Srovnání serverhousingů v ČR ukazuje rozdíly mezi poskytovateli

Srovnání serverhousingů předních českých poskytovatelů provedla společnost Webdozers v polovině října 2012. Jak se v nabídkách vyznat, v čem se shodují a v čem liší?

Srovnání  serverhousingů v ČR ukazuje rozdíly mezi poskytovateliPředmětem průzkumu bylo srovnání technologických i smluvních parametrů služeb jednotlivých poskytovatelů, kteří souhlasili s vyplněním dotazníku společnosti Webdozers. Porovnávány byly základní ceníkové nabídky na umístění malých serverů ve skříních formátu 2U anebo tower s typickým příkonem do 150 W. V případě neúplnosti těchto informací byla u konkrétních poskytovatelů provedena telefonická poptávka.

Každý z poskytovatelů byl ohodnocen ve 12 parametrech, kde mohl získat celkem 48 bodů. Více k metodice zjistíte zde.

Průzkum ukazuje, že všichni poskytovatelé nabízejí služby na vysoké technické úrovni. Kolokační centra jsou běžně vybavena zálohovaným napájením serverů elektrickou energií, zálohovanou tuzemskou i zahraniční konektivitou i podporou protokolu IPv6. Samozřejmostí se vedle nepřetržitého fyzického přístupu k serveru stala také nepřetržitá přítomnost obsluhy datových center (zaměstnanců poskytovatele).

Na co si dát pozor u smluv

Největší rozdíly se objevily v nabídce smluvních podmínek a způsobu jejich prezentace. Hodnocena byla variabilita volby smluvního příkonu, neboli možnost výběru smluvního stanovení předpokládaného příkonu serveru, které má následně vliv na cenu (čím jemnější možnosti nastavení, tím lepší možnost optimalizace ceny služby).

Dále byla hodnocena variabilita a zvýhodnění platebního období, neboli možnost zákaznické volby délky periody platby a promítnutí délky periody do ceny služby. V neposlední řadě byla vyhodnocována variabilita a zvýhodnění smluvního závazku, tedy možnost zákaznické volby smlouvy na dobu určitou, možnost volby délky smluvního závazku a jeho vliv na cenu služby. Samotná cena nebyla součástí bodového hodnocení.

Zákazník citlivý na cenu může smluvním podmínkám přikládat značnou váhu. Průzkum ukázal, že v některých případech lze volbou delší periody úhrady služeb anebo smlouvou na dobu určitou ušetřit až desítky procent.

Podmínky služeb nejsou vždy transparentní

Zklamáním přitom bylo, že celá řada podmínek služeb není transparentní a poskytovatelé je nechávají na individuální domluvě se zákazníkem. Ze samotných popisů a ceníků služeb na webových stránkách poskytovatelů si tak nelze udělat dostatečně informovaný obrázek o situaci na trhu. (Poskytovatelé se tímto přístupem mohou chránit před konkurencí, pozn. red.) Výjimkou je v tomto ohledu společnost Coolhousing, která je vůči potenciálním zákazníkům naprosto otevřená včetně například popisu mechanismu agregace konektivity.

Jak si vedou čeští poskytovatelé serverhousingu?

Jak si vedou čeští poskytovatelé serverhousingu?Společnost Coolhousing se ve srovnání umístila společně se společností GTS na prvním místě bodového pořadí. Celkové skóre obou poskytovatelů dosáhlo 45 ze 48 možných bodů. Coolhousingu zde proti větším a dražším konkurentům pomohly nejlepší možnosti volby smluvních podmínek a příkonu serveru. A to i přesto, že datové centrum této společnosti je po stránce protipožární ochrany vybaveno pouze detekcí požáru.

Společnosti GTS a Coolhousing a další v pořadí Casablanca (42 bodů) a Master Internet (42 bodů) provozují vlastní datová centra. Ostatní srovnávaní poskytovatelé přeprodávají služby jiných společností.

Další rozdíly mezi Casablancou, Master Internet a s těsným odstupem následujícími společnostmi Superhosting (41 bodů), VS Hosting (41 bodů) a Web4U (41 bodů) tvořily opět smluvní podmínky, zejména zvýhodnění délky periody platby a smlouvy na dobu určitou. Nejlepší podmínky z této pětice nabízí Casablanca, která zvýhodňuje roční periodu platby až desetiprocentní a délku smluvního závazku až pětiprocentní slevou.

Srovnání variability příkonu

Nejlepší variabilitu smluvního příkonu nabízí z této pětice Superhosting, kde lze příkon volit z devíti možností.To je sice zhruba polovina voleb, které nabízí například Coolhousing, ale vzhledem k ostatním poskytovatelům se jedná o nadstandardní variabilitu příkonu.

Naopak Casablanca uzavírá smlouvu na jediný typický příkon 150 W a špičkový příkon 300 W, vyšší příkon je za příplatek. Společnost Web4U nestupňuje ceny podle příkonu zákaznických serverů vůbec, což může být zejména pro výkonnější servery výhodou. (Ze srovnání není zřejmé, zda poskytovatelé  reálném provozu počítají s úplným a dlouhodobým využitím příkonu např. na jeden rack, pozn. red.).

Srovnání konektivity

Společnosti Casablanca, GTS a Master Internet ve svých základních cenových nabídkách omezují množství přenesených dat, nadlimitní data jsou za příplatek.

Například u Casablanky je limit nastaven na 6 TB do NIX.cz a 200 GB do zahraničí, u Master Internetu 20 TB do NIX.cz a 500 GB do zahraničí. Společnosti Web4U a Master Internet jsou jediné, které účtují zřizovací poplatek. Master Internet jej nefakturuje v případě uzavření smlouvy na dobu určitou v trvání alespoň dvou let.

Srovnání současných nabídek serverhousingu ukázalo, že z technického hlediska se služby poskytovatelů příliš neliší. Zákazník se tak může rozhodovat jednak na základě ceny a jednak na základě sympatií například k úplnosti informací v prezentacích jednotlivých poskytovatelů.

Většina poskytovatelů se snaží potenciálnímu zákazníkovi vyjít maximálně vstříc včetně umožnění návštěvy datového centra či sjednávání individuálních podmínek dle potřeb projektů zákazníka.


Metodiku srovnání naleznete zde. Společnost Webdozers při srovnání hodnotila některé parametry (např. zálohu napájení a zálohu konektivity) pouze v rozsahu ano/ne. Hodnocení tedy nebere zcela v potaz kvalitu této služby.


Autor je jednatel společnosti Webdozers.
Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com

Komentáře