Red Hat: Zákazníci jsou připraveni na digitální transformaci, partneři už tolik ne

Společnost Red Hat publikovala zajímavé a nepříliš lichotivé výsledky nedávného průzkumu mezi evropskými partnery. Odpovědi respondentů totiž naznačují, že digitální transformace není pro řadu partnerů příležitost, ale spíše problém.

Red Hat: Zákazníci jsou připraveni na digitální transformaci, partneři už tolik neDigitální transformace je – a v dohledné době také zůstane – velkým tématem podnikového IT. Průzkum společnosti Red Hat a portálu CRN UK mezi evropskými partnery však naznačuje, že zákazníci jsou na ni připraveni více než ti, kdo jim s ní mají pomoci.

Pro oslovené partnery totiž digitální transformace představuje téma spíše ve smyslu problému. Pouze 22 % ze 130 oslovených partnerů se domnívá, že jsou v tuto chvíli schopni pomoci zákazníkům ve všech aspektech digitální transformace.

Napřed je třeba transformovat sebe...

Čím to? Pro 38 % oslovených je hlavní překážkou přechod na nové obchodní modely, například od tradičních licencí k předplatnému. Dalších 29 % se obává, že nedisponuje dostatečnými znalostmi a dovednostmi, aby obstáli v silně konkurenčním prostředí.

Pozoruhodné je, že pro 15 % respondentů je hlavním problémem snaha výrobců udržet je mimo hru (!), což v kontextu masivní a vlastními silami neuspokojitelné poptávky nedává pražádný smysl. Bohužel nevíme, o které výrobce či segmenty trhu se jedná.

Pokud jde o priority, respondenti ve velké většině (61 %) uváděli potřebu získat schopnosti a vědomosti o technologiích. Polovina respondentů mezi priority řadí také přijetí nových obchodních modelů a třetina cítí potřebu umět zastat několik rolí naráz.

Největší poptávka je po cloudu

S tím zřejmě souvisí investice za posledních 12-18 měsíců. Respondenti nejčastěji (29 %) věnovali prostředky na posílení svých konzultačních dovedností, 24 % investovalo do nových technologií, 18 % do školení a 16 % rozšiřovalo svá portfolia.

Z hlediska poptávky zákazníků respondenti nejčastěji uváděli cloud (69 %), což dokazuje, že ačkoliv jsou cloudové služby dostupné již mnoho let, řada organizací se stále nachází na začátku této cesty a hledá partnery, kteří jim pomohou tyto technologie začít využívat.

Red Hat dodává, že tato data jasně ukazují, že samotní zákazníci jsou připraveni na změnu, zatímco partneři mají co dohánět z hlediska vlastní transformace a adaptace na nové poměry, ať už se jedná o složení nabídky, prodejní strategii nebo přidanou hodnotu.

Zdroj: Red Hat
Úvodní foto: © alphaspirit - Fotolia.com

Komentáře