GfK: Predaja technického tovaru v 3. štvrťroku 2010 (SR)

Podľa aktuálnej analýzy GfK Temax Slovak Republic sa hodnota trhu s technickým spotrebným tovarom na Slovensku v treťom štvrťroku 2010 medziročne zvýšila o 8,6 % a to hlavne zásluhou sektora IT.Na trhu s technickým spotrebným tovarom na Slovensku došlo k zmene trendu. Celková hodnota trhu sa v treťom štvrťroku 2010 medziročne zvýšila o 8,6 % a to hlavne zásluhou sektora IT. K nárastu však došlo i pri veľkých a malých domácich spotrebičoch, spotrebnej elektronike a v segmente FOTO. Pri kancelárskej technike a telekomunikáciách pokračuje negatívny vývoj.

GfK: Vývoj obratu technického spotrebného tovaru na Slovensku

Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology (November 2010)

Malé domáce spotrebiče : Dobré výsledky v 3.Q 2010

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009, vzrástol trh malých domácich spotrebičov o 7,1%. V priebehu roka trh s týmito spotrebičmi zaznamenal najvyšší nárast v oblasti technických výrobkov.

Hlavné kategórie ako vysávače, food preparation, hot beverage makers, ale tiež toastery, vykazovali najväčší rast. Produkty z oblasti osobnej starostlivosti v tomto kvartáli naďalej vykazujú pokles.

Veľké domáce elektrospotrebiče:  Trh v priebehu 3. kvartálu zaznamenal pozitívni vývoj

Hodnota predaja na trhu veľkých domácich spotrebičov vzrástol v 3. kvartáli 2010 o 7% a trend vývoja v YTD 2010 ukazuje pozitívny výsledok s 1,1%. Tento rast má súvislosť s prvými dopadmi krízy, ktoré bolo možné pozorovať už v auguste 2009 a kvôli ktorým predaj poklesol už v posledných 2 mesiacoch 3.Q 2009.

V kontexte s týmito faktormi, reťazce vykázali dobré výsledky a ukázali pozitívny trend. Kuchyne a štúdia s nábytkom pokračovali v rozvoji. Oblasť chladničiek zaznamenala oživenie a zostala v 3.Q 2010 stabilná. Ostatné kategórie rástli.

Informačné technológie: predaje počítačov rástli

Na trhu informačných technológií došlo v priebehu 3. štvrťroka k výraznému oživeniu. Sektor, ktorý v druhom štvrťroku ešte klesal tempom 7,7%, dokázal v priebehu posledných troch mesiacov generovať nárast predanej hodnoty viac než 22% oproti 3Q 2009. Produktovou kategóriou, ktorá vykazuje najlepšie výsledky, sú prenosné počítače, hlavne netbooky. V poslednom období však rástli i predaje stolových počítačov. Predaje monitorov bez TV tunera naopak ďalej klesali.

Spotrebná elektronika: predaj elektroniky rastie

Trh spotrebnej elektroniky na Slovensku zaznamenal v 3Q tohto roku medziročný nárast o 5 %. Najdôležitejšou kategóriou zostávajú televízory s plochou obrazovkou. V rámci plochých televízorov rastie váha technicky pokročilejších modelov, tj. Full HD, 100/200Hz a LED prístrojov. Vďaka digitalizácii televízneho signálu stále rastie dopyt i po Set top boxoch. Predaje ďalších hlavných produktových kategórií ako sú audio systémy, DVD prehrávače/rekordéri a videokamery sa i naďalej držia v mínusových číslach. V rámci týchto kategórií sú však i rastúce segmenty ako napríklad Blu-ray prehrávače.

Foto trh: i naďalej pozitívny vývoj

Trh digitálnych fotoaparátov si v treťom štvrťroku tohto roka udržal pozitívny vývoj. Dokonca i kompakty s pevným objektívom, ktoré sa doteraz držali v záporných číslach vykázali medziročný nárast v kusoch i v hodnote. Naďalej rastie i popularita relatívne nového segmentu, ktorým sú kompakty s vymeniteľným objektívom.

Telekomunikácie:  pokles tržieb sa ďalej spomaľuje

Telekomunikačný trh i v treťom štvrťroku pokračoval medziročným poklesom obratu. V porovnaní s rovnakým obdobím 2009 však pokles činil už len necelé 3%. Tempo poklesu sa tak oproti Q1, kedy trh medziročne strácal takmer 10%, výrazne spomalilo. Lepšie výsledky než v predošlom období zaznamenali predaje základných mobilných telefónov bez operačného systému.

Kancelárska technika:  predaje multifunkčných zariadení  v lete opäť klesali

Po priaznivejšom vývoji v druhom štvrťroku, kedy medziročné tempo poklesu spomalilo už na 5%, zaznamenal trh kancelárskej techniky opäť výraznejší pokles. Hlavne v dôsledku slabších predajov multifunkčných zariadení v priebehu letných mesiacov sa celkový obrat v treťom štvrťroku  prepadol o viac než 13% v porovnaní s vlaňajším. Okrem laserových multifunkčných zariadení to boli tiež samostatné tlačiarne, ktoré v závere štvrťroka naznačovali opätovný rast predanej hodnoty.


Výsledky predajov technického spotrebného tovaru v jednotlivých produktových segmentoch za posledné štyri štvrťroky na Slovensku (v mil. )


Q4

2009

Q1

2010

Q2

2010

Q3

2010

Q3 10

/Q3 09

Q1-3

2010

Q1-3 10

/Q1-3 09


M.EUR

M.EUR

M.EUR

M.EUR

+/-%

M.EUR

+/-%

Spotrebná elektronika (CE)

63

40

38

40

4,7 %

117

3,9 %

Foto (PH)

7

4

6

7

11,7 %

17

4,2 %

Vel'ké domáce spotrebiče (MDA)

46

38

41

51

7,0 %

130

1,1 %

Malé domáce spotrebiče (SDA)

21

14

12

14

7,1 %

40

4,3 %

Informačné technológie (IT)

64

47

44

60

22,3 %

151

1,6 %

Telekomunikácie (TC)

42

26

24

27

-2,9 %

77

-7,7 %

Kancelárska a výpočtová technika (OE)

8

7

6

5

-13,4 %

17

-11,6 %

Celkom

251

174

170

204

8,6 %

548

0,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GfK Temax Slovak Republic, GfK Retail and Technology (November 2010)


K ďalšiemu čítanie odporúčame aj výsledky trhu technického spotrebného tovaru za tretí štvrťrok 2010 v Českej republike.


GfK Temax Slovak Republic je správa vytvorená GfK Retail and Technology za účelom sledovania trhu s technickým tovarom. GfK Temax Report je vydávaný medzinárodne. Výsledky sú založené na prešetrovaniach vykonávaných obchodnom panelom GK Retail and Technology. Obchodný panel obsahuje údaje z viac ako 190 000 maloobchodných predajní po celom svete. Všetky správy a tlačové informácie sú tiež k dispozícii na www.gfktemax.com. Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať Zdeňka Bárta (tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com)Komentáře