Ericsson: Počet uživatelů broadbandu letos překročí miliardu

Celosvětový počet předplatitelů širokopásmového internetu překročil v roce 2010 podle společnosti Ericsson půl miliardy. Jaký očekávat další vývoj v používání mobilních zařízení a přístupu k internetu?

Ericsson: Počet uživatelů broadbandu letos překročí miliarduSpolečnost Ericsson odhaduje, že do konce roku 2011 počet uživatelů broadbandového připojení překročí miliardu a v roce 2016 se přiblíží 5 miliardám. V roce 2011 dosáhnou příjmy operátorů mobilních a pevných sítí cca 1,65 miliard dolarů, což jsou téměř 3 % předpokládaného celosvětového HDP. Tyto změny způsobuje narůstající popularita nového typu zařízení – smartphonů a tabletů. Mobilní telefon jako zařízení pouze k hlasovým hovorům je podle Ericssonu již minulostí.

Podle Pavla Doležala, head of consumer & business solutions Western & Central Europe ve společnosti Ericsson, tento trend ovlivní všechny země včetně České republiky. Češi mají stejný zájem o moderní technologie jako například Japonci. Mobilní operátoři i operátoři pevných linek budou muset brzy reagovat na potřeby klientů. Požadavek poskytnutí přístupu k internetu v kteroukoli denní a noční hodinu stále větší skupině uživatelů, bude podle Pavla Doležala vyžadovat navýšení investic do infrastruktury.

Popularita smartphonů a tabletů změnila způsob používání internetu. Zákazníci telekomunikačních operátorů potřebují přístup do sítí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nejedná se jen o zájem mladé generace, nýbrž o potřeby všech věkových kategorií. Průzkum provedený Ericssonem v roce 2010 v USA, Velké Británii a ve Švédsku prokázal, že v roce 2002 využívalo 36 % dotázaných připojení k internetu denně. V roce 2010 to bylo již 90 % dotázaných. Nejpokročilejšími uživateli internetu jsou podle průzkumu vlastníci iPhonů. Až 80 % z nich prohlašuje, že se k síti připojují každý den. V případě uživatelů laptopů se jedná o 74 % a v případě smartphonů jde o 63 %.

Přístup k internetu začíná být vnímán jako věc natolik samozřejmá, jako je přístup k elektřině. Pro použití internetu, které vyžaduje soustředění, podle průzkumu spotřebitelé většinou preferují větší displej a klávesnici. A to především, jedná-li se o připojení z domu. Vznikne-li však náhlá potřeba být on-line, pak jsou upřednostňovány smartphony. Tyto typy telefonů nahrazují notebooky i v případě potřeby krátkodobého připojení k internetu v pohodlí domova.


Graf č. 1. Preference pro internetová zařízení v závislosti na místě uživatele a plánu užití internetu

Preference pro internetová zařízení v závislosti na místě uživatele a plánu užití internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ericsson Global Infocom webový průzkum 2010. Trhy: USA, UK a Švédsko.


Ze zprávy Ericsson ConsumerLab vyplývá, že rostoucí popularita smartphonů a tabletů vede ke změně životního stylu, který je stále více spojován s neomezeným přístupem k internetu. To se týká nejen soukromého života, ale i podnikání a vztahů se státní správou.


Graf č. 2. Statistika používání internetu

Statistika používání internetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Ericsson Global Infocom webový průzkum 2010. Trhy: USA, UK a Švédsko.


Na trzích v USA, Velké Británii a Švédsku činil nárůst mobilních širokopásmových připojení 23 procentních bodů mezi roky 2007 a 2010. Lze předpokládat, že se jedná o reakci na 38% zvýšení počtu vlastníků osobních přenosných počítačů mezi lety 2006 a 2010.  Faktem je upřednostňování vlastního mobilního širokopásmového připojení právě vlastníky osobních notebooků, tabletů či smartphonů. Další markantní růst byl zaznamenán u využívání mobilního připojení alespoň jednou za měsíc, které v roce 2007 uvádělo 19 % uživatelů a v roce 2010 již 33 %.


Graf č. 3 Typy připojení: pevné, mobilní a mobilní v telefonu a jejich trend

Typy připojení: pevné, mobilní a mobilní v telefonu a jejich trend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ericsson Global Infocom webový průzkum 2010. Trhy: USA, UK a Švédsko.


Společnost Ericsson odhaduje, že by se do roku 2016 počet mobilních širokopásmových přípojek měl zvýšit až na 5 miliard, ze kterých by 95 % připadalo na HSPA, LTE a CDMA sítě.

Průzkum provedl Ericsson ConsumerLab ve Spojených státek, Velké Británii a Švédsku. S kompletními výsledky v angličtině se můžete seznámit zde.

Zdroj: EricssonKomentáře