Pravidla ankety ChannelWorld Awards 2012

Organizátorem ankety ChannelWorld Awards (dále jen „anketa“) je společnost IDG Czech Republic, a.s., vydavatel serveru ChannelWorld.cz.

Cílem ankety je ocenit spolupráci s výrobci a distributory v roce 2012 v devíti kategoriích pro výrobce, třech kategoriích pro distributory v České republice a dvou kategoriích na Slovensku.

Nominace

1.      Účastníkem ankety v kategorii „Distributor roku“ se může stát firma, která podniká v oblasti ICT na území ČR a/nebo SR, nakupuje zboží od výrobců a prodává výhradně dalším IT firmám (prodejcům, poskytovatelům řešení, systémovým integrátorům apod.). Neprodává tedy koncovému zákazníkovi.

2.      Účastníkem ankety v kategorii „Výrobce roku“ se může stát firma, která podniká v oblasti ICT a/nebo CE na území ČR a prodává své zboží prostřednictvím nepřímého prodejního kanálu.

3.      Nominaci distributorů a výrobců do jednotlivých kategorií mohou udělit samotné firmy a čtenáři ChannelWorldu. Další nominace uděluje redakce ChannelWorldu na základě obratu společnosti a jejího významu na českém, respektive slovenském trhu.

4.      Na nominaci výrobce ani distributora neexistuje právní nárok a nelze se jí domáhat právní cestou.

5.      Je povoleno, aby distributoři a výrobci i další subjekty aktivně vyzývali své podporovatele k nominacím v anketě a následnému hlasování. Distributor ani výrobce ovšem nesmí v průběhu ankety ovlivňovat hlasující formou dárků, slev nebo jiných věcných či finančních příslibů. V případě prokazatelného porušení těchto pravidel může organizátor ankety takového distributora či výrobce z ankety bez předchozího oznámení a jakékoliv náhrady vyřadit.

 

Podmínky hlasování

1.      Hlasování, které určí vítěze ankety, proběhne od září 2012 do 31. 1. 2013 na stránkách ankety dostupných z adres: www.channelworld.cz/awards-2012, případně www.distributorroku.cz a www.channelworld.cz/awards.

2.      Hlasování se mohou zúčastnit pouze zástupci firem (prodejci, poskytovatelé řešení, systémoví integrátoři apod.), kteří nakupují zboží a služby u distributorů za účelem dalšího prodeje koncovým zákazníkům z řad domácností a firem.

3.      Budou přijaty hlasy zástupců prodejců ICT (informační a komunikační technologie) a spotřební elektroniky, dodavatelů služeb (VAR, ISP, ISV atp.), systémových integrátorů. Hlasující zástupce musí mít nějakou formu přímého vztahu s dodavatelem (výrobcem/distributorem), jako např. jednatel, obchodní/technický/marketingový ředitel, nákupčí, obchodník, technik atp.

4.      Dále budou přijaty hlasy pro kategorii Distributor roku od zástupců výrobců ICT a spotřební elektroniky na českém trhu. Hlasující zástupce musí mít nějakou formu přímého vztahu s distribuční společností, jako např. jednatel, obchodní/technický/marketingový ředitel, manažer prodeje, account manažer, obchodník, technik atp.

5.      Vítěze kategorie Broadline a Specializovaný distributor mohou volit všichni hlasující. Vítěze kategorie Distributor s přidanou hodnotou mohou zvolit pouze hlasující, kteří se v registraci označí, jako reselleři s přidanou hodnotou (VAR). Nebo jako zástupci výrobců.

6.      V kategorii „Výrobce roku“ budou přijaty také hlasy zástupců distribučních společností. Hlasující zástupce musí mít nějakou formu přímého vztahu s výrobcem jako např. jednatel, obchodní/technický/marketingový ředitel, manažer nákupu, account manažer, obchodník, technik atp.

7.      V kategoriích vyhlášených pro Českou republiku mohou hlasovat pouze hlasující z České republiky, v kategoriích vyhlášených pro Slovenskou republiku mohou hlasovat pouze hlasující ze Slovenska.

8.      Z jedné firmy může hlasovat více lidí. 

9.      Identita hlasujících bude ověřována prostřednictvím registračního formuláře hlasujícího a dalšími nástroji. Pokud hlasující uvede nepravdivé informace nebo nebude splňovat podmínky stanovené výše, vyhrazuje si organizátor ankety právo takový hlas odmítnout nebo vyřadit.

10.    Každý hlasující smí hlasovat pouze jednou. Opakované hlasy nebudou uznány. Hlasy výrobců působících zároveň jako distributoři nebudou uznány v případě hlasování pro vlastní společnost/značku.

11.    Hlasování v anketě se nesmí zúčastnit zaměstnanci organizátora ankety IDG Czech Republic, a.s.

12.    Hlasující registrací souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů a s jejich využitím ke speciálním obchodním nabídkám (nabízení výrobků a služeb) partnerů ankety, organizátora ankety a subjektů, které jsou s ním ve smluvním vztahu. IDG Czech Republic, a.s., postupuje při zpracování osobních údajů hlasujících v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., 101/2000 Sb., 480/2004 Sb. a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy. Hlasující registrací potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí výše zmíněných údajů je dobrovolné, že má právo k jejich přístupu, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Hlasující bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

13.    Partneři ankety věnují ceny pro hlasující prodejce a dodavatele ICT produktů a řešení. Cenu obdrží hlasující vylosovaný na slavnostním vyhlášení výsledků ankety a bude mu předána na základě domluvy v nejbližším možném termínu. Organizátor ankety si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání ceny v případě, že cena nebude poskytnuta třetí osobou tak, aby mohla být hlasujícímu předána v souladu s těmito pravidly. Na získání ceny neexistuje právní nárok a nelze se jí domáhat právní cestou. Každý hlasující také v roce 2012 (a lednu 2013) obdrží tištěné speciály ChannelWorldu zdarma na uvedenou adresu a má možnost objednání dalších periodik vydavatelství IDG Czech Republic, a.s., za exkluzivních podmínek.

 

Vítězové a využití loga ChannelWorld Awards 2012

1.      Vítězem ankety v dané kategorii v České a Slovenské republice se stává společnost, která obdrží nejvíce hlasů od účastníků ankety. Rozhodující je tedy absolutní počet hlasujících v každé kategorii a každý hlas má stejnou váhu. Vítězné firmy získají právo využívat logo ChannelWorld Awards 2012 pro příslušnou kategorii za podmínek stanovených organizátorem ankety.

2.      Výsledky ankety zveřejněné organizátorem jsou konečné, na jejich přezkoumání není právní nárok a jejich změny se nelze domáhat právní cestou.

3.      Právo využívat logo a grafiku související s ChannelWorld Awards 2012  na svých materiálech v tištěné i digitální podobě získají všechny společnosti, které budou vyhlášeny jako oceněné na slavnostním vyhlášení ankety v únoru roku 2012. Logo nebo grafika smí být využívána pouze v podobě, kterou předal oceněnému organizátor ankety, zejména včetně  roku, kdy bylo ocenění uděleno. Organizátor si vyhrazuje právo zakázat využívání loga a grafiky, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či právními předpisy ČR, případně mohlo poškodit dobrou pověst organizátora nebo jeho výrobků a služeb.

 

Další ustanovení

1.      Organizátor ankety si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla ankety nebo anketu předčasně ukončit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.