Devět nejčastějších chyb při plánování výstavby datacentra

Na co si dát pozor při plánování výstavby nebo rozšíření datového centra? APC by Schneider Electric upozorňuje v devíti bodech na nejčastější chyby, ke kterým podle zkušenosti výrobce dochází při plánování.

Devět nejčastějších chyb při plánování výstavby datacentraAť už plánujete výstavbu či rozšíření vlastního datového centra, nebo se budete podílet na podobném projektu svého zákazníka, APC by Schneider Electric radí, na co si dát pozor.

Mnohé podniky budují datacentrum a nepočítají přitom s tím, že by mohlo být v budoucnu upraveno nebo rozšířeno. Chybí jim pak dostatečně velké, popřípadě vhodné prostory. Kromě toho existuje mnoho přeplněných nebo zastaralých datových center, které vytvářejí překážku pro růst společnosti.

Rychlost uvedení na trh je přitom klíčem k úspěchu. To je důvod, proč správné plánování hraje významnou roli při předjímání nejrůznějších problémů,“ uvedl ve zprávě Jaroslav Žlábek, generální ředitel Schneider Electric.

Nejčastější chyby při budování datacentra:

1. Propočet celkových nákladů

Nestačí se zaměřit pouze na investiční náklady. Do plánování musí být zahrnuty i náklady na provoz a údržbu celé infrastruktury. APC upozorňuje na důležitost zahrnout do výpočtu návratnosti investice také tři až sedm let provozu včetně výdajů na údržbu.

Nutné je tedy zaměřit se na tři parametry celkového rozpočtu: kapitálové výdaje, provoz a údržba a náklady na energie.

2. Podceněné odhady

Další častou chybou podle APC bývá již samotný odhad rozpočtu na výstavbu datacentra. Při podcenění odhadu při realizaci projektu dochází ke zpožděním vinou nedostatečné přípravy nebo nižšího rozpočtu.

3. Nesprávné nastavení kritérií a výkonových charakteristik

Opačným problémem se podobným efektem je předimenzování datacentra. Do nákladů se negativně promítne stav, kdy se úroveň designu a cílová energetická kapacita neshodují s reálnými obchodními potřebami společnosti.

Je proto důležité vytvořit správná konstrukční kritéria a funkční vlastnosti a teprve pak řešit investiční a provozní výdaje.

4. Nejprve si stanovte kritéria, teprve pak hledejte vhodné místo

Společnosti podle APC by Schneider Electric často chybují, když nejprve hledají vhodné místo a teprve pak řeší, co by mělo jejich datové centrum splňovat.

Postup by měl být opačný, tedy stanovit si kritéria a pak podle nich hledat vhodné místo.  Jinak hrozí, že se realizace projektu značně prodraží.

5. Prostorové plánování před návrhem designu

Jednotlivé komponenty datacentra vyžadují dostatečný prostor, proto se vždy předem zaměřte na využití plochy před výsledným designem.

6. Projektování do slepé uličky

Pozor byste si měli dát také na mezní možnosti projektu - při potřebě změny nebo rozšíření musí mít datacentrum možnost se adaptovat, jinak skončí tak ve slepé uličce. Jako klíč k dlouhodobému úspěchu odkazuje APC na modulární a flexibilní konstrukce.

7. Nepochopení hodnoty PUE

Power Usage Effectiveness (PUE), tedy indikátor energetické efektivity, je zásadním nástrojem pro řízení a měření účinnosti. Při stanovení cíle hodnoty PUE však nelze opomínat všechny potřebné faktory, jelikož mohou následně výrazně ovlivnit celkový rozpočet na provoz datacentra.

8. LEED certifikace

LEED certifikaci přinese poskytovatelům potvrzení o nízké energetické náročnosti projektu. S tímto certifikátem je však nutné počítat již od prvopočátku, tedy při rozvržení datacentra. Zamezí se tím zbytečným komplikacím a pozdějšímu navyšování nákladů, radí APC.

9. Příliš složitá konstrukce

Příliš vysoké nároky na redundanci vedou ke zbytečné komplikovanosti celého datacentra, což může ovlivnit úspěch jeho vybudování, varuje APC by Schneider Electric.

Složitost související s využitím více zařízení a komponent přináší riziko vyšší míry závadovosti a zvyšuje také provozní rizika (lidské chyby). Druhotným efektem je podle APC exponenciální nárůst provozních nákladů na údržbu.

Zvažte výše uvedené časté chyby, můžete tím do budoucna ušetřit značné finanční prostředky sobě i svým klientům. Navíc podtrhnete svou roli důvěryhodného poradce.

Zdroj: APC by Schneider Electric
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře