Pravidla ankety ChannelWorld Awards 2020

Organizátorem ankety ChannelWorld Awards (dále jen „anketa“) je společnost Internet Info DG, a.s. vydavatel časopisu ChannelWorld a provozovatel portálu ChannelWorld.cz.

Cílem ankety je ohodnotit spolupráci s výrobci a distributory v roce 2020 v osmi kategoriích pro výrobce, třech kategoriích pro české distributory a dvou kategoriích pro slovenské distributory.

1. Nominace

1.1 Nominantem v kategoriích distributorů se může stát firma, která podniká v oblasti ICT a/nebo CE na území ČR a/nebo SR, nakupuje zboží od výrobců a prodává výhradně dalším IT firmám (prodejcům, poskytovatelům řešení, systémovým integrátorům apod.). Neprodává tedy koncovému zákazníkovi.

1.2 Nominantem v kategoriích výrobců se může stát firma, která podniká v oblasti ICT a/nebo CE na území ČR a prodává své zboží prostřednictvím nepřímého prodejního kanálu.

1.3 Nominaci distributorů a výrobců uděluje redakce ChannelWorldu na základě různých parametrů - významu společnosti na českém, respektive slovenském trhu, jejího obratu generovaného přes partnery, nárůstu počtu partnerů, rozšíření portfolia či inovací v podpoře partnerů.

1.4 Je přípustné, distributoři a výrobci i další subjekty aktivně vyzývali své podporovatele k hlasování v anketě. Distributor ani výrobce však nesmí v průběhu ankety ovlivňovat hlasující formou dárků, slev nebo jiných věcných či finančních příslibů. Pokud dojde k prokazatelného porušení těchto pravidel, může organizátor ankety takového distributora či výrobce z ankety bez předchozího oznámení a jakékoliv náhrady vyřadit.

1.5 Na nominaci neexistuje právní nárok a nelze se jí domáhat právní cestou.

2. Podmínky hlasování

2.1 Hodnocení, které určí vítěze ankety, proběhne na stránkách ankety dostupných z adres www.channelworld.cz/awards-2020, www.distributorroku.cz nebo www.channelworld.cz/awards.

2.2 Hodnocení distributorů a výrobců se mohou zúčastnit pouze zástupci firem (prodejci, poskytovatelé řešení, systémoví integrátoři apod.), které nakupují zboží a služby u distributorů za účelem dalšího prodeje koncovým zákazníkům v oblastech B2B a B2C.

2.3 Přijaty budou hlasy zástupců prodejců ICT (informační a komunikační technologie) a spotřební elektroniky, dodavatelů služeb (VAR, ISP, ISV atp.) a systémových integrátorů. Hlasující zástupce musí zastávat pozici, v rámci níž má nějakou formu přímého vztahu s daným dodavatelem, např. jednatel, obchodní, technický či marketingový ředitel, nákupčí, obchodník, technik atp.

2.4 V kategoriích vyhlášených pro Českou republiku budou přijaty pouze hodnocení hlasujících z České republiky, v kategoriích vyhlášených pro Slovenskou republiku zase mohou hodnotit pouze hlasující ze Slovenska.
 
2.5 V každé kategorii může hlasující udělit výrobci či distributorovi jednu až pět hvězdiček za vybrané aspekty spolupráce. Jedna hvězdička značí hrubou nespokojenost, pět hvězdiček naopak absolutní spokojenost.

2.6 Identita hlasujících bude ověřována prostřednictvím registračního formuláře a dalších nástrojů. Pokud hlasující uvede nepravdivé informace nebo nebude splňovat výše uvedené podmínky, vyhrazuje si organizátor ankety právo jeho hlas odmítnout nebo vyřadit. Automaticky pak budou vyřazeni hlasující bez dohledatelné kvalifikace podle odstavce 2.3.

2.7 Každý hlasující smí hlasovat pouze jednou. Opakované hlasy nebudou uznány. Zástupci výrobců nemohou hlasovat v žádné kategorii výrobců, ani v těch, kde jejich značka nepůsobí.

2.8 Hlasování v anketě se nesmí zúčastnit zaměstnanci ani externí spolupracovníci organizátora ankety.

2.9 Hlasující který při registraci souhlasil se zpracováním poskytnutých údajů a s jejich využitím ke speciálním obchodním nabídkám partnerů ankety, organizátora ankety a subjektů, které jsou s ním ve smluvním vztahu. Internet Info DG, a.s., postupuje při zpracování osobních údajů hlasujících v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., 101/2000 Sb. a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy. Hlasující registrací potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí výše zmíněných údajů je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Hlasující bere na vědomí, že tento souhlas v souladu s ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů, může kdykoliv odvolat zcela nebo částečně na e-mailové adrese gdpr@idg.cz. Neudělení souhlasu hlasujícího se zpracováním osobních údajů znamená nezařazení do hlasování a nemožnost jeho kontaktování v případně pokud projevil zájem o roční předplatné odborných časopisů Internet Info DG, a.s..

2.10 Organizátoři ankety věnují odměny pro hlasující prodejce a dodavatele ICT produktů a řešení v podobě ročního předplatného magazínů ChannelWorld a Computerworld. Odměny budou předány na základě domluvy v nejbližším možném termínu. Organizátor ankety si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou odměnu odměnou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání odměny. Na získání odměny neexistuje právní nárok a nelze se jí domáhat právní cestou. Každý hlasující, jenž o to projeví zájem, obdrží tištěné speciály ChannelWorldu na adresu uvedenou ve formuláři a získá možnost objednání dalších periodik Internet Info DG, a.s. za exkluzivních podmínek.

3. Vítězové a využití loga ChannelWorld Awards

3.1 Vítězství ankety v jednotlivých kategoriích dosáhne společnost, která v dané kategorii získá od hlasujících nejlepší průměrné hodnocení a zároveň překročí hranici minimálního počtu hlasů stanovenou organizátorem. Vítězné firmy získají právo využívat logo ChannelWorld Awards 2020 pro příslušnou kategorii za podmínek stanovených organizátorem ankety.

3.2 Výsledky ankety zveřejněné organizátorem jsou konečné, na jejich přezkoumání není právní nárok a jejich změny se nelze domáhat právní cestou.

3.3 Právo využívat logo a grafiku související s ChannelWorld Awards 2020 na svých materiálech v tištěné i digitální podobě získají všechny společnosti, které získají ocenění na slavnostním vyhlášení ankety. Logo a grafika smějí být využívány pouze v podobě, kterou předal oceněnému organizátor ankety, zejména včetně roku, kdy bylo ocenění uděleno. Organizátor si vyhrazuje právo zakázat využívání loga a grafiky, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy ČR, případně mohlo poškodit dobrou pověst organizátora nebo jeho výrobků a služeb.

4. Další ustanovení

4.1 Organizátor ankety si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla ankety, anketu předčasně ukončit nebo zcela zrušit bez udání důvodů a náhrady.