Jak se liší internetoví uživatelé na trzích střední Evropy

Podle společnosti Gemius je složení internetové populace jedním z hlavních rozdílů mezi jednotlivými trhy regionu ze střední a východní Evropy. Cílíte svou on-line komunikaci správně?

Jak se liší internetoví uživatelé na trzích střední EvropyNejvětší podíl mužů v on-line populaci ve státech střední a východní Evropy zaznamenala společnost Gemius ve Slovinsku a v České republice, naopak v pobaltských státech a Bulharsku dominují ženy.

Největší skupinu internetových uživatelů s vysokoškolským vzděláním nalezneme na Ukrajině a v Bělorusku, v ČR je tento podíl přibližně o polovinu nižší.

Trhy střední a východní Evropy by rozhodně neměly být vnímány jako homogenní celek, varuje Gemius. Navzdory některým společným vlastnostem, jako jsou například úroveň vyspělosti trhu a směr dalšího rozvoje, se jednotlivé trhy regionu mezi sebou značně liší, například v socio-demografickém profilu.

V rozdělení uživatelů podle pohlaví v některých státech dominují ženy (Lotyšsko: 53,5 %, Litva: 52 % a Rusko 51,8 %) a v jiných muži (Slovinsko: 53,3 %, ČR: 52,1 %, Chorvatsko: 51,6 %). Oproti tomu je rozdělení uživatelů téměř rovnoměrné například v Polsku, Bulharsku a na Ukrajině (data za 12/2011).

Čeští internetoví uživatelé nepatří mezi nejmladší

Státy CEE se liší i ve věkovém složení uživatelů. Mezi země s největším podílem starších internetových uživatelů (55+) patří Estonsko (15,9%), Česká republika (15,2%), a Slovinsko (14,5%). Nejstarší věková kategorie je však v rámci internetových populací daných států stále nejmenší ze všech věkových skupin.

Chorvatsko, Ukrajina a Turecko se vyznačují nejmladšími internetovými uživateli. V Turecku dosahuje podíl uživatelů ve věkové skupině 15-34 let 63,6 %, na Ukrajině 61,3 % a v Bělorusku 60,9 %. Vysoký podíl mladých uživatelů potvrzuje skutečnost, že mladí lidé si dokáží nejrychleji osvojit používání internetu.

První známky stárnutí on-line populace jsou již viditelné například na Ukrajině, kde se v průběhu roku 2011 zvýšil podíl seniorů v celé online populaci o 1,5 procentního bodu na 5,6%.


 

Graf 1: Podíl mladých uživatelů internetu (15-34 let) v online populacích regionu CEE a Turecka

Podíl mladých uživatelů internetu (15-34 let) v online populacích regionu CEE a Turecka

Zdroj: Maďarsko: gemius/Ipsos Fusion data; Lotyšsko: gemiusAudience; Rusko: gemiusAudience; Česká republika: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius; Polsko: Megapanel PBI/Gemius; Estonsko: gemiusAudience; Bulharsko: gemiusAudience; Litva: gemiusAudience;  Slovensko: AIMmonitor -  IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius; Bělorusko: gemiusAudience; Ukrajina: gemiusAudience; Turecko: Gemius / Ipsos KMG: IAB Turkey’s Internet Audience Measurement;  Chorvatsko: gemiusAudience; Slovinsko: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius;  Rumunsko: SATI, by BRAT – Traffic measurement (12. 2011)


Kdo patří mezi nejvzdělanější surfaře?

Nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných uživatelů v internetové populaci je na Ukrajině (41,2 %), Rumunsku (38,1 %) a Bělorusku (36,5 %).

V České republice je podíl těchto uživatelů v on-line populaci mnohem nižší: v prosinci 2011 dosahoval 19 % a v červnu 2012 pouze 13 %. Nejpočetnější skupinou uživatelů jsou v ČR středoškoláci s maturitou (38,9 %, Netmonitor, červen 2012).

Skupina uživatelů s vysokoškolským vzděláním se dynamicky rozrůstá například v Bělorusku, zatímco na Ukrajině se v průběhu roku 2011 mírně zmenšovala. Na Ukrajině se během roku 2011 zdvojnásobil počet internetových uživatelů se středoškolským vzděláním a na konci roku 2011 dosahoval 31,5 %.

Pro srovnání, profil tureckých internetových uživatelů vypadá úplně jinak: méně než 15% internetových uživatelů mělo v prosinci roku 2011 vysokoškolský diplom, zatímco 30 % uživatelů mělo nanejvýše základní vzdělání.


Graf 2: Podíl internetových uživatelů s vysokoškolským vzděláním ve státech CEE a Turecku

Graf 2: Podíl internetových uživatelů s vysokoškolským vzděláním ve státech CEE a Turecku

Zdroj: Maďarsko: gemius/Ipsos Fusion data; Rusko: gemiusAudience; Lotyšsko: gemiusAudience; Česká republika: NetMonitor - SPIR - Mediaresearch & Gemius; Polsko: Megapanel PBI/Gemius; Estonsko: gemiusAudience; Ukrajina: gemiusAudience; Bělorusko: gemiusAudience; Slovinsko: MOSS-SOZ - Valicon/Gemius; Litva: gemiusAudience; Chorvatsko: gemiusAudience;  Bulharsko: gemiusAudience; Slovensko: AIMmonitor -  IAB Slovakia – Mediaresearch & Gemius; Turecko: Gemius / Ipsos KMG: IAB Turkey’s Internet Audience Measurement;  Rumunsko: SATI, by BRAT – Traffic measurement (12. 2011)
Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com

Komentáře