Obrazem: Jak se tvořil redesign loga DNS

Jak si již mnozí obchodní partneři všimli, DNS změnila korporátní identitu a s ní inovovala své logo. Jak se při redesignu postupuje a jak se aplikuje do obchodních materiálů? Více prozrazuje tvůrce nového loga DNS, grafický designer, Luděk Douděra.

Obrazem: Jak se tvořil redesign loga DNS 1. Na začátku je původní logo a zadání klienta k redesignu. V tomto případě si DNS přálo logo zjednodušit, vyčistit od rušivých prvků a tzv. omladit. Zároveň si přál, alespoň symbolicky, zachovat myšlenku původního loga, tedy překlenutí a doručení služeb k zákazníkovi, které znázorňoval oblouk nad písmenem “n” v názvu společnosti.
  Původní logo DNS
 2. Po zadání následuje tvorba nového loga. Nejprve pomocí jednobarevných skic. Pro lepší čitelnost grafik Luděk Douděra oddělil grafickou a textovou část loga. V symbolu zůstal zachován dominantní oblouk, který odkazuje na původní logo. Nekonečná smyčka zároveň znázorňuje široké množství řešení, které společnost může zákazníkovi nabídnout. Grafický symbol je doplněný moderní typografií, která působí jako protiváha organického pojetí grafického symbolu.
  Jednobarevná skica nového loga DNS
 3. Na skicu navazuje zpracování finální podoby loga včetně doplňujícího claimu společnosti a stanovení barev. Takto připravené logo se odprezentovalo zástupcům společnosti.
  Finální podoba loga DNS
 4. Po schválení loga se zpracuje manuál jednotného vizuálního stylu, ve kterém jsou popsaná podrobná pravidla pro používání loga (barevnost, minimální velikost, ochranná zóna kolem loga a další). Dodržování těchto pravidel je důležité, aby prezentace společnosti zůstala konzistentní.
  Grafický manuál DNS
 5. V manuálu jsou také definovány barvy, fonty a další grafické prvky, které jsou společně s logem používány.
  Grafický manuál DNS - korporátní barvy
 6. Manuál včetně loga v různých formátech, fontů a šablon firemních dokumentů je předán klientovi.
  Digitální podklady korporátní identity
 7. Následuje aplikace loga na konkrétní materiály. Ať už v tištěné podobě na vizitky, firemní dokumenty, letáky apod.
  Aplikace loga - vizitky
 8. Logo je aplikováno také v elektronické podobě např. na webových stránkách a v e-mailech.
  Aplikace loga - mail


Zdroj: DNS
Úvodní foto: DNS

Komentáře