Cisco: Vlastní zařízení zaměstnanců mají ve firmách zelenou

I české firmy prý ve stále větší míře povolují zaměstnancům využívat soukromá zařízení ve firemním prostředí. Co tento trend (označovaný zkratkou BOYD) znamená pro dodavatele zařízení a služeb?

Cisco: Vlastní zařízení zaměstnanců mají ve firmách zelenouPodle čerstvě publikovaných výsledků studie Cisco IBSG Horizons Study téměř všechny oslovené americké společnosti umožňují svým zaměstnancům používat ve firmě soukromá zařízení. V České republice je prý takových společností procentuálně méně, ale oproti minulosti se jejich podíl zvýšil na více než polovinu.

Trend používání soukromých zařízení v pracovním prostředí se označuje anglickou zkratkou BOYD (Bring Your Own Device – přineste si vlastní zařízení).

Jeho prosazování v podnikové praxi potvrzují i výsledky jiného průzkumu z České republiky, který byl proveden na dubnové pražské konferenci Cisco Expo 2012.

Podle něj má každý druhý respondent soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě a pro přístup k firemním datům a aplikacím. Americká studie Cisco IBSG Horizons Study pak také celkově analyzuje měřitelné přínosy tohoto trendu: ve finančním vyjádření se na jednoho zaměstnance, v závislosti na jeho pozici, pohybují mezi 300 až 1300 americkými dolary ročně.

BOYD v českých firmách: bezpečnost pokulhává

V průzkumu, který společnost Cisco provedla v České republice, téměř čtvrtina respondentů (24 %) označila BYOD za trend, který bude mít v příštích třech letech největší vliv na IT oddělení v jejich společnosti. Každý druhý respondent zmíněného průzkumu společnosti Cisco má soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě pro přístup k datům a aplikacím.

Nejvíce oslovených lidí (82 %) přistupuje vzdáleně do firemní sítě z přenosného zařízení kvůli použití e-mailu, dále pak kalendáře (48 %) a podnikových aplikací (45 %). Přístup k firemní síti ze soukromého zařízení umožňují firmy 58 % dotázaných zaměstnanců.

BOYD s sebou ovšem přináší bezpečnostní rizika. Téměř třetina lidí (31 %) podle výsledků průzkumu nemá k dispozici zabezpečený přístup k firemní síti. Pouze necelé dvě třetiny firem (58 %) pak podle něj mají pravidla, která regulují používání soukromých zařízení. Varující je, že 12 % dotázaných uvedlo, že o existenci takových pravidel nemá tušení.

Zde se otevírá prostor pro externí dodavatele bezpečnostních řešení, kteří mohou firmy oslovovat s nabídkou svých služeb. Důvodem, proč firmy neřeší bezpečnostní otázky spojené s užíváním vlastních přístrojů zaměstnanci, může v řadě případů být chybějící nebo nedostatečně vzdělaný IT personál. To je šance právě pro externí dodavatele.

BOYD jako cesta k úspoře za firemní hardware

Téměř 60 % respondentů našeho průzkumu pociťuje jako jeden z nejvýznamnějších trendů v IT odděleních tlak na snižování nákladů. Koncept BYOD je přitom odpovědí na požadavek ekonomických úspor a vyšší efektivity,“ uvedl ve zprávě pro média Jiří Devát, generální ředitel české pobočky společnosti Cisco.

Průzkum provedla společnost Cisco mezi  476 profesionály z oboru informačních technologií v České republice  v rámci konference Cisco Expo 2012 v Praze letos v dubnu.

BOYD v amerických firmách se těší aktivní podpoře

Téměř všichni respondenti (95 %) průzkumu provedeného v USA uvedli, že jejich organizace v nějaké formě povoluje zaměstnancům používat na pracovišti svá osobní zařízení. Průzkum ukázal, že firmy zaměstnance často aktivně podporují v používání vlastních zařízení.

Podle jeho závěrů 84 % amerických firem, kterých se průzkum týkal, zaměstnancům poskytuje určitou formu podpory. Plnou podporu pro jakékoliv zařízení (např. chytrý mobil, tablet, přenosný počítač), které si zaměstnanec přinese, pak deklaruje 36 % dotázaných.

Průzkum byl proveden v rámci Cisco IBSG Horizons Study při jejíž realizaci společnost Cisco oslovila šest stovek ředitelů a manažerů amerických společností, kteří jsou zodpovědní za informační technologie ve své firmě.

Američtí zaměstnanci chtějí flexibilitu po všech stránkách

Američtí zaměstnanci podle společnosti Cisco uvádějí, že chtějí práci vykonávat po svém a sami si ji maximálně řídit, vyžadují vzdálený přístup k firemním systémům a možnost pracovat odkudkoliv. Mobilní technologie jim v tom výrazně pomáhají, konstatuje Cisco.

Možnost volby vlastního zařízení označilo 40 % respondentů jako první prioritu spojenou s trendem BYOD. Na druhém místě je pak možnost řešit v pracovní době své soukromé záležitosti a naopak pracovat i během volna. Dalším požadavkem zaměstnanců je volba aplikací pro provádění pracovních úkolů a to včetně používání neschválených aplikací (jako jsou např. sociální sítě nebo instant messaging).

Více než tři čtvrtiny (76 %) dotazovaných pokládají trend BYOD za celkově pozitivní pro jejich firmu. Cisco proto předpokládá, že nárůst používání osobních zařízení zaměstnanců ve firemním prostředí bude nadále pokračovat.

Cisto též připomíná, že BOYD představuje výzvu pro IT oddělení firem. Využití všech souvisejících přínosů totiž vyžaduje komplexní přístup, který podle společnosti Cisco zahrnuje virtualizaci, mobilitu, zabezpečení i správu sítě. Aplikace konceptu BOYD s sebou nemusí přinášet jen pozitiva: pořád je tu hodně citlivá otázka bezpečnosti.

Celkově je to ale šance pro dodavatele potřebné techniky a potřebných služeb pro naplnění všech požadavků na efektivní využití trendu BOYD. Firmy budou v mnoha případech potřebovat přebudovat své počítačové sítě, navrnout a implementovat novou bezpečnostní politiku a tak dále.

Zdroj: Cisco Systems ČR, ChannelWorld
Úvodní foto: © bloomua - Fotolia.com

Komentáře