GfK: Slovenský trh IT je po 2. štvrťroku 2012 na pokraji veľkého prepadu

Podľa výsledkov GfK Temax Slovak Republic za druhý štvrťrok 2012 trh s technickým spotrebným tovarom na Slovensku v druhom štvrť roku 2012 klesol o 7% v hodnotovom vyjadrení.

GfK: Slovenský trh IT je po 2. štvrťroku 2012  na pokraji veľkého prepaduNajvýraznejší medziročný nárast zaznamenal sektor fota. Pozitívny vývoj tiež vykazovali telekomunikácie a kancelárska technika. Naopak k výrazným poklesom došlo na trhu spotrebnej elektroniky a informačnej technológie.

Informačné technológie: Sektor na pokraji veľkého prepadu

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku klesá trh s informačnými technológiami ešte rýchlejšie ako v prvom kvartály roku 2012. Z hľadiska hodnoty činí tento prepad -15%.

Negatívny prepad je zjavný hlavne na trhu prenosných počítačov. Trh stolných počítačov a monitorov je podobne v nepriaznivej situácii.  Tablety, ktoré sú jedinou rastúcou produktovou skupinou do istej mieri chránia celý IT trh pred ešte väčším prepadom. Došlo aj k poklesu priemernej ceny naprieč celým sektorom.


 

Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Zdroj: GfK TEMAX® Slovak Republic, GfK Retail and Technology


 

Spotrebná elektronika: Prepad trhu pokračuje

Trh spotrebnej elektroniky na Slovensku sa v druhom štvrťroku roku 2012 znížil v sledovaných distribučných kanáloch o 20 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Hodnotovo žiadna kategória v rámci spotrebnej elektroniky medziročný nárast nevykazuje. Oproti minulému roku je predsa len už nižšia cenová erózia. Kľúčovou kategóriou sú televízory s plochou obrazovkou. V štruktúre televízorov je už dominantný LED segment a významnú váhu majú aj prístroje s prístupom na internet.

Foto trh: Výrazný nárast trhu

Trh digitálnych fotoaparátov rástol v druhom štvrťroku o 18% v hodnotovom vyjadrení v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Pozitívny vývoj celkového trhu bol ovplyvnený digitálnymi zrkadlovkami a kompaktmi s vymeniteľný objektívom.

Kompakty s pevným objektívom vykázali kusovo i v hodnote podobnú úroveň ako v minulom roku. Celkovo sa trh presúva k fotoaparátom s vymeniteľným objektívom, t.j. k digitálnym zrkadlovkám a kompaktom s vymeniteľným objektívom.

Telekomunikácie: Aj naďalej v pozitívnych hodnotách

Trh telekomunikácií sa držal v pozitívnych číslach i v druhom štvrťroku roku 2012. Trh rástol v hodnote o 8,8 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

Kancelárska technika:  Mierne zotavenie trhu

Po stabilizácii trhu na začiatku roku sa predaj kancelárskej techniky v druhom štvrťroku už mierne posúva k pozitívnym hodnotám. Celkovo v tomto období rástla hodnota predajov o 4% v porovnaní s druhým kvartálom minulého roku.

K celkovému zlepšeniu predajov prispeli hlavne lepšie výsledky v kategórii multifunkčných zariadení, ako atramentových tak laserových. Naopak ďalší pokles zaznamenali predaje skenerov.

Malé domáce spotrebiče: Trh v druhom štvrťroku mierne posilnil

Trh malých domácich spotrebičov zaznamenal v porovnaní s minulým rokom v druhom štvrťroku mierny nárast. Trh rástol predovšetkým preto, že sa zvýšil predaj drahších spotrebičov – vysávače, kávovary – ktoré vykazujú dlhodobý nárast predaja, kuchynské roboty a mixéry, ktoré tiež patria medzi tri najsilnejšie skupiny a ťahajú trh malých domácich spotrebičov.

Veľké domáce spotrebiče: Trh mierne klesal

V druhom kvartály roku 2012 trh mierne poklesol v hodnote o -1,4%. Internet rástol, zatiaľ čo klasický predaj klesal.

Vstavané spotrebiče pokračovali v raste tak v kusoch, ako aj v hodnote. V rámci kategórií rástli umývačky riadu, vstavané varné dosky a odsávače pár. Najväčší prepad v predajné hodnote GfK zaznamenalo u mrazničiek.


 

Tab.: Vývoj trhu spotrebnej elektroniky a ICT

 

Q3

2011

Q4

2011

Q1

2012

Q2

2012

Q2 12

/Q2 11

Q1-2

2012

Q1-2 12

/Q1-2 11

 

M.EUR

M.EUR

M.EUR

M.EUR

+/-%

M.EUR

+/-%

Spotrebná elektronika (CE)

43

80

39

38

-19,8 %

77

-21,4 %

Foto (PH)

7

9

5

8

17,7 %

12

12,9 %

Vel'ké domáce spotrebiče (MDA)

49

53

41

42

-1,4 %

83

-1,7 %

Malé domáce spotrebiče (SDA)

15

32

16

14

0,7 %

29

-0,1 %

Informačné technológie (IT)

58

88

57

45

-15,0 %

101

-8,3 %

Telekomunikácie (TC)

32

49

29

29

8,8 %

58

11,3 %

Kancelárska a výpočtová technika (OE)

5

6

5

5

4,0 %

10

1,2 %

Celkom

209

318

191

179

-7,3 %

371

-6,1 %

Zdroj: GfK TEMAX® Slovak Republic, GfK Retail and Technology

Úvodní foto: © pieterpater - Fotolia.com

Komentáře