvrdilo poslouchání rádia na internetu 26 procent uživatelů. Původně rostoucí podíl uživatelů, kteří přidávají komentáře ke článkům, videím a blogů, se ustálil na 17 procentech.

Znalost práce s PC roste

U internetových uživatelů se zvyšuje úroveň znalostí práce s počítačem. Téměř čtvrtina uživatelů si sama upravuje nastavení operačního systému. Stále více uživatelů propojuje své PC do bezdrátových sítí, od května 2008 vzrostl jejich podíl ze 13 na 19 procent. Nárůst o dva procentní body od poslední vlny zaznamenal i podíl uživatelů propojujících PC do LAN sítí. Výraznější nárůst u vytváření bezdrátových sítí je dán i přednostnímu použití vysokorychlostnímu bezdrátovému připojení k internetu (viz dále).

Zvyšuje se zastoupení uživatelů, kteří na počítači umí napsat makro (14 procent), vytvořit počítačový program (14 procent) či nastavují parametry BIOSu (12 procent). Tyto nárůsty se projevují i v rostoucím trendu kategorie profesionálních uživatelů.

Graf vybraných počítačových znalostí uživatelů za období Květen 2008 - Říjen 2009

Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH, květen 2008, říjen 2008, únor 2009, květen 2009, říjen 2009

Trendy v oblasti přístupu na internet

Slabě klesá procento uživatelů, kteří přistupují na internet z práce (z 34 procent v květnu 2008 na 30 procent v říjnu 2009). Klesající procento uživatelů připojujících se z práce pravděpodobně souvisí se stále dostupnějším připojení z domu. Častěji se na těchto místech připojují mladší uživatelé do 14 let (72 procent) a uživatelé ve věku 15-24 let (70 procent).

Nejčastěji uživatelé využívají k připojení z domova bezdrátové vysokorychlostní připojení (WiFi, FWA, …). Aktuálně tento typ připojení využívá 38 procent uživatelů. Rostoucí trend se objevuje u připojení přes kabelovou TV, podíl uživatelů od poslední vlny vzrostl z 20 na 24 procent. Naproti tomu klesá procento uživatelů s připojujících se přes ADSL. Z původní čtvrtiny uživatelů v květnu 2008 podíl postupně klesl na 21 procent v říjnu 2009.

Opět dochází k poklesu v týdenní konzumaci internetu (průměrně o 46 minut na 563 minut týdně). Pokles potvrzují rovněž měřená data projektu NetMonitor (elektronické měření návštěvnosti a sociodemografie na internetu) a data z Kontinuálního výzkumu Asociace televizních organizací.

Zdroj: SEKV – SPIR/MEDIARESEARCH (únor, 2010)Komentáře