GfK: Predaja technického tovaru za štvrtý štvrťrok 2010 (SR)

Trh s technickým spotrebným tovarom na Slovensku zaznamenal v roku 2010 po predchádzajúcom výraznom prepade medziročný nárast o 7 %.Hlavne posledný štvrťrok bol veľmi pozitívny s takmer 21% nárastom oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roku. Najvýraznejšie rástli sektory IT, veľmi slušný nárast mala i spotrebná elektronika a foto. Iba v sektoroch kancelárskej techniky a telekomunikácií pokračuje negatívny vývoj.

Graf1: Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology

Malé domáce spotrebiče : Dobré výsledky v 4.Q 2010

Trh malých domácich spotrebičov zaznamenal v porovnaní s lanským rokom v štvrtom štvrťroku nárast o 1,6%, a to hlavne vďaka nižšiemu predaju v roku 2009, ktorý bol spôsobený ekonomickou krízou.

V oblasti kľúčových skupín zostávajú najsilnejšou skupinou vysávače, ktoré pokračujú v raste a to hlavne vďaka robotickým vysávačom. Pozitívny vývoj je tiež zrejmý v kategórii „food preparating“, ktorá je druhou najsilnejšou produktovou skupinou.

Naopak pokles bol zaznamenaný u kategórií: fritovacie hrnce, žehličky a holiace strojčeky, kde hodnota poklesu dosahovala v percentách dokonca dvojciferné hodnoty.

Veľké domáce elektrospotrebiče:  Trh pokračuje v raste

Oblasť veľkých domácich spotrebičov v poslednom štvrťroku roku 2010 i naďalej rástla. Tento nárast opäť súvisí s nízkym predajom v druhej polovici roku 2009 spôsobeným ekonomickou krízou.

S tým súvisí i to, že väčšina kategórií zaznamenala dvojciferný percentuálny nárast.

Chladenie pokračovalo v štvrtom štvrťroku v náraste a to hlavne vďaka záujmu o spotrebiče kategórie A++. Tento nárast spôsobil, že tato kategória zostává v roku 2010 stabilná.

Pračky, najvýznamnejšia kategória v oblasti veľkých domácich spotrebičov vykázala v poslednom štvrťroku menej pozitívny trend. Hlavná skupina, „top washing machines“ výrazne poklesla a k dorovnaniu tejto straty nepomohli ani výsledky predajov skupín „full size“ a „slim“.

Informačné technológie: Silný rast predaja počítačov

V medziročnom porovnaní došlo na trhu informačných technológií k výraznému rastu. Tempo rastu dosiahlo hodnoty 19,3%. K tomuto pozitívnemu vývoju prispel skokový nárast o 60,4% v poslednom štvrťroku oproti 4Q 2009. Tradične najsilnejší rast zaznamenali predaje mobilných a stolných počítačov.  Najslabšie výsledky vykazuje kategória monitorov bez TV tuneru, ktorá ďalej klesala. Zároveň však na všetky hlavné segmenty trhu negatívne vplýva pokles priemerných cien.

Spotrebná elektronika: predaj elektroniky znovu rastie

Trh spotrebnej elektroniky na Slovensku zaznamenal v medziročnom porovnaní nárast o 9 % a v poslednom štvrťroku dokonca o 18%.  Je však nutné uvedomiť si, že porovnávací základ z minulého roku bol vzhľadom ku kríze nízky. Najdôležitejšou kategóriou zostávajú televízory s plochou obrazovkou. V rámci plochých televízorov rastie váha technicky pokročilejších modelov s väčšou uhlopriečkou, t.j. Full HD, 100/200Hz a LED prístrojov. Vďaka digitalizácii televízneho signálu rastie dopyt i po Set top boxoch. Predaje ďalších hlavných produktových kategórií ako sú audio systémy, DVD prehrávače/rekordéry a videokamery sa i naďalej držia v mínusových číslach. V rámci týchto kategórií sú však i rastúce segmenty ako napríklad Blu-ray prehrávače.

Foto trh: i naďalej v pozitívnych hodnotách

V štvrtom štvrťroku si digitálne fotoaparáty udržali pozitívne hodnoty. Medziročný dvojciferný nárast zaznamenali ako zrkadlovky, tak i kompakty s pevným objektívom. Rovnako ako v segmente spotrebnej elektroniky aj tu je potrebné poznamenať, že porovnávací základ z minulého roku bol nízky. Segment kompaktných prístrojov s vymeniteľným objektívom sa i naďalej drží vo veľmi pozitívnych číslach, ale jeho váha na trhu je zatiaľ stále veľmi nízka.

Telekomunikácie: Pokles tržieb stabilizuje predaj smartphonov

Sektor telekomunikácií zaznamenal medziročný pokles o 8,5%. Zároveň však celý sektor v posledných dvoch štvrťrokoch vykazuje rast. V poslednom kvartáli ale zaznamenal tento segment trhu výrazný prepad o 10,2% oproti 4Q 2009. Výraznejšiemu prepadu trhu zamedzuje pokračujúci dopyt po nových modeloch smartphonov. Naďalej rastie podiel zariadení s integrovaným dotykovým displejom a otvoreným operačným systémom.

Kancelárska technika:  dvojciferný pokles tržieb pokračoval

Podobne ako v predchádzajúcom období, aj v poslednom štvrťroku trh kancelárskej techniky pokračoval výrazným poklesom. Medziročné tempo poklesu tržieb sa ešte prehĺbilo a opätovne dosahovalo podobné hodnoty ako na začiatku roka, teda okolo 15 %. Tento nepriaznivý vývoj postihoval v rámci sektora kancelárskej techniky všetky sledované produktové kategórie. K prepadu tržieb súčasne prispel aj citeľný medziročný pokles priemerných cien, hlavne multifunkčných zariadení.


Výsledky predajov technického spotrebného tovaru v jednotlivých produktových segmentoch za posledné štyri štvrťroky na Slovensku (v mil. )


Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q4

2010

Q4 10

/Q4 09

Q1-4

2010

Q1-4 10

/Q1-4 09


M.EUR

M.EUR

M.EUR

M.EUR

+/-%

M.EUR

+/-%

Spotrebná elektronika (CE)

40

38

40

75

18,1 %

192

9,0 %

Foto (PH)

4

6

7

9

19,9 %

26

9,2 %

Vel'ké domáce spotrebiče (MDA)

38

41

51

53

15,6 %

183

4,9 %

Malé domáce spotrebiče (SDA)

14

12

14

28

1,6 %

68

3,1 %

Informačné technológie (IT)

47

44

60

103

60,4 %

254

19,3 %

Telekomunikácie (TC)

26

24

27

38

-10,2 %

114

-8,5 %

Kancelárska a výpočtová technika (OE)

7

6

5

7

-14,6 %

24

-12,5 %

Celkom

174

170

204

312

20,8 %

860

6,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology


K ďalšiemu čítanie odporúčame aj výsledky trhu technického spotrebného tovaru za štvrtý štvrťrok 2010 v Českej republike.


GfK Temax Slovak Republic je správa vytvorená GfK Retail and Technology za účelom sledovania trhu s technickým tovarom. GfK Temax Report je vydávaný medzinárodne. Výsledky sú založené na prešetrovaniach vykonávaných obchodnom panelom GK Retail and Technology. Obchodný panel obsahuje údaje z viac ako 190 000 maloobchodných predajní po celom svete. Všetky správy a tlačové informácie sú tiež k dispozícii na www.gfktemax.com.Komentáře