GfK: Trh s technickým zbožím ve 2. čtvrtletí roku 2011 opět klesá

Podle analýzy GfK Temax se celková hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice ve 2. čtvrtletí roku 2011 meziročně snížila o 2,5 %.

GfK: Trh s technickým zbožím ve 2. čtvrtletí roku 2011 opět klesáPokles trhu byl způsoben negativním vývojem sektorů spotřební elektroniky, fota, velkých domácích spotřebičů a kancelářské techniky. Díky pozitivnímu prvnímu čtvrtletí je ale půlroční vývoj trhu technického zboží stále mírně pozitivní.

Graf: Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice

Graf: Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology

Malé domácí spotřebiče: Trh ve druhém čtvrtletí mírně rost

Trh malých domácích spotřebičů zaznamenal ve druhém čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 1,8 %. Je to především díky klíčovým produktovým skupinám, které si udržely rostoucí trend. Konkrétně se jedná o vysavače, kávovary, kuchyňské roboty a mixéry a také fritézy. Nepatrný nárůst zaznamenala i kategorie  zastřihovačů vlasů. Všechny ostatní produktové skupiny vykázaly pokles, přičemž nejvyšší propad byl zaznamenán u kategorií holicí strojky a rychlovarné konvice.

Velké domácí spotřebiče: Roste prodej levnějších spotřebičů

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zaznamenal MDA sektor pokles o 3 %. Za tímto vývojem stojí hlavně rostoucí váha levnějších spotřebičů. Ve druhém čtvrtletí všechny rozhodující skupiny stagnují nebo lehce klesají, nadále klesá prodej vestavěných spotřebičů. Rostoucí trend zaznamenaly jen malé skupiny, mezi něž řadíme mrazáky a sušičky. Zvyšuje se prodej přes internet.

Informační technologie: Mírný růst pokračuje

Oproti stejnému období v minulém roce pokračoval IT sektor v mírném růstu. Tempo růstu z obratového hlediska v tomto období dosáhlo hodnoty 0,3 %. Celý IT trh je tažen zejména pokračujícím pozitivním trendem v prodeji přenosných počítačů. Naopak prodeje monitorů bez TV tuneru a stolní počítače zaznamenaly v meziročním srovnání značný pokles v řádech několika desítek procent.

Vývoj na trhu je dále doprovázen cenovou erozí napříč všemi produktovými skupinami. Jedinou výjimkou jsou v tomto ohledu stolní počítače, u kterých cena dlouhodobě neklesá.

Spotřební elektronika: pokles trhu se opět prohloubil

V sektoru spotřební elektroniky došlo ve druhém čtvrtletí roku 2011 k prohloubení poklesu trhu. V porovnání s mírným snížením v prvním čtvrtletí byl pokles ve druhém čtvrtletí daleko výraznější a trh se meziročně propadl o víc než 10 %. Do negativních čísel se dostala i klíčová kategorie plochých televizorů. V rámci televizorů roste pouze LED segment. Z hlediska dalších technických parametrů se zvyšuje podíl 3D televizorů a přístrojů s přístupem na internet. U ostatních produktových kategorií roste trh určitých segmentů jako BluRay přehrávače nebo domácí kino s BluRay. Nicméně váha těchto segmentů je relativně malá a nedokáže kompenzovat propady zbytku trhu.

Foto trh: trh zrcadlovek stabilní

Trh digitálních fotoaparátů si v druhém čtvrtletí roku 2011 udržel pozitivní vývoj v kusech, ale v hodnotě kvůli cenové erozi poklesl meziročně o více než 7 %. Zatímco kompaktní fotoaparáty jsou v hodnotě stále v negativních číslech, u zrcadlovek je obrat srovnatelný s minulým rokem. Vývoj segmentu kompaktních přístrojů s výměnným objektivem je i nadále velmi pozitivní, ale jeho váha na trhu je zatím nízká.

Telekomunikace: Chytré telefony nadále zvyšují svůj tržní podíl

Trh telekomunikací ve druhém čtvrtletí letošního roku udržel pozitivní vývoj v hodnotě. Může za to především zvýšená poptávka po chytrých telefonech, které tak meziročně zvyšují svůj tržní podíl na úkor mobilních telefonů. Nadále se zvyšuje podíl zařízení s integrovaným dotykovým displejem. Do obliby se dostávají také zařízení s otevřeným operačním systémem.

Kancelářská technika: ve znamení pokračujícího poklesu

Podobně jako v předchozím čtvrtletí pokračoval vývoj prodejů kancelářské techniky dalším poklesem prodané hodnoty. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se tempo poklesu dále prohloubilo a dosahovalo nyní již téměř 18 %. Kromě dlouhodobého poklesu prodejů samostatných tiskáren se na celkovém poklesu tržeb projevuje i další snížení průměrné prodejní ceny zboží. V meziročním porovnání přitom nejrychleji klesaly průměrné ceny laserových multifunkčních zařízení. Multifunkční zařízení jsou zároveň produktovou kategorií, která se na výsledcích celého sektoru podílí největší měrou.


Výsledky prodejů technického spotřebního zboží v jednotlivých produktových segmentech za poslední čtyři čtvrtletí v České republice (v mil. Kč)

Typ zboží

Q3 2010
(v mil. Kč)

Q4 2010
(v mil. Kč)

Q1 2011
(v mil. Kč)

Q2 2011
(v mil. Kč)

Q2 2011/
Q2 2010
(v %)

Q1-2 2011 (mil. Kč)

Spotřební elektronika

3 313

5 693

3 546

2 802

-10,3 %

6 349

Foto

629

819

493

581

-7,5 %

1 074

Velké domácí spotřebiče

3 527

3 485

3 039

2 902

-3,0 %

5 941

Malé domácí spotřebiče

935

2 145

1 084

944

1,8 %

2 029

Informační technologie

4 946

7 713

4 869

4 289

0,3 %

9 158

Telekomunikace

2 046

3 084

2 027

1 842

10,2 %

3 870

Kancelářská technika

505

671

529

459

-17,9 %

988

Celkem

15 903

23 611

15 589

13 820

-2,5 %

29 408

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology (srpen, 2011)


GfK Temax Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK Temax Report je vydáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných obchodním panelem GK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com. Pro další informace můžete kontaktovat Zdeňka Bártu (tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com)
Úvodní foto: photoredaktor - Fotolia.com

Komentáře