IDC: Bezpečnostní problémy zůstavají pritoritou IT i v recesi

Ve všech odvětvích obchodu se lidé obávají, jak moc ovlivní ekonomická krize jejich obchody a je samotné. Jak je na tom podle IDC oblast bezpečnosti v IT? V jakém rozsahu ekonomická krize ovlivní rozpočty, projekty a lidské zdroje?

IDC: Bezpečnostní problémy zůstavají pritoritou IT i v recesiIDC věří, že trh s bezpečnostním softwarem bude více imunní vůči krizi než ostatní oblasti IT hned z několika důvodů.

Za prvé, hrozby a kybernetický zločin pravděpodobně v době ekonomické krize zesílí a IT oddělení musí být proti nim vybavena nejlepšími možnými nástroji.

Za druhé, regulatorní požadavky nutí více a více oborů do vážných investic do řízení rizik, řízení přístupu a správy identity a jiných nákladných řešení.

Za třetí, náročný trh přiměje společnosti být více opatrné na své stávající zákazníky - ztrátu důvěryhodnosti z důvodu ztráty klientských dat nebo datové korupci je mnohem složitější řešit v době hospodářského poklesu, neboť to může vést k velice vážnému pádu akcií na trhu.

V neposlední řadě vzestup použití mobilních aplikací přiměje společnosti pokračovat v investicích do nástrojů, které poskytují firemní zabezpečení a umožňují vzdálený přístup pro své zaměstnance, partnery a zákazníky.

Dynamický růst trhu s bezpečnostním softwarem, který je v regionu již zažitý, pravděpodobně v roce 2009 zpomalí, protože zákazníci budou odkládat projekty, které nepovažují za krizové. Nicméně investice do bezpečnostního software, který poskytuje základní ochranu proti rizikům nebo zaručuje regulatorní soulad, zajistí pevný růst celkového trhu.

IDC věří, že trh s bezpečnostním softwarem bude více imunní vůči krizi než ostatní oblasti IT hned z několika důvodůHlavním rozpočtovým záměrem v oblasti bezpečnosti ve společnostech v CEE regionu budou viry a jiné malwary, ačkoliv již nebudou hlavními obavami bezpečnostních manažerů. Během loňské IDC IT Security Roadshow provedla IDC průzkum mezi účastníky v regionu CEE, který ukázal, že únik klientských dat a korupce dat představují nejvýznamnější hrozbu mezi dotazovanými společnostmi.

Nicméně největší podíl firemního rozpočtu na IT bezpečnost připadá produktům, které chrání proti virům, spywaru, spamu, hackerům a narušení všeobecně. Tento poznatek se shoduje s průzkumem IDC trhu bezpečnosti, provedeným v několika zemích v regionu CEE v roce 2007. Výzkum odhalil, že tyto produkty zahrnují 80% firemních výdajů v balíčcích bezpečnostního softwaru. Podle IDC taxonomie, takové produkty patří do kategorie řízení hrozeb bezpečnostního obsahu (SCTM), která zahrnuje antivirové a antispamové produkty, firewally, a VPN. Je nepravděpodobné, že by tento podíl v blízké budoucnosti významně klesl.

Regulatorní požadavky jsou hnacím kolem pro další kategorie bezpečnosti, jako správa identity a řízení přístupu i management bezpečnosti a zranitelnosti. Pokud však problém regulatorních požadavků nebude urgentní, lze očekávat, že některé velké projekty budou nejspíše odsunuty a podíl růstu těchto kategorií může být opožděn až do návratu ekonomické stability.

Shrnuto, ekonomická krize zapříčiní v mnoha organizacích odklad výběrových projektů, pozastavení náboru nových zaměstnanců a způsobí aktivní hledání úspor v oblasti virtualizace, Hosted Services a automatizovaného řízení bezpečnosti. Kromě toho více než kdy předtím budou společnosti vyhledávat možnosti v oblasti bezpečnosti nabízené otevřenými zdroji.

Výše zmíněný průzkum koncových uživatelů, který se konal mezi účastníky IDC IT Security Roadshow v roce 2008, ukázal, že skoro 30% řešení bezpečnostního softwaru je outsorcováno a můžeme očekávat další tok investic do sady programů ve prospěch služby Hosted Services jako možné opatření pro snižování výdajů v příštích měsících.

Pokud vás oblast bezpečnosti v IT zajímá, více se můžete dozvědět na letošní IDC IT Security Roadshow, která se koná 12. 3. v Praze a 8. 4. v Bratislavě. Podrobnosti o akci najdete zde.


Tomasz Sloniewski je výzkumným manažerem v divizi Software, IDC Polsko
Komentáře