Zdeňka Van der Zwan, Red Hat: Podporujeme agilní partnery

Channel manažerka společnosti Red Hat pro český a slovenský trh, se s námi podělila o svůj pohled na aktuální dění na trhu, rostoucí oblibu cloudových modelů a přístup vendora k jeho partnerské síti.

Zdeňka Van der Zwan, Red Hat: Podporujeme agilní partneryJak se daří Red Hatu v tomto zvláštním roce?

Letošní rok přinesl řadu významných změn a pro mnohá odvětví je obdobím úsporných opatření, která se samozřejmě nevyhnula ani oblasti IT. Zároveň ale pozorujeme rychlý vývoj v řadě technologií, které se ať již přímo, či nepřímo dotýkají oblastí, v nichž má Red Hat jádro své činnosti. Red Hatu se proto daří stále dobře, a to jak v globálním, tak lokálním měřítku.

Dokladem jsou i hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí letošního roku, kdy jsme zaznamenali 16% růst tržeb. Důvodem je mimo jiné i široká paleta řešení a technologií, které má Red Hat v portfoliu, a díky nimž jsme i na českém a slovenském trhu označovaní za skutečně předního dodavatele open source technologií.

Jak se interně vypořádáváte s pandemií?

Já se snažím celou situaci vnímat z pozitivní stránky a brát ji jako příležitost, protože nám situace spojená s opatřeními ukazuje další možnosti rozvoje. Jedním z velmi pozitivních příkladů byla velká interní vlna solidarity a vzájemné pomoci, která se mezi námi, redhatters, projevila, což ještě více posílilo vzájemné vztahy a upevnilo hodnoty naší firemní kultury napříč celým ekosystémem. Red Hat ještě intenzivněji pokračuje ve své charitativní činnosti, v pomoci třetím stranám, v podpoře neziskových organizací a projektů, na které dopadla pandemie a vyžadují okamžitou pomoc.

Jak se vám funguje pod IBM?

Stejně dobře jako dříve. Red Hat totiž funguje v rámci IBM jako samostatná jednotka, zachovává si nezávislost jak ve vývoji a vedení open source komunity, tak při zavádění produktů na trh nebo v zachování své jedinečné podnikové kultury. Z pohledu IBM můžeme říct, že výsledky za třetí čtvrtletí prokazují, že Red Hat přispívá k využívání příležitostí k růstu zejména v oblasti hybridního cloudu.

V tom případě pojďme ke cloudu. Jaká je z vašeho pohledu situace na trhu?

Mám-li hodnotit poměry na lokálním trhu, pak v posledních dvou třech letech došlo u cloudu k výraznému posunu. Podniky jsou přístupnější a otevřenější k přesunu svých dat a procesů do cloudu a privátní, veřejný i hybridní cloud je již běžnou součástí podnikových infrastruktur. A kdo ještě neimplementoval služby tohoto typu, chystá se na to. Pravda také je, že cloud už dávno není záležitostí pouze soukromého sektoru, ale také ve veřejném sektoru se již cloudová infrastruktura považuje za ověřenou, bezpečnou.

Lze srovnat lokální adopce cloudu se západními trhy?

Otázka adopce cloudu, případně srovnání našeho a západních trhů, je poměrně častá a odpověď na ni je v podstatě stejná jako u kterékoliv jiné technologie. V oblasti IT zpravidla platí, že jsme z počátku mírně konzervativní oproti vyspělejším západním trhům. Částečně je to způsobeno zpožděním, s jakým k nám nové technologie pronikají dílem také mentalitou.

Hrají tam tedy roli nějaké obavy ze strany zákazníků?

Ano, u nových technologií, a nejinak tomu bylo u cloudu, se často setkáváme s obavami o bezpečnost, s vysokými pořizovacími náklady, ale třeba i s odmítáním technologie ze strany samotných IT pracovníků, kteří zprvu nemají potřebné znalosti. Cloud však v našem českém prostředí již vyrostl z plenek a nyní je běžnou součástí podnikového IT.

Rozvíjí se vaše cloudová nabídka? Přidáváte nová řešení?

Ano, Red Hat ve třetím kvartálu rozšířil své otevřené hybridní cloudové portfolio hned o několik technologických novinek. Mezi klíčové patří i podpora virtualizace OpenShiftu, která zákazníkům umožňuje nativně migrovat a spouštět jejich virtuální stroje v rámci prostředí Red Hat OpenShift; nebo Advanced Cluster Management pro Kubernetes, jenž přináší robustní systém pro správu kubernetes klastru a aplikací v nich běžících. Tyto novinky umožňují zákazníkovi snadno vyvíjet a nasazovat aplikace stejným způsobem napříč veřejným i privátním cloudem.

Co znamená celý cloudový trend pro vaše partnery?

Náš pohled je takový, že rostoucí zájem podniků o multicloudová prostředí a cenové modely založené na skutečné spotřebě otevírají obrovské příležitosti pro poskytovatele služeb. Zejména se zde bavíme o nabídce specializovaných dovedností a služeb v oblasti hybridního cloudu a platformy jako služby (PaaS). Red Hat se na oblast spolupráce s MSP a maximální využití těchto příležitostí velmi úzce zaměřuje.

Velký obchodní potenciál v této oblasti potvrzuje i zpráva Navigating to the Cloud Opportunity, kterou Red Hat zpracoval společně s CRN UK a Channelnomics Europe. Tato studie například ukázala, že 75 % evropských podniků očekává, že MSP disponují speciálními multicloudovými dovednostmi, aby jim mohli pomoci s rostoucími nároky na řízení jejich pracovní zátěže. U více než 65 % evropských podniků pak roste míra zapojení MSP v oblastech poskytování infrastruktury, cloudu a souvisejících služeb.

Snažíte se tedy motivovat partnery, aby se stali MSP?

Samozřejmě! Byl by hřích nezískat tyto dovednosti a nesnažit se využít potřeb zákazníků k oboustranně výhodné spolupráci. Partneři mohou v tomto ohledu využívat zkušenosti našich odborníků, webináře, školení, workshopy, Cloud Native roadshow a mnoho dalšího, aby co nejlépe využili u zákazníků příležitosti, které cloud nabízí.

Budoucnost je určitě v růstu poskytovatelů služeb, statistiky už nyní ukazují obrovský nárůst. Zároveň dodám, že mnoho společností hledá partnery pro budování a provozování platforem pro vývoj aplikací. Pokud partneři pomohou podnikům budovat a provozovat tyto platformy a doplní mezery v dovednostech, jako jsou mikroslužby nebo kontejnerizace, umožní organizacím přinést aplikace na trh dříve.

To je velká přidaná hodnota a partneři takto mohou zaznamenat nárůst zisku, který PaaS nabízí. Když to shrnu, vzhledem k boomu cloudu a rozvoji souvisejících technologií, který v současné době zažíváme, klade Red Hat stále větší důraz na podporu partnerů, kteří jsou agilní a již pochopili, že se z nich, dříve tradičních poskytovatelů hardwaru a služeb datových center, mohou stát poskytovatelé komplexních IT řešení postavených na cloudových modelech a strategiích.

Můžeme se ještě prosím podívat blíže na konkrétní nástroje podpory?

Jistě! V rámci partnerského programu Red Hat EMEA Certified Cloud & Service Provider aktivně pomáháme partnerům budovat nové zdroje příjmů na silném technologickém základu našeho širokého cloudového portfolia, expertizy a poptávky po těchto technologiích. Standardem jsou specializovaná školení pro partnery i jejich zákazníky, partnerům navíc v rámci partnerského portálu nabízíme i školení a akreditace v prostředí Online Partner Enablement Network.

Nadstavbou pro partnery s vyšší úrovní partnerství je pak úzká spolupráce a příprava různých workshopů vedených našimi odborníky, on-line webináře či strategická plánování pro podporu růstu byznysu. Partneři hojně využívají i technickou podporu a služby Red Hat Professional Services, prostřednictvím kterých poskytujeme konzultace a pomoc s konkrétními implementacemi. Budujeme dlouhodobé vztahy, a to jak s partnery, tak se zákazníky, protože jsou jednou z klíčových hodnot naší komunitní firemní kultury. I proto zaznamenáváme stále rostoucí zájem partnerů o naši společnost a technologie.

Zdroj: ChannelWorld
Úvodní foto: Red Hat

Komentáře