Jak na prodej powerline adaptérů

Pod heslem „Kam může elektřina, tam se dostane také internet“, můžete nabídnout zajištění konektivity zákazníkům na hůře dostupná místa, kam ani Wi-Fi nepronikne.

Jak na prodej powerline adaptérůPowerline adaptéry jsou speciální zařízení, která se zapojují do klasických elektrických zásuvek. Po elektrických rozvodech se poté kromě elektrické energie přenáší také datové pakety, stejně jako v klasické počítačové síti.

Výhody takového řešení jsou zřejmé – zákazník nemusí natahovat žádné další kabely nebo instalovat bezdrátové přístupové body, a přesto dokáže propojit celou domácnost vysokorychlostní počítačovou sítí s rozumnými náklady.

Internet po elektrických rozvodech?

Zkratkou PLC (Powerline Communication) v češtině znamená komunikaci po elektrických rozvodech. Datové pakety se přenáší na vysokých frekvencích, díky čemuž může na stejné síti fungovat jak přenos elektřiny, tak i dat.

Většina adaptérů se dnes řídí specifikací HomePlug AV z roku 2005, která definuje přenos dat do rychlosti 200 Mbit/s. Použití širšího frekvenčního spektra definuje vylepšená specifikace HomePlug AV2 a umožňuje dosáhnout přenosové rychlosti až 500 Mbit/s.

Na základě specifikace Homeplug AV můžete spojit různé modely adaptérů od stejného výrobce. Spárovat lze i adaptéry splňující různé specifikace, HomePlug AV2 je totiž zpětně kompatibilní se zařízeními HomePlug AV. Nezapomeňte upozornit zákazníka, že rychlost přenosu se bude vždy řídit pomalejším z adaptérů.

Původní specifikace HomePlug 1.0 známá ze starších produktů dosahovala pouhých 14 Mbit/s. Dnešní adaptéry nabízí rychlosti mnohonásobně vyšší a bez problémů dostačují pro streamování HD filmů a rychlý přenos dat.

Zeptejte se zákazníka, zda má dostatečný počet zásuvek. Powerline adaptéry by neměl zapojovat do prodlužovačky či rozbočky, neboť v takovém případě může dojít k rapidnímu poklesu přenosové rychlosti. Můžete proto nabídnout adaptéry s možností zachování přístupu k zásuvce.

Komu PowerLine adaptér nabídnout?

Možná se ptáte, k čemu je vlastně přenos po elektrických rozvodech, když existuje bezdrátová síť. Jenže ani ta není všemohoucí a průchod stěnami značně zeslabuje signál, který se navíc velmi obtížně šíří nad a pod přístupový bod. Horní a dolní patra domu tak mohou mít se signálem značné potíže.

Adaptér stačí připojit adaptéry do zástrčky, spárovat je a připojit k nim počítač, síťový disk, televizor, DVD přehrávač, herní konzoli či jakékoli kompatibilní zařízení se síťovým rozhraním.

Upozorněte zákazníky, že by v panelovém nebo činžovním domě měli dbát na zabezpečení přenášených dat prostřednictvím jejich šifrování. Pokud bye tuto oblast podcenili, mohou se data v elektrické síti dostat i k jejich sousedům. O zabezpečení dat se postará 128bitové šifrování.

I dráty mají svá omezení

Stejně jako u bezdrátové sítě, i v případě přenosu dat po elektrických rozvodech rychlost přenosu klesá spolu s rostoucí vzdáleností. Vzdálenost místností však zpravidla není úměrná vzdálenosti elektrických rozvodů, které nemusí vždy vést optimálně. Proto při výběru adaptéru zkontrolujte maximální přenosové vzdálenosti ve specifikaci. Vzdálenosti do 300 metrů by mělo bez problémů postačot jak ve velkém bytě, tak v malém rodinném domku.

Rychlost přenosu dat závisí rovněž na kvalitě a stáří elektrických rozvodů v budově, vytížení elektrické sítě a rušení od různých spotřebičů. Přenosové rychlosti se tak v každé budově liší a díky režii přenosu nebudou dosahovat maximálních udávaných hodnot, podobně jako je tomu na bezdrátové síti.

Zdroj: TP-Link
Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com

Komentáře