GfK: Výsledky prodejů technického zboží za třetí čtvrtletí 2009 (ČR)

Podle aktuální analýzy GfK Temax Czech Republic se hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice ve třetím čtvrtletí meziročně snížila o 12,1 %.U všech sledovaných sektorů (spotřební elektronika, malé a velké domácí spotřebiče, foto, IT, kancelářská technika a telekomunikace) došlo ve třetím čtvrtletí k meziročnímu poklesu. Při srovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenaly růst sektory velkých domácích spotřebičů, informačních technologií a telekomunikací.

 

Vývoj obratu technického spotřebního zboží v České republice v jednotlivých čtvrtletích v letech let 2007 - 2009

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology (listopad, 2009)

Malé domácí spotřebiče: pouze kávovary a presovače

Ve třetím čtvrtletí trh meziročně poklesl o 6,2 %. Meziroční propad trhu je vyšší, než tomu bylo ve druhém čtvrtletí, kdy se prodeje snížily o 4,7 %.  Pokles zaznamenaly všechny produktové skupin kromě kávovarů a presovačů, které jako jediné zaznamenaly při meziročním srovnání růst. Nejvyšší propad je u fritéz. Došlo k meziročnímu snížení prodejů o více než čtvrtinu a o pětinu u výrobků pro zubní hygienu.

Velké domácí spotřebiče: pokles pokračuje

Meziroční pokles na trhu velkých domácích spotřebičů dosáhl za první tři kvartály roku 2009 hodnoty 6,7 %, zatímco za první půlrok tohoto roku to bylo 5,5 %. Snížení prodejů zasáhlo především volně stojící spotřebiče, zatímco tržby za vestavné spotřebiče se meziročně zvýšily o 1 %. Propad trhu velkých domácích spotřebičů jde na vrub především hodnotově nejdůležitějším produktovým segmentům v tomto sektoru. Pokles tržeb u vaření, myček a automatických praček přesáhl 10 %, u chlazení byly zaznamenány nižší tržby o 9 %. Naopak pozitivně se vyvíjely tržby u menších produktových skupin, jako jsou mrazáky, varné desky, mikrovlnné trouby a sušičky.

Pokles trhu byl zaznamenán u všech druhů prodejců s výjimkou kuchyňských a nábytkových studií, v jejichž prodejnách tržby meziročně vzrostly o 28 %, a to především díky výraznému snižování cen. Celková cena na trhu naopak mírně vzrostla o 1 %, a to skoro ve všech produktových skupinách. Nejvíce rostly ceny mikrovlnných trub, jejichž průměrná cena se meziročně zvýšila o více než 13 %.

Informační technologie: netbooky tahounem trhu

Ve třetím čtvrtletí letošního roku došlo ke snížení tržeb v sektoru informačních technologií o 8 % jdoucí napříč všemi jednotlivými kategoriemi. Tato skutečnost tak potvrzuje trend snižování negativních růstů v sektoru, viditelný v předchozích čtvrtletích. Z pohledu prodaných kusů stále zůstávají, díky neustále poptávce po malých netboocích, jedinou rostoucí kategorií notebooky. Tato skutečnost jen potvrzuje zvyšující se podíl této kategorie na úkor stolních počítačů. Nejhůře postiženou kategorií, jak do počtu kusů tak celkové hodnoty, zůstávají nadále monitory.

Spotřební elektronika: výrazný pokles obratu

U spotřební elektroniky došlo ve třetím čtvrtletí k výraznému poklesu obratu, meziročně o více jak 20 %. Hlavním důvodem byla změna trendu u plochých televizorů, kdy hodnota tohoto trhu začala meziročně klesat, zatímco v první polovině roku byl ještě zaznamenán solidní růst. Je ovšem nutné zmínit, že třetí čtvrtletí loňského roku bylo u televizorů nadprůměrné díky digitalizaci TV signálu v některých regionech a tak k obdobnému vývoji došlo u set-top boxů.

Navíc negativní vývoj u ostatních hlavních kategorií jako jsou audiosystémy, DVD přehrávače/rekordéry nebo videokamery se ve třetím čtvrtletí ještě více prohloubil. Ploché televizory jsou klíčovou kategorií s více než polovičním podílem na trhu spotřební elektroniky. V jejich rámci se významně zvyšuje podíl Full HD přístrojů. U ostatních kategorií také existují rostoucí subsegmenty jako např. blu-ray přehrávače, domácí kina 2+1 nebo videokamery se záznamem na paměťovou kartu. Jejich prodeje však nedokážou kompenzovat poklesy obratu zbylého trhu.

Foto trh: negativní vývoj pokračuje

Foto trh vykazuje ve třetím čtvrtletí obdobně negativní vývoj jako v předcházejících kvartálech roku. K poklesu obratu začíná docházet také u dříve rostoucího segmentu digitálních zrcadlovek. V rámci kompaktních přístrojů je patrný posun spotřebitelské poptávky k lépe vybaveným modelům. Narůstá podíl přístrojů s větším optickým zoomem, optickou stabilizací obrazu, větším LCD displejem a širokoúhlým objektivem.

Telekomunikace: pokles prodejů mobilních telefonů

V třetím čtvrtletí 2009 zaznamenal trh mobilních telefonů ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 pokles o 18,8 %. Ve srovnání s druhým čtvrtletím letošního roku tak došlo k výraznému oslabení prodejů. Oproti předchozímu čtvrtletí je již vidět také pokles v kategorii smartphonů a tato skutečnost pouze potvrzuje současnou nasycenost trhu a neustálé snižování zájmu o koupi produktů v tomto sektoru.

Kancelářská technika: snížení poklesu tržeb

Prodejů kancelářské techniky při meziročním srovnání poklesly o 7,5 %. Jedinou rostoucí kategorií co do počtu prodaných kusů i co do objemu tržeb zůstávají v roce 2009 nadále scannery.  Tento segment však není dostatečně velký na to, aby dokázal citelně ovlivnit vývoj celé kategorie.


Výsledky prodejů technického spotřebního zboží v jednotlivých produktových segmentech za poslední čtyři čtvrtletí v České republice (v mil. Kč)

Typ zboží

Q4 2008
(v mil. Kč)

Q1 2009
(v mil. Kč)

Q2 2009
(v mil. Kč)

Q3 2009
(v mil. Kč)

Q3 2009/
Q3 2008
(v %)

Q1-Q3 09/
Q1-Q3 08
(v %)

Spotřební elektronika

7 179

4 057

3 561

3 325

-20,3 %

-9,3 %

Foto

908

565

668

628

-16,1 %

-15,5 %

Velké domácí spotřebiče

3 667

3 085

3 479

3 514

-5,2 %

-6,7 %

Malé domácí spotřebiče

2 001

980

949

933

-6,2 %

-6,9 %

Informační technologie

6 030

4 537

4 089

4 227

-8 %

-11,3 %

Telekomunikace

3 798

2 269

2 056

2 151

-18,8 %

-6,2 %

Kancelářská technika

929

694

625

613

-7,5 %

-10,2 %

Celkem

24 512

16 188

15 426

15 391

-12,2 %

-9,1 %


Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology (listopad, 2009)


GfK Temax Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK Temax Report je vydáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných obchodním panelem GK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com.
Pro další informace můžete kontaktovat Zdeňka Bártu (tel: +420 296 555 660,
zdenek.barta@gfk.com)Komentáře