ChannelWorld Awards 2011

Mezinárodní vydavatelství IDG a redakce projektu ChannelWorld vyhlašují anketu s názvem ChannelWorld Awards 2010, která se v lokální verzi pořádá také v Austrálii, Belgii, Indii, Kanadě, Německu nebo Nizozemí.

V anketě, která má i svou anglickou verzi, mohou hlasovat čeští prodejci a dodavatelé ICT produktů a řešení, zástupci distributorů i výrobců, a to od 12. 9. 2011 do 31. 1. 2012. Spolupráci s distributory mohou zhodnotit ve dvou kategoriích také slovenští prodejci a dodavatelé ICT produktů a řešení.

Kdo může hlasovat?

Do ankety budou přijaty hlasy zástupců prodejců IT a spotřební elektroniky, dodavatelů služeb (VAR, ISP, ISV atp.), systémových integrátorů. Hlasující zástupce musí mít nicméně nějakou formu přímého vztahu s dodavatelem (výrobcem/distributorem) jako např. jednatel, obchodní/technický/marketingový ředitel, nákupčí, obchodník, technik atp.

Dále budou přijaty hlasy pro kategorii Distributor roku od zástupců výrobců IT a spotřební elektroniky na českém trhu. Hlasující zástupce musí mít nějakou formu přímého vztahu s distribuční společností jako např. jednatel, obchodní/technický/marketingový ředitel, manažer prodeje, account manažer, obchodník, technik atp.

V kategorii Výrobce roku budou přijaty také hlasy zástupců distribučních společností. Hlasující zástupce musí mít nějakou formu přímého vztahu s výrobcem jako např. jednatel, obchodní/technický/marketingový ředitel, manažer nákupu, account manažer, obchodník, technik atp.

Z jedné firmy může hlasovat více lidí.

Vydavatelství IDG si vyhrazuje právo vyřadit z hlasování ty hlasy, které nebudou splňovat uvedené podmínky.

Kategorie a kritéria hlasování

Níže naleznete přehled kategorií, ve kterých můžete svým hlasem ocenit distributory a výrobce, se kterými se vám v roce 2011 nejlépe spolupracovalo. Zvolit můžete také vítěze v kategoriích Partnerský program a Partnerský portál roku podle toho, které programy a portály nejvíce pomáhají vašemu obchodu. Přehled nominovaných v jednotlivých kategoriích najdete na záložce nominace. Při samotném hlasování můžete v každé kategorii nominovat také svého vlastního zástupce.

Česká republika - distributoři

 • Broadline distributor roku / Broadline Distributor of the Year.
 • Distributor s přidanou hodnotou roku / Value Added Distributor of the Year.
 • Specializovaný distributor roku / Specialized Distributor of the Year.
Slovenská republika - distributoři
 • Broadline distribútor roka / Broadline Distributor of the Year.
 • Distribútor s pridanou hodnotou roka / Value Added Distributor of the Year.
Česká republika - výrobci
 • Výrobce počítačů roku / Computer Vendor of the Year.
 • Výrobce softwaru roku / Software Vendor of the Year.
 • Výrobce tiskových řešení roku / Printing Vendor of the Year.
 • Výrobce síťových řešení roku / Networking Vendor of the Year.
 • Výrobce komponent roku / Components Vendor of the Year.
 • Výrobce periferií roku / Peripherals Vendor of the Year.
 • Partnerský program roku / Partner program of the Year.
 • Partnerský portál roku / Partner Portal of the Year.

Vyhlášení

Výsledky ankety ChannelWorld Awards 2011 budou vyhlášeny v únoru 2012 a kromě české a slovenské budou mít také anglickou formu. Podrobně se s nimi budete moci seznámit na webu www.ChannelWorld.cz v tištěném speciálu ChannelWorldu, jehož bezplatné zasílání po jeden rok si můžete zajistit právě hlasováním v anketě!