GfK: Trh s technickým spotrebným tovarom v 1. štvrťroku 2012

Výsledky GfK Temax Slovak Republic za prvý štvrťrok 2012 ukazujú, že trh s technickým spotrebným tovarom na Slovensku zaznamenal medziročný pokles o 5 %.

GfK: Trh s technickým spotrebným tovarom v 1. štvrťroku 2012Nárasty sú u sektorov telekomunikácie a foto. Trh veľkých i malých domácich spotrebičov a tiež informačných technológií a kancelárskej techniky viac-menej stagnoval. K výraznému poklesu došlo u spotrebnej elektroniky.


Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology


Malé domáce spotrebiče: Trh v prvom štvrťroku mierne klesol

Trh malých domácich spotrebičov zaznamenal v porovnaní s minulým rokom v prvom štvrťroku pokles. Trh výrazne klesal aj napriek tomu, že priemerná cena stúpala. Cena rástla predovšetkým preto, že sa zvýšil predaj drahších spotrebičov – kávovary, kuchynské roboty a mixéry a parné hrnce. Najväčší prepad predajov bol naopak zaznamenaný u dentálnej starostlivosti a pekární.

Veľké domáce spotrebiče: Trh klesal

V prvom kvartály roku 2012 trh mierne poklesol v hodnote o -1,9 %. Internet rástol, zatiaľ čo klasický predaj klesal. Vstavané spotrebiče pokračovali v raste tak v kusoch ako aj v hodnote. Na druhej strane voľne stojace spotrebiče naďalej čelia negatívnemu trendu vo všetkých produktových kategóriách.

Preto, v rámci kategórií rástli dve vstavané, a to vstavané varné dosky a odsávače pary, zatiaľ čo rúry na varenie, chladničky, mrazničky, umývačky riadu a práčky výrazne strácali. Len malá kategória voľne stojacich spotrebičov bubnových sušičiek rástla.

Informační Technológie: Trh v znamení mierneho poklesu

Z hľadiska porovnania s rovnakým obdobím minulého roku zaznamenal celý IT sektor mierny pokles. Aktuálne tento pokles dosahuje -2,1 %. Negatívny trend sa prejavuje hlavne v oblasti stolných počítačov i monitorov. U prenosných počítačov došlo skôr k stagnácii. Pokles priemernej ceny je však spoločný pre všetky produktové skupiny.

Spotrebná elektronika: Výrazný pokles v prvom štvrťroku

Trh spotrebnej elektroniky na Slovensku sa v prvom štvrťroku roku 2012 znížil o 23 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V hodnotovom vyjadrení nebola v prvom štvrťroku v rámci spotrebnej elektroniky na trhu jediná kategória, ktorá by medziročne vykazovala nárast.

Kľúčovou kategóriou sú televízory s plochou obrazovkou, v ich štruktúre je už dominantný LED segment. V posledných mesiacoch je značný posun trhu smerom k väčším obrazovkám. Zvyšuje sa podiel televízorov s prístupom na Internet.

Foto trh: Rast trhu pokračuje

V prvom štvrťroku 2012 trh digitálnych fotoaparátov vzrástol o 6 % v hodnotovom vyjadrení. Tento pozitívny trend ovplyvnil vývoj digitálnych zrkadloviek a kompaktov s vymeniteľným objektívom. Obe spomínané kategórie rástli medziročne v kusoch i v hodnote.

Najvýznamnejším segmentom z hľadiska hodnoty zostali kompakty s pevným objektívom, a to aj napriek tomu, že stratili ďalšiu časť svojho trhového podielu na úkor oboch kategórií s vymeniteľným objektívom. System cameras sú segmentom s najdynamickejším vývojom, avšak stále s nízkym trhovým podielom.

Telekomunikácie: Aj naďalej v pozitívnych hodnotách

Trh telekomunikácií na otvorenom trhu sa drží v pozitívnych číslach v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Priemerná cena mierne klesala v prvom štvrťroku 2012, ale i tak bol trh schopný v hodnote medziročne rásť o 14 %.

Kancelárska technika:  Stagnujúci trh

Vývoj v prvom štvrťroku roku 2012 naznačuje, že po predchádzajúcich obdobiach poklesu sa trh kancelárskej techniky postupne stabilizuje. V porovnaní s prvým štvrťrokom 2011 už môžeme hovoriť o stagnácii, kedy medziročný pokles hodnoty predajov predstavoval len -1,1 %.

Výrazne pozitívnejšiu dynamiku zaznamenal hlavne trh laserových tlačových zariadení, ktorý aj napriek pokračujúcemu poklesu priemerných cien dokázal medziročne rásť v hodnote predajov. Súčasne sa prejavuje tiež dlhodobý trend postupného nahradzovania samostatných tlačiarní multifunkčnými zariadeniami.


 

Výsledky predajov technického spotrebného tovaru v jednotlivých produktových segmentoch za posledné štyri štvrťroky na Slovensku (v mil. €)

 

Q2

2011

Q3

2011

Q4

2011

Q1

2012

Q1 12

/Q1 11

 

M.EUR

M.EUR

M.EUR

M.EUR

+/-%

Spotrebná elektronika (CE)

47

43

80

39

-22,9 %

Foto (PH)

6

7

9

5

5,9 %

Vel'ké domáce spotrebiče (MDA)

43

49

53

41

-1,9 %

Malé domáce spotrebiče (SDA)

14

15

32

16

-0,9 %

Informačné technológie (IT)

53

58

88

57

-2,1 %

Telekomunikácie (TC)

27

32

49

29

14,0 %

Kancelárska a výpočtová technika (OE)

5

5

6

5

-1,1 %

Celkem

193

209

318

191

-5,0%


Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology

Úvodní foto: © rgbspace - Fotolia.com

Komentáře