Spravované služby a pět důvodů, proč je (některé) firmy nechtějí

Obava z propouštění a přizpůsobování se nové situaci, skepse ohledně skutečných výhod nebo jednoduše absence potřeby. To jsou podle průzkumu společnosti CopmTIA jedny z hlavních důvodů, proč malé a střední podniky nechtějí začít využívat spravované služby.

Spravované služby a pět důvodů, proč je (některé) firmy nechtějíSpráva služeb externím dodavatelem je něco, po čem rádo sáhne velké množství malých a středních firem. Oceňují zvýšení účinnosti a spolehlivosti, vyšší úroveň zabezpečení i údržby, to vše při vynaložení menších částek a uvolnění rukou IT oddělením.

Existuje však i řada společností, které spravované služby nechtějí, a jejich přesvědčení je podle nedávné studie společnosti CompTIA vyšší než kdy předtím. Zatímco v roce 2013 uvedlo pouze 7 % společnosti nepoužívajících spravované služby, že na tom neplánují nic měnit, letos je to již 31 %.

K tomuto přesvědčení firmy nejčastěji vede následujících pět důvodů:

1. Skepse ohledně úspor

Zatímco v minulosti byla úspora nákladů hlavním důvodem navázání spolupráce s poskytovatelem spravovaných služeb, v současnosti se nachází na čtvrtém místě. Podle CompTIA je příčinou tohoto poklesu skutečnost, že zákazníci uvažují strategičtěji a navíc zjistili, že u spravovaných služeb se špatně vypočítává ROI.

2. Absence potřeby

Řada menších podniků spravované služby zcela jednoduše nepotřebuje. Zatímco v roce 2014 uvedlo v průzkumu společnosti CompTIA 58 % respondentů, že potřebují pomoc se spouštěním, instalací a integrací technologií, letos to bylo jen 48 %. Na „vině“ jsou zejména cloudová řešení.

3. Nechuť outsourcovat

Paradoxní je, že zatímco vyšší úroveň bezpečnosti je jedním z důvodů, proč řada firem přechází na spravované služby, u části z nich je obava o bezpečnost a soukromí jedním z hlavních důvodů, proč se jim vyhýbají.

4. Obavy ze ztráty kontroly a propouštění

Outrourcing technologií může nejen snížit kontrolu firmy nad detaily, ale zároveň přesouvá zodpovědnost z rukou IT oddělení do rukou byznysu... a v některých firmách si začnou říkat, zda je nějaké IT oddělení vůbec zapotřebí. Ve 26 % firmách využívajících spravované služby se IT oddělení zmenšilo a v 9 % bylo dokonce skutečně zrušeno.

5. Obavy z přechodného období

Kromě obavy z personálních změn se firmy obávají i nutného období potřebného pro zavedení nových systémů – ať jde o proškolení zaměstnanců nebo proměnu celých podnikových procesů. Není překvapením, že nejčastěji používané spravované služby jsou ty, které mají v tomto ohledu nejmenší dopad.

Průzkum ukázal, že u firem používajících spravované služby je nejčastější formou (72 %) zálohování a obnova dat. Následují bezpečnostní služby (68 %) a ukládání dat (64 %).

Zdroj: IDG News ServiceKomentáře