GfK: Trh s technickým zbožím v roce 2010 (ČR)

Celková hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice se v roce 2010 oproti předcházejícímu roku snížila o necelá 3 %. Uvádí to zpráva GfK Temax Czech Republic.

GfK: Trh s technickým zbožím v roce 2010 (ČR)Negativní vývoj trhu byl ovlivněn zejména slabší poptávkou v první polovině roku, celkový obrat v posledním čtvrtletí byl na stejné úrovni jako před rokem. Z hlediska celkových meziročních vývojů se dařilo zejména sektoru IT a k mírnému nárůstu došlo u malých domácích spotřebičů. Naopak nejvýraznější, více než 10% pokles byl zaznamenán u spotřební elektroniky a telekomunikací.

Graf 1:Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice
Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology

Malé domácí spotřebiče: Trh v posledním čtvrtletí zaznamenal růst

Trh malých domácích spotřebičů zaznamenal ve srovnání s loňským rokem ve čtvrtém čtvrtletí nárůst o 5,6 %. V případě klíčových skupin tohoto segmentu byl zaznamenán největší nárůst za toto období v oblasti „Hot Beverages Makers“.

Nejsilnější skupinou zůstávají vysavače, které pokračují v růstu a to zejména díky robotickým vysavačům. Pozitivní vývoj je také patrný v kategorii „food preparation“, a to zejména díky zájmu o „kitchen machines“.

Naopak pokles oproti loňskému roku byl zaznamenán u kategorií: vysoušeče vlasů, varné konvice a holicí strojky.

Velké domácí spotřebiče: Trh se ocitá v záporných číslech

Oblast velkých domácích spotřebičů se po pozitivním vývoji ve 3. čtvrtletíve ocitá ve čtvrtém kvartále v záporných číslech s hodnotou -4,2 %. Vývoj v předchozím období byl pozitivní převážně díky nízkému prodeji v roce 2009 způsobeném ekonomickou krizí.

Proto v roce 2010 vykazuje trh velkých domácích spotřebičů pokles o -4,2 % v lokální měně.

Nejvýznamnější skupina, pračky, poklesla ve 4. čtvrtletí pouze nepatrně. Dobré výsledky v kategorii „full size“ a „slim“ téměř dorovnávají pokles kategorie „top“. Sporáky, digestoře a myčky nádobí také vykazují lehce negativní vývoj, a to díky nižším cenám. Ledničky nadále zaznamenávají silný pokles i přes zájem o spotřebiče v kategorii A++.

Informační technologie: Trh pokračuje v růstu

Ve srovnání s minulým rokem prodeje v IT sektoru výrazně rostly. Tempo růstu v tomto období dosáhlo hodnoty 9,4 %. Za tento pozitivní vývoj vděčí pokračujícímu meziročnímu nárůstu prodejů přenosných a stolních počítačů. Naopak prodeje monitorů bez TV tuneru zaznamenaly v meziročním srovnání citelný pokles. Všechny hlavní segmenty trhu kromě kategorie stolních počítačů zároveň zaznamenávají pokles průměrných cen.

Spotřební elektronika: výraznější celoroční propad trhu

V sektoru spotřební elektroniky došlo k poklesu obratu i v posledním čtvrtletí, nicméně bylo patrné zpomalení negativního trendu zaznamenané také v předcházejícím čtvrtletí ve srovnání s vývoji v první polovině roku. Druhá polovina loňského roku byla již vlivem nastupující krize výrazně slabší. Velmi negativní vývoj v první polovině roku 2010 měl ovšem výrazný vliv na celoroční propad trhu spotřební elektroniky o 11 %.

Jak v celoročním porovnání, tak i v porovnání posledního čtvrtletí došlo k poklesu obratu u všech produktových kategorií. Mírný pokles trhu byl zaznamenán u klíčového segmentu, plochých televizorů. V rámci této kategorie roste spotřebitelská poptávka po technicky pokročilejších modelech, tj. po větších obrazovkách s Full HD a 100/200Hz a také po LED přístrojích. Pokles hodnoty u všech ostatních produktových skupin je však v celoročním srovnání více než dvouciferný.

Foto trh: nadále pozitivní vývoj

Trh digitálních fotoaparátů si v posledním čtvrtletí roku 2010 udržel pozitivní vývoj, a to jak v kusech, tak i v hodnotě. Zatím co kompaktní fotoaparáty jsou v hodnotě stále v negativních číslech, zrcadlovky i ve čtvrtém čtvrtletí rostly. Meziročně však byl tento nárůst pouze jednociferný. Segment kompaktních přístrojů s výměnným objektivem se i nadále drží ve velmi pozitivních hodnotách, ale jeho váha na trhu je pořád ještě nízká.

Telekomunikace: Pokles trhu stabilizují prodeje smartphonů

Meziročně sektor telekomunikací zaznamenal pokles o 11 %. Zároveň ale celý sektor v posledních čtvrtletích roste, zejména v Q3 a Q4. V posledním čtvrtletí 2010 oproti Q4 2009 nastal pokles jen o 0,7 %. Tento pozitivní vývoj vděčí pokračující poptávce po nových modelech smartphonů. Nadále roste podíl zařízení s integrovaným dotykovým displejem a otevřeným operačním systémem.

Kancelářská technika: dvouciferný pokles trhu

Závěrečné čtvrtletí bylo z hlediska dynamiky meziročního vývoje nejslabším obdobím roku, když celkové prodeje tohoto sektoru klesaly v hodnotě o 11 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Pokles objemu i hodnoty prodejů zaznamenaly multifunkční zařízení, které výsledky celého sektoru ovlivňují největší měrou. V rámci této produktové kategorie pak výrazněji klesala hodnota prodejů zejména laserových multifunkčních zařízení, jejichž průměrná cena klesala nejrychleji.


Výsledky prodejů technického spotřebního zboží v jednotlivých produktových segmentech za poslední čtyři čtvrtletí (v mil. Kč) 2010.

 


Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2010

Q4 10

/Q4 09

Q1-4

2010

Q1-4 10

/Q1-4 09

 


mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

+/-%

mil. Kč

+/-%

Spotřební elektronika (CE)

3.378

2.953

3.128

5.323

-7,1%

14.783

-11,3%

Foto (PH)

499

633

636

826

0,4%

2.594

-3,4%

Velké domácí spotřebiče (MDA)

2.996

3.053

3.600

3.562

-4,2%

13.212

-4,2%

Malé domácí spotřebiče (SDA)

966

905

919

2.079

5,6%

4.869

0,8%

Informační technologie (IT)

4.730

4.374

5.034

7.713

8,3%

21.852

9,4%

Telekomunikace (TC)

1.697

1.688

2.058

3.095

-0,7%

8.539

-11,0%

Kancelářská a výpočetní technika (OE)

629

616

557

741

-11,1%

2.543

-8,1%

Česká Republika celkem

14.896

14.223

15.932

23.339

0,1%

68.391

-2,7%

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology


Podrobné výsledky studie GfK Temax za stejné období roku 2009 nalezente zde.


GfK Temax Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK Temax Report je vydáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných obchodním panelem GK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com.Komentáře