GfK: Prodeje technického zboží za 2. čtvrtletí 2010 (ČR)

Podle analýzy GfK Temax Czech Republic se hodnota trhu s technickým spotřebním zbožím v České republice v druhém čtvrtletí meziročně snížila o 8 %.Kromě IT došlo ve zbývajících sledovaných sektorech (spotřební elektronika, malé a velké domácí spotřebiče, foto, kancelářská technika a telekomunikace) k meziročnímu poklesu, nejvýrazněji u telekomunikací a spotřební elektroniky. Při srovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenaly růst velké domácí spotřebiče a foto trh.

Vývoj obratu technického spotřebního zboží v České republice v jednotlivých čtvrtletích v letech 2007 - 2009

Malé domácí spotřebiče: trh stále klesá

Trh s malými domácími spotřebiči ve druhém kvartále ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesl o 4,6 % a tempo poklesu se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zrychlilo. Kromě kávovarů, které jako jediná produktová skupina zaznamenaly nárůst o 1,4 %, všechny ostatní produktové skupiny klesaly. Nejvýrazněji se propadly žehličky (-13,2 %), holící strojky (-11,7 %) a fritézy (-11,6 %). K mírnému poklesu došlo u klíčových skupin malých domácích spotřebičů. Vysavače o 0,8 % a kuchyňské strojky, roboty a mixéry o 0,5 %.

Velké domácí spotřebiče: negativní vývoj pokračuje

Prodeje v  sektoru velkých domácích spotřebičů se meziročně snížily o 12,2 % a o 7,8 % oproti první polovině roku 2009. Pokles trhu pochází z tradičních prodejů. Internetový prodej, který je velmi silný v sektoru MDA, zaznamenal růst v první polovině roku 2010 v počtu prodaných kusů tak nikoliv v obratu, kde čelil silné erozi cen.

Snížení prodejů na trhu zaznamenaly jak volně stojící spotřebiče tak i spotřebiče vestavné. Chladicí a mrazicí technika pokračovala v poklesu také ve druhém kvartále. Myčky nádobí, které si udržovaly mírný pozitivní trend v prvním čtvrtletí, začaly klesat stejně jako sporáky, trouby a odsavače par. Pračky a mikrovlnné trouby zaznamenaly menší pokles než ostatní kategorie velkých domácích spotřebičů.

Informační technologie: růst pokračuje

Stejně jako v předchozím čtvrtletí zůstává IT jedinou rostoucí skupinou také ve druhém kvartálu letošního roku. Růst se dostal na úroveň 7 %, oproti 4,3 % ve čtvrtletí předchozím. Jedinou kategorií, která meziročně rostla, zůstávají i nadále přenosné počítače, naopak monitory zůstávají nejvíce postiženou kategorií. Stolní počítače si ve druhého čtvrtletí tohoto roku dokázaly udržet stejný objem prodejů jako vloni. Růst mobilních počítačů je i nadále podpořen zájmem ze strany zákazníků o malé netbooky.

Spotřební elektronika: výrazný pokles obratu pokračuje

V sektoru spotřební elektroniky pokračoval pokles obratu i ve druhém kvartále. V porovnání druhého čtvrtletí i prvního půlroku došlo k poklesu trhu o 17 %. Trh klíčového segmentu, plochých televizorů, v kusech mírně roste, ale v hodnotovém vyjádření došlo v meziročním srovnání prvních pololetí k poklesu o téměř 10 %, což zásadním způsobem ovlivňuje trh celé spotřební elektroniky.

Nicméně obrat ostatních produktových skupin klesá ještě výraznějším tempem, k největším propadům došlu u DVD přehrávačů/rekordérů a videokamer. V rámci plochých televizorů roste váha technicky pokročilejších modelů, tj. Full HD, 100/200Hz a LED přístrojů. Na trhu se také ve druhém čtvrtletí objevily 3D televize.

Foto trh: zpomalení negativního vývoje

Negativní vývoj foto trhu se v druhém čtvrtletí zpomalil a prodeje se % oproti předchozímu roku snížily jen o 5, zatímco v půlročním srovnání dosáhl pokles 8 %. Ke snížení trhu došlo jak u kompaktních fotoaparátů s pevným objektivem tak i u zrcadlovek. Výrazný nárůst zaznamenává segment kompaktních přístrojů s výměnným objektivem, ale jeho váha na trhu je zatím ještě nízká.

Telekomunikace: zpomalení poklesu tržeb

Druhé čtvrtletí tohoto roku zaznamenalo snížení tempa poklesu tržeb oproti prvnímu čtvrtletí, kdy se trh meziročně propadl o čtvrtinu. Tento příznivý vývoj byl ovlivněn především zvýšením počtů prodaných kusů mobilních telefonů a smartphonů. Trh je stále ve znamení poklesu cen lépe vybavených modelů a neustávajícího zájmu o modely vybavené dotykovým displejem, případně technologií GPS. Na druhou stranu i přes tento trend neupadá zájem o jednoduché a levné modely.

Kancelářská technika: pokles trhu slábne

Tempo poklesu prodejů kancelářské techniky ve druhém čtvrtletí roku výrazně zpomalilo, když celkové prodeje klesaly v hodnotě již pouze o 1,5 % a přiblížily se tak tržbám ze stejného období předchozího roku. Přispěl k tomu zejména vývoj na trhu multifunkčních zařízení, jejichž prodeje se na výsledcích celého sektoru podílejí největší měrou. V rámci této produktové kategorie pak nadále meziročně roste hodnota prodejů laserových multifunkčních zařízení.


Výsledky prodejů technického spotřebního zboží v jednotlivých produktových segmentech za poslední čtyři čtvrtletí v České republice (v mil. Kč)

Typ zboží

Q3 2009
(v mil. Kč)

Q4 2009
(v mil. Kč)

Q1 2010
(v mil. Kč)

Q2 2010
(v mil. Kč)

Q2 2010/
Q2 2009
(v %)

Q1-Q2 10/
Q1-Q2 09
(v %)

Spotřební elektronika

3 325

5 728

3 378

2 953

-17,1 %

-16,9 %

Foto

628

823

499

633

-5,2 %

-8,2 %

Velké domácí spotřebiče

3 514

3 718

2 996

3 053

-12,2 %

-7,8 %

Malé domácí spotřebiče

933

1 969

966

905

-4,6 %

-3 %

Informační technologie

4 227

7 124

4 730

4 374

7 %

5,5 %

Telekomunikace

2 151

3 118

1 697

1 688

-17,9 %

-21,7 %

Kancelářská technika

613

883

629

616

-1,5 %

-5,6 %

Celkem

15 391

23 315

14 896

14 233

-7,8 %

-7,9 %

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK Retail and Technology (srpen, 2010)


GfK Temax Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK Temax Report je vydáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných obchodním panelem GK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com.
Pro další informace můžete kontaktovat Zdeňka Bártu (tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com)Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze.