GfK: Výsledky prodejů technického zboží v ČR za 4. čtvrtletí 2009

Podle aktuální analýzy GfK Temax Czech Republic se hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice ve čtvrtém čtvrtletí meziročně snížila o 5 %.Ve všech sledovaných sektorech (spotřební elektronika, malé a velké domácí spotřebiče, foto, IT, kancelářská technika a telekomunikace) byl zaznamenán meziroční pokles. Při srovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenaly růst všechny sektory a tahounem trhu se staly velké domácí spotřebiče a IT.

Vývoj obratu technického spotřebního zboží v České republice v jednotlivých čtvrtletích v letech let 2007 - 2009

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology (únor, 2010)

Malé domácí spotřebiče : pouze kávovary a presovače

Trh s malými domácími spotřebiči poklesl  v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 o 4,8 %. Nejvýraznější propad byl zaznamenán u holicích strojků (21,9 %), u přístrojů pro zubní hygienu (18,4 %) a výrazné snížení pocítily také toastovače (9,8 %), strojky na stříhání vlasů (8,8 %) a vysavače (6,7 %). Poklesy prodejů zaznamenaly všechny produktové skupiny kromě kávovarů/presovačů a fritéz, které jako jediné zaznamenaly v roce 2009 nárůst. Kávovary/presovače rostly o 3,3 %, fritézy o 2,7 %. Zejména u fritéz byl celoroční nárůst způsoben výrazným zvýšením prodeje ve 4. čtvrtletí 2009, kdy došlo k meziročnímu nárůstu hodnoty prodaného zboží o téměř 25 %.

Velké domácí spotřebiče: dobrý konec roku

Meziroční pokles na trhu velkých domácích spotřebičů dosáhl za rok 2009 pouhých 4,7 %, zatímco za první půlrok tohoto roku to bylo 5,5 %. Poslední čtvrtletí 2009 dokonce překonalo stejné období roku 2008. Propad trhu byl zaznamenán u všech druhů prodejců s výjimkou kuchyňských a nábytkových studií, v jejichž prodejnách tržby meziročně vzrostly o 27 %, a to především díky výraznému snižování cen. Celková cena na trhu naopak mírně vzrostla o 1,5 %, a to skoro ve všech produktových skupinách. Rozvoj internetového prodeje z předchozích let se nepotvrdil a zůstal na úrovni roku 2008, tedy okolo 15 %.

Pokles prodejů zasáhl především volně stojící spotřebiče, zatímco tržby za vestavné spotřebiče meziročně vzrostly o 4 %. Propad velkých domácích spotřebičů jde na vrub především hodnotově nejdůležitějším produktovým segmentům v tomto sektoru. Pokles tržeb u vaření a automatických praček přesáhl 11 %, u myček 8 % a u chlazení 6 %. Naopak pozitivně se vyvíjely tržby u menších produktových skupin, jako jsou mrazáky, varné desky, mikrovlnné trouby a sušičky. Nejvíce rostly ceny mikrovlnných trub, jejichž průměrná cena se meziročně zvýšila o více než 10 %.

Informační technologie: obrat ve vývoji tržeb

Čtvrté čtvrtletí roku 2009 bylo ve znamení obratu vývoje tohoto sektoru a oproti třetímu čtvrtletí, které pokleslo o 8 % meziročně, rostlo poslední čtvrtletí na úroveň  18,1 %. Tento růst byl zapříčiněn zvýšením prodejů v kategorii přenosných počítačů, zejména ve vánočním období, především díky stálé poptávce po noteboocích. Monitory nadále zůstávají nejhůře postiženou kategorií, ačkoliv její pokles se oproti třetímu čtvrtletí zmírnil. Naopak stolní počítače prohloubily propad v celkových tržbách a v posledním čtvrtletí klesy na úrovní -15 %.

Spotřební elektronika: výrazný pokles obratu

U spotřební elektroniky došlo i v posledním čtvrtletí k výraznému poklesu obratu, meziročně o 20 %. Hlavním důvodem byla změna trendu u plochých televizorů. Hodnota tohoto trhu začala v posledních dvou čtvrtletích klesat,  zatímco v první polovině roku byl ještě zaznamenán solidní růst. K obdobnému vývoji došlo také u set top boxů.

Navíc pokračoval negativní vývoj u ostatních hlavních kategorií, jako jsou audio systémy, DVD přehrávače/rekordéry nebo videokamery. Ploché televizory jsou klíčovou kategorií s více než polovičním podílem na trhu spotřební elektroniky. V jejich rámci se významně zvyšuje podíl Full HD přístrojů. U ostatních kategorií také existují rostoucí subsegmenty jako například blu-ray přehrávače, domácí kina 2+1 nebo videokamery se záznamem na paměťovou kartu. Jejich prodeje však nedokážou kompenzovat poklesy obratu zbylého trhu.

Foto trh: negativní vývoj pokračuje

Obrat foto trhu vykazuje v posledním čtvrtletí negativní vývoj stejně jako v předcházejících čtvrtletích. Nicméně pokles se začíná přece jenom zpomalovat i díky rostoucí průměrné ceně prodávaných fotoaparátů astále meziročně roste i segment digitálních zrcadlovek. V rámci kompaktních přístrojů je patrný posun spotřebitelské poptávky k lépe vybaveným modelům. Narůstá podíl přístrojů s větším optickým zoomem, optickou stabilizací obrazu, větším LCD displejem a širokoúhlým objektivem.

Telekomunikace: pokles prodejů mobilních telefonů zmírnil

V tomto segmentu došlo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 ke zmírnění poklesu, nicméně stále se jedná o meziroční pokles o 17,9 %. Tento úbytek byl zapříčiněn především přetrvávajícím poklesem v prodejích Mobilních telefonů, zatímco prodej smartphonů byl téměř na stejné úrovni jako prodeje ve stejném čtvrtletí minulého roku. Snížení poptávky po mobilních produktech a nasycenost trhu tak zůstává hlavním důvodem poklesu tržeb v tomto sektoru.

Kancelářská technika: pokračující pokles trhu

Negativní vývoj prodeje kancelářské techniky se v posledním čtvrtletí roku opět prohloubil. Celkové prodeje zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles v hodnotě o 10,3 %. S ohledem na to stojí za zvláštní zmínění subsegment laserových multifunkčních zařízení, jejichž prodeje dlouhodobě rostou a tento trend v závěru roku v souvislosti s poklesem cen ještě posílil. Tento subsegment však zatím není dostatečně velký na to, aby dokázal ovlivnit nepříznivý vývoj celé produktové kategorie.


Výsledky prodejů technického spotřebního zboží v jednotlivých produktových segmentech za poslední čtyři čtvrtletí v České republice (v mil. Kč)

Typ zboží

Q1 2009
(v mil. Kč)

Q2 2009
(v mil. Kč)

Q3 2009
(v mil. Kč)

Q4 2009
(v mil. Kč)

Q4 2009/
Q4 2008
(v %)

Q1-Q4 09/
Q1-Q4 08
(v %)

Spotřební elektronika

4 057

3 561

3 325

5 728

-20,2 %

-13,4 %

Foto

565

668

628

823

-9,3 %

-13,7 %

Velké domácí spotřebiče

3 085

3 479

3 514

3 718

1,4 %

-4,7 %

Malé domácí spotřebiče

980

949

933

1 969

-1,6 %

-4,8 %

Informační technologie

4 537

4 089

4 227

7 124

18,1 %

-2,7 %

Telekomunikace

2 269

2 056

2 151

3 118

-17,9 %

-10,4 %

Kancelářská technika

694

625

613

883

-10,3 %

-10,2 %

Celkem

16 188

15 426

15 391

23 315

-4,9 %

-7,7 %


Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology (únor, 2010)


GfK Temax Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK Temax Report je vydáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných obchodním panelem GK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com. Pro další informace můžete kontaktovat Zdeňka Bártu (tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com)Komentáře