BCG: Slovensko se může stát zemí s nadprůměrnou internetovou ekonomikou

Studie The Boston Consulting Group pro Google SK odhaluje potenciál slovenské internetové ekonomiky.

BCG: Slovensko se může stát zemí s nadprůměrnou internetovou ekonomikouStudie The Boston Consulting Group pro Google SK ukazuje, že Slovensko má předpoklady stát se zemí s nadprůměrnou internetovou ekonomikou. Co to znamená pro on-line prodej a služby?

Nyní Slovensko velikostí internetové ekonomiky (podíl internetu na HDP v hodnotě 3,3 %) s 2,3 miliardami eur dosahuje úrovně tzv. etablovaných zemí, jakými jsou Velká Británie, Německo, Francie či Česká republika.

Tento podíl je na Slovensku vyšší než dosahují např. sektory bankovnictví nebo telekomunikací. V roce 2016 by mohl tvořit až 5 %. Velký potenciál přitom podle průzkumu představuje vývoz s vysokou přidanou hodnotou (technologický export), který se má na internetové ekonomice podílet až 30 %.

Vysoký potenciál růstu se pro slovenskou internetovou ekonomiku ukrývá ve dvou hlavních oblastech. Zaprvé jsou to slabá místa v rámci zapojení spotřebitelů, firem a veřejné správy.

Zadruhé může Slovensku výrazně pomoci „vývoz s vysokou přidanou hodnotou“, který ovlivňuje hlavně kvalita technologického vzdělávání, centralizovaná inovační politika a podpora výzkumu a vývoje ve veřejném i soukromém sektoru.

Tzv. čistý vývoz ICT služeb a softwaru, se může stát klíčem k ekonomickému rozvoji na Slovensku, a to až s 30% příspěvkem k internetové ekonomice. Exportéři ICT jsou domácí hráči se slovenskou kapitálem (např. Eset, Soitron, Anasoft apod.)

Odvětví ICT již nyní vytváří přibližně 2,3 % pracovních míst na Slovensku, což představuje přibližně 30 tisíc zaměstnanců, z čehož jsou až 2/3 ze sektoru malých a středních firem.

Silná a slabá místa slovenské on-line ekonomiky

Vzhledem k tomu, že se Slovensku podle analýzy velmi dobře daří v oblastech, které je těžší změnit (např. rychlost internetu, zájem nakupovat on-line), má vysoký potenciál mnohem rychleji růst a stát se zemí s nadprůměrnou internetovou ekonomikou.

Na Slovensku se dokonce očekává výrazně rychlejší růst e-HDP než ve většině jiných sektorů hospodářství a zároveň rychlejší než v jiných etablovaných zemích. Musí však zapracovat na oblastech, kde zaostává i za zeměmi střední a východní Evropy (region CEE).

Penetrace širokopásmového připojení ve slovenských domácnostech dosahuje jen 55 %, což je mezi zeměmi CEE nejnižší hodnota. Naproti tomu má Slovensko jednu z nejlepších infrastruktur a konektivit v CEE a taktéž výhodné ceny.

Slovensko má šestý nejvyšší podíl on-line maloobchodního prodeje na jednoho zákazníky nakupujícího přes internet v EU. Na druhou stranu nízká kvalita e-commerce služeb a digitálního marketingu způsobuje nižší reálný podíl on-line nakupujících (37 %, což je výrazně nižší než EU průměr - 43 %).

Pětina slovenských firem nabízí v B2C i funkci online objednávek, ale v B2B transakcích je podíl podstatně nižší (14 %).

Z pohledu e-governmentu 65 % soukromých osob a 88 % podniků využívá pro komunikaci s orgány veřejné správy internet. Slovenská veřejná správa však nabízí jen 64 % služeb on-line, což je v současnosti nejnižší hodnota v rámci CEE.

Pozitivní dopad internetové ekonomiky na celkovou ekonomiku je však vyšší než vykazuje ukazatel HDP. BCG totiž zatím například nebralo v potaz hodnotu efektu internetu jako zdroje informací na příjmy v tradičních kamenných obchodech (tzv. ROPO efekt - research on-line, purchase offline).

S podrobnými výsledky se můžete seznámit na speciálním portálu www.onlinesanca.sk, kde je celá studie ke stažení.

Zdroj: www.onlinesanca.sk/pdf/BCG_Slovakia_Online_Slovak_Sep_2012.pdf


 

 

Zdroj: www.onlinesanca.sk

 
Úvodní foto: © jamdesign - Fotolia.com

Komentáře