GfK: Trh s technickým spotrebným tovarom v 2. štvrťroku roku 2011 pokračuje v raste (SR)

Trh s technickým spotrebným tovarom na Slovensku zaznamenal v 2. štvrťroku roku 2011 medziročný nárast o viac ako 13 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku.

GfK: Trh s technickým spotrebným tovarom v 2. štvrťroku roku 2011 pokračuje v raste (SR)K nárastu trhu došlo vo väčšine sektorov, najvýraznejšie u spotrebnej elektroniky a informačných technológiách. Pokles bol zaznamenaný iba v kancelárskej technike.

Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology

Malé domáce spotrebiče: Trh pokračuje v raste

Trh malých domácich spotrebičov zaznamenal v porovnaní s minulým rokom v druhom štvrťroku nárast o 6,3 %. V oblasti kľúčových skupín zostávajú najsilnejšou skupinou vysávače, a to hlavne vďaka robotickým vysávačom, nasledujú kuchynské roboty, mixéry a kávovary. Mierne negatívny vývoj mali holiace strojčeky, žehličky a elektrické kanvice.

Veľké domáce elektrospotrebiče:  Trh naďalej rastie

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenal trh veľkých domácich spotrebičov nárast o 3,2 %. Za týmto nárastom stojí hlavne rastúci predaj cez reťazce. Naopak predaje cez nezávislé predajne zaznamenali pokles. Segment vstavaných spotrebičov rástol mierne vyššou dynamikou ako segment voľne stojacich spotrebičov. Rozhodujúcim faktorom je aj slabý porovnávací základ z minulého roka.

Informačné technológie: Počítače ťahajú trh

Z hľadiska medziročného porovnania zaznamenal celý IT sektor pomerne razantný rast. Aktuálne tento rast dosahuje 26,6%. Pozitívny trend sa prejavuje najmä v oblasti mobilných a stolných počítačov. Naopak monitory vykazujú červené čísla v množstve, hodnote aj priemernej cene. Pokles priemernej ceny je však spoločný pre všetky produktové skupiny.

Spotrebná elektronika: Predaj elektroniky pokračuje v raste

Trh spotrebnej elektroniky na Slovensku zaznamenal v druhom štvrťroku roku 2011 nárast o viac ako 16 %. Tento nárast generujú hlavne televízory s plochou obrazovkou, pričom pozitívny vývoj vykazujú takmer všetky
veľkosti obrazoviek. Veľmi dynamicky sa zvyšuje podiel televízorov vybavených LED technológiou. Vďaka digitalizácii televízneho signálu rastie dopyt i po Set top boxoch. Predaje ďalších hlavných produktových kategórií ako sú audio systémy, DVD prehrávače/rekordéry a videokamery sa i naďalej držia v mínusových číslach. V rámci týchto kategórií sú však i rastúce segmenty ako napríklad Blu-ray prehrávače.

Foto trh: I naďalej v pozitívnych hodnotách

I v druhom štvrťroku si digitálne fotoaparáty udržali pozitívne hodnoty. Medziročný dvojciferný nárast zaznamenali zrkadlovky, kompakty s pevným objektívom rástli iba v kusoch, v hodnote zaznamenali slabý pokles. Segment kompaktných prístrojov s vymeniteľným objektívom sa i naďalej drží vo veľmi pozitívnych číslach, ale jeho váha na trhu je zatiaľ stále veľmi nízka.

Telekomunikácia: Trh sa dostáva do kladných čísel

Trh telekomunikácií na Slovensku sa v druhom štvrťroku 2011 dostal do červených čísel. Dopyt po chytrých telefónoch pokračuje a zachováva si tak dvojciferný medziročný nárast. Obľúbenými sa stávajú tiež zariadenia s dotykovým displejom, ktoré neustále zvyšujú svoj trhový podiel.

Kancelárska technika: Dvojciferný pokles tržieb

Aj v tohtoročnom druhom štvrťroku zaznamenal sektor kancelárskej techniky ďalší pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Tempo poklesu sa od začiatku roka prehĺbilo a dosiahlo už -21 %. Okrem sezónneho poklesu predaja sa na celkovom poklese tržieb prejavuje tiež pokračujúci pokles priemernej predajnej ceny tovaru. V porovnaní s minulým rokom pritom najrýchlejšie klesali najmä ceny laserových multifunkčných zariadení. Podiel multifunkčných zariadení na celkových predajoch kancelárskej techniky v tomto období takisto klesal.

Výsledky predajov technického spotrebného tovaru v jednotlivých produktových segmentoch za posledné štyri štvrťroky na Slovensku (v mil. )


Q3

2010

Q4

2010

Q1

2011

Q2

2011

Q2 11

/Q2 10

Q1-2

2011

Q1-2 11

/Q1-2 10


M.EUR

M.EUR

M.EUR

M.EUR

+/-%

M.EUR

+/-%

Spotrebná elektronika (CE)

43

80

51

47

16,3 %

98

18,1 %

Foto (PH)

7

9

4

6

13,6 %

11

10,8 %

Vel'ké domáce spotrebiče (MDA)

52

53

42

43

3,2 %

85

6,9 %

Malé domáce spotrebiče (SDA)

14

30

16

14

6,3 %

29

8,8 %

Informačné technológie (IT)

57

97

58

53

26,6 %

111

28,4 %

Telekomunikácie (TC)

27

37

25

27

14,9 %

52

6,1 %

Kancelárska a výpočtová technika (OE)

5

7

5

5

-21,3 %

10

-20,4 %
Celkem

204

313

201

193

13,4 %

395

14,1 %

 

 

Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology


K ďalšiemu čítanie odporúčame aj výsledky trhu technického spotrebného tovaru za prvý štvrťrok 2011 v Českej republike.


GfK Temax Slovak Republic je správa vytvorená GfK Retail and Technology za účelom sledovania trhu s technickým tovarom. GfK Temax Report je vydávaný medzinárodne. Výsledky sú založené na prešetrovaniach vykonávaných obchodnom panelom GK Retail and Technology. Obchodný panel obsahuje údaje z viac ako 190 000 maloobchodných predajní po celom svete. Všetky správy a tlačové informácie sú tiež k dispozícii na www.gfktemax.com.Komentáře