Jak na prodej VoIP telefonie

Telefonie využívající intranetu a internetu otevírá další možnosti ve firemní komunikaci a v dosahování úspor. Produkty innovaphone zahrnují komplexní řešení pro firemní IP telefonní systémy. Jak nabídnout zákazníkům přechod z tradiční telefonie na VoIP a vydělat na tom?

Jak na prodej VoIP telefonieTradiční telefonní připojení mají značná omezení a jsou poměrně nákladná. VoIP systémy lze dnes zavádět do různorodých firemních prostředí s jakoukoliv strukturou. Oproti tradičním systémům umožňují IP-PBX použití pokročilých služeb jednotné komunikace (unified communication) při zachování dnes již standardních služeb jako řízené fronty čekajících, ACD, Voicemail, skupiny účastníků, konference a další.

Administrace a konfigurace je navíc řešena zabezpečenou komunikací např. prostřednictvím webového prohlížeče. Lze je tedy řídit prakticky odkudkoliv.

Komplexní řešení od innovaphone

Portfolio německé značky innovaphone pokrývá řadu hardwarových a softwarových produktů pro telefonní systémy. Jádrem řešení je innovaphone PBX, softwarový telefonní systém na specializovaném operačním systému, který spolu s IP bránami a terminály tvoří komplexní podnikovou VoIP infrastrukturu. Innovaphone PBX dokáže řídit až 20 000 terminálů a lze jej integrovat s komunikačními aplikacemi a systémy jiných výrobců.

V České republice dodává produkty innovaphone společnost Annex NET, distributor s přidanou hodnotou, který vám pomůže navrhnout optimální řešení pro zákazníka a dodat potřebnou podporu.

Od adaptérů až po brány

Při vytváření řešení pro klienty můžete pro připojení stávajících analogových zařízení (telefonů a faxů) do VoIP prostředí využít adaptéry innovaphone, jejichž varianty se liší především v počtu analogových portů.

Dále výrobce nabízí řadu IP telefonů, které se liší v uživatelských funkcích, v úrovni přístupu k funkcím PBX, ale také ve zpracování a použitých materiálech. Vyšší modely zobrazují informace na LCD displeji, umožňují připojení headsetu a psaní na alfanumerické klávesnice. K dispozici je také přístroj vyrobený z odolných materiálů pro provoz v náročném provozním prostředí.

Hlavními produkty innovaphone jsou VoIP brány, které kombinují vlastnosti VoIP, ISDN brány, analogového adaptéru a PBX. Varianty v nabídce výrobce mají různou úroveň analogové, ISDN a ethernetové konektivity a dokáží provozovat různý maximální počet současných hovorových kanálů.

Novinkami v portfoliu jsou brány IP3010 a IP1060. VoIP brána IP3010 vyplňuje produktovou mezeru mezi IP800 a IP6010. Disponuje jedním ISDN PRI, jedním S2M rozhraním a dvěma ethernetovými porty a umožňuje aktivovat až 42 hlasových kanálů současně.

Media gateway IP1060 nabízí o jedno ISDN PRI rozhraní více a nelze na ní přímo aktivovat innovaphone PBX. Tuto verzi (stejně jako ostatní) je však možné propojit s virtualizovaným PBX (IPVA), které běží na prostředí VMware.

Postupná migrace zákazníka na VoIP

Postupná migrace zákazníka na VoIPPři návrhu řešení se často setkáte s požadavkem klienta na postupný nebo jen částečný přechod do prostředí VoIP. Pokud to rozsah řešení umožňuje, je pro zákazníka ekonomicky zajímavější ponechat stávající PBX a provést migraci z tradiční telefonie do VoIP v několika fázích.

V první fázi je v každé lokalitě ke stávajícímu PBX připojena VoIP brána a PBX systémy jsou propojeny pomocí IP příček.

V okamžiku, kdy se vyčerpá kapacita původní ústředny, lze nainstalovanou VoIP bránu předřadit této ústředně a připojit do ní nové VoIP telefony. Tímto krokem je nejen zajištěno rozšíření, ale také příprava na migraci do VoIP bez nutnosti přerušení provozu.

Následně lze prostřednictvím IP adaptérů přepojit původní faxy či analogové telefony do nové VoIP brány a dokončit tak úplnou migraci. Aktivací innovaphone PBX na instalovaných VoIP branách může zákazník využívat další výše zmíněné služby IP telefonie.

Prodávejte PBX jako službu

Většina firem se snaží optimalizovat náklady. Outsourcing komunikačních služeb je pak jednou z cest, jak si můžete zajistit stabilní příjem. Veškerou administraci moderních telefonních systémů lze vykonávat na dálku. Prodejci innovaphone mohou zákazníkům nabídnout tzv. Managed PBX jako službu, kdy provádí dohled, konfiguraci, zálohování a aktualizaci systému dálkově.

Součástí dodávané služby může být také samotný hardware. Firemní PBX tak může být buď pouze umístěna v technickém zázemí poskytovatele služby, nebo lze klientovi dodávat hardwarové řešení jako kompletní službu včetně správy.

Program pro podporu partnerů innovaphone

Společnost innovaphone nabízí resellerům partnerský program se dvěma úrovněmi certifikace. Do základní úrovně Autorizovaného Salespartnera (iAS) se můžete zapojit kontaktováním VAD distributora, společnosti Annex NET nebo samotného výrobce.

Po absolvování základního školení, které je zdarma, získáte základní úroveň technické podpory, informace o produktech a řešeních výrobce, základní obchodně-technické školení, možnost krátkodobé zápůjčky některého z produktů a zvýhodněné obchodní podmínky.

Absolvováním dvou dalších certifikačních školení, z nichž školení pro techniky je zpoplatněno částkou 1 000 eur, se můžete stát Autorizovaným Resellerem (iAR). Tito partneři získají technickou podporu 2. úrovně s přístupem k dalším zdrojům technických informací, návodům a řešením problémů. Oproti Salespartnerům mají Autorizovaní Reselleři výhodnější obchodní podmínky a přístup k marketingovým fondům výrobce.

Webináře pro partery

Partneři společnosti innovaphone mohou využít webových seminářů, kde jsou rozebírány případové studie zaměřené na zavádění systémů v různých odvětvích a firmách. V prvním čtvrtletí 2011 jsou naplánovány tyto webináře:

 • 13. ledna 2011 (9:00–9:30) - Sparkasse Bamberg (Německo)
  Téma: Bezpečnost a centrální správa ve společnosti Sparkasse Bamberg (Německo), případová studie společnosti innovaphone.
 • 24. ledna 2011 (9:00–9:30) - Hospital Scuol (Švýcarsko)
  Téma: Nemocniční řešení: maximální dostupnost a bezpečnostní systém v Hospital Scoul (Švýcarsko) – případová studie společností innovaphone a Ascom.
 • 7. února 2011 (9:00–9:30) - Douglas Holding
   Téma: Soft migrace PBX systému ve společnosti Douglas Holding, případová studie společnosti innovaphone.

  Více informací a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách innovaphone.  Komentáře