GfK: Predaja technického tovaru v 2. štvrťroku 2010 (SR)

Podľa aktuálnej analýzy GfK Temax Slovak Republic sa hodnota trhu s technickým spotrebným tovarom na Slovensku v prvom štvrťroku 2010 znížila o 2 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.Obrat medziročne rástol v sektore malých a veľkých domácich spotrebičov, v sektore spotrebnej elektroniky a fota. Negatívny vývoj i naďalej vykazujú informačné technológie, telekomunikácie a kancelárska a výpočtová technika.

Vývoj obratu technického spotřebního zboží na Slovensku v jednotlivých čtvrtletích v letech 2007 - 2009

Malé domáce spotrebiče : trh rástol

Trh s malými domácimi spotrebičmi medziročne vzrástol o 0,7 %. Tempo rastu sa však v porovnaní predchádzajúcim štvrťrokom spomalilo. Pozitívne je, že rástli kľúčové produktové skupiny - kuchynské strojčeky, roboty a mixéry o 6,3 % a vysávače o16,3 %, ktoré mali najvyšší medziročný nárast zo všetkých produktových skupín malých domácich spotrebičov. Naopak, najvýraznejší medziročný pokles zaznamenali výrobky pre zubnú hygienu (-24,9 %), holiace strojčeky (-12,1 %) a kávovary/espresa (-9,5 %).

Veľké domáce elektrospotrebiče:  lepší vývoj

Hodnota  predajov v sektore veľkých domácich spotrebičov sa v druhom kvartáli zvýšila o 2 %,  ale v porovnaní s prvou polovicou roku 2009 vykázala mierny pokles o 2,5%. Pozitívny vývoj stojí za predajmi v kuchynských a nábytkových štúdiách. Predajom v reťazcoch sa darí lepšie než v ostatných distribučných kanáloch. Predaje chladiacej techniky a mikrovlnných rúr klesali i v druhom štvrťroku. Ostatné kategórie zaznamenali pozitívny trend, až na pračky, ktoré si udržali predaje na rovnakej úrovni ako v roku 2009.

Informačné technológie: tempo poklesu naďalej spomaľuje

Sektor informačných technológií, ktorý v prvom štvrťroku tohto roka klesol o 9,4 %, sa v druhom štvrťroku tohto roku medziročne prepadol o 7,7 %. Najlepšie na tom boli prenosné počítače, ich objem predajov poklesol len nepatrne, naopak najhoršie postihnutou kategóriou sa stali monitory, ktoré tak najviac prispeli k medziročnému poklesu skupiny IT. Pokles v objeme predajov stolných počítačov je stále zapríčinený upadajúcim dopytom po tejto kategórii.

Spotrebná elektronika: predaj elektroniky rastie

Trh spotrebnej elektroniky na Slovensku zaznamenal v druhom kvartáli tohto roku medziročný nárast o 7,3 %. Najdôležitejšou kategóriou zostávajú televízory s plochou obrazovkou. V rámci tejto kategórie sa trh presúva smerom k veľkým obrazovkám (37 palcov a viac), najväčšiu váhu na obrate majú i naďalej LCD televízory s uhlopriečkou 32 palcov.

Vďaka digitalizácii televízneho signálu stále rastie dopyt i po Set top boxoch. Predaje ďalších hlavných produktových kategórií ako sú audio systémy, DVD prehrávače/rekordéri a videokamery sa i naďalej držia v mínusových číslach. V rámci týchto kategórií sú však i rastúce segmenty ako napríklad Blu-ray prehrávače alebo videokamery so záznamom na pamäťovú kartu.

Foto trh: zaznamenal pozitívny vývoj

Produktová kategória digitálnych fotoaparátov vykazuje po dlhých mesiacoch negatívneho vývoja konečne pozitívne čísla a to hlavne vďaka viditeľnému nárastu obratu zrkadloviek. Pozitívny vývoj zaznamenáva i relatívne nový segment, ktorým sú kompakty s vymeniteľným objektívom.

Telekomunikácie:  pokles tržieb pretrváva

Negatívny vývoj trhu pokračuje i v druhom štvrťroku tohto roka a v porovnaní s rovnakým obdobím 2009 sa trh prepadol o 9,7 %. Tempo poklesu sa však oproti predchádzajúcim štvrťrokom, kedy bol pokles na úrovni 10,6 %, mierne spomalilo. Dôvodom je ako zníženie dopytu po mobilných telefónoch, tak i zníženie ich ceny.

Kancelárska technika:  trh klesá stále pomalšie

Po masívnych prepadoch predajov v predchádzajúcich obdobiach  medziročné tempo poklesu predanej hodnoty v druhom štvrťroku 2010 naďalej spomaľovalo. Trh v tomto období klesal o 5 % v porovnaní s druhým štvrťrokom predchádzajúceho roku. Platí to hlavne pre kategóriu multifunkčných zariadení, ktorá má na celkových predajoch kancelárskej techniky najväčší podiel. Okrem laserových multifunkcií to boli tiež scannery, ktoré v druhom štvrťroku už zaznamenali v medziročnom porovnaní dokonca nárast hodnoty predajov.


Výsledky predajov technického spotrebného tovaru v jednotlivých produktových segmentoch za posledné štyri štvrťroky na Slovensku (v mil. )

Typ tovaru

Q3 2009
(v mil. € )

Q4 2009
(v mil. €)

Q1 2010
(v mil. €)

Q2 2010
(v mil. €)

Q2 2010/
Q2 2009
(v %)

Q1-Q2 10/
Q1-Q2 09
(v %)

Spotrebná elektronika

38

63

40

38

7,3 %

3,5 %

Foto

6

7

4

6

3,1 %

-0,3 %

Veľké domáce spotrebiče

48

46

38

41

2 %

-2,5 %

Malé domáce spotrebiče

13

21

14

12

0,7 %

2,8 %

Informačné technológie

49

64

47

44

-7,7 %

-8,6 %

Telekomunikácie

28

42

26

24

-9,7 %

-10,2 %

Kancelárska technika

6

8

7

6

-5 %

-10,9 %

Celkom

188

251

174

170

-1,7 %

-4 %

Zdroj: GfK TEMAX Slovak Republic, GfK Retail and Technology (august, 2010)


K ďalšiemu čítanie odporúčame aj výsledky trhu technického spotrebného tovaru za druhý štvrťrok 2010 v Českej republike.


GfK Temax Czech Republic je zpráva vytvořená GfK Retail and Technology za účelem sledování trhu s technickým zbožím. GfK Temax Report je vydáván mezinárodně. Výsledky jsou založeny na šetřeních prováděných obchodním panelem GK Retail and Technology. Obchodní panel obsahuje data z více než 190 000 maloobchodních prodejen po celém světě. Veškeré zprávy a tiskové informace jsou rovněž k dispozici na www.gfktemax.com.
Pro další informace můžete kontaktovat Zdeňka Bártu (tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com)Komentáře