Zaměstnanci jsou ochotni si připlatit přes 8 000 korun za moderní firemní notebook (Nielsen)

Průzkum mezi českými zaměstnanci ukázal na překvapivě velkou ochotu investovat vlastní prostředky do firemního notebooku, který by odpovídal zaměstnancovým představám. Na oplátku by respondenti očekávali, že firma doplatí zbytek ceny a zařízení nebude odpoledne zůstávat v kanceláři.

Zaměstnanci jsou ochotni si připlatit přes 8 000 korun za moderní firemní notebook (Nielsen)S nástupem do zaměstnání obdrží nejeden pracovník i firemní notebook, ale ten se může velmi často výrazně lišit od jeho představ. Obvykle se jedná o průměrný „korporátní stroj“, který nikterak nevybočuje a rozhodně se nemůže chlubit nízkou váhou, kvalitním displejem či neotřelým designem.

Řadě zaměstnanců to ale začíná vadit. Podle průzkumu agentury Nielsen Admosphere provedeného pro společnost Intel by si 62 % zaměstnanců rádo vybralo svůj pracovní počítač. Více než polovina z celkového počtu oslovených (57 %) by dokonce byla ochotná investovat vlastní peníze, pokud by si mohla vybrat stroj podle svých představ.

Nejde přitom o žádnou marginální částku, ale průměrně o 8 426 korun! Zaměstnanci by však na oplátku ale očekávali, že počítač budou moci používat i v soukromí a že zaměstnavatel doplatí zbytek ceny. Jako ideální příspěvek od zaměstnavatele si respondenti představují 16 049 korun.

Notebook jako symbol statusu

Benevolentnější přístup při nákupu výpočetní techniky se podle Intelu může brzy stát významným zaměstnaneckým benefitem, který navíc podpoří flexibilitu pracovníků. Více než dvě třetiny (69 %) respondentů by si jimi vybraný počítač bralo více domů nebo na cesty.

Stále významnější roli hraje i vzhled pracovního notebooku. Až 62 % zaměstnanců by se stydělo za staromódní notebook, pokud by jej měli nosit na schůzky nebo jej používat před svými zákazníky či obchodními partnery. Notebooky se podle Intelu stávají symbolem statusu a úspěchu, podobně jako tomu je u mobilních telefonů.

BYOD naruby?

Výsledky tohoto průzkumu jsou zajímavé ještě z jednoho ohledu – podobný přístup by mohl vyřešit velmi rozdílné postoje, které čeští zaměstnavatelé a čeští zaměstnanci zaujímají ke konceptu BYOD, tedy možnosti pracovat na soukromém zařízení.

Jak ukázaly nedávné průzkumu, které taktéž vznikly na zadání Intelu, zaměstnanci by BYOD velmi uvítali, zatímco firmy toto nadšení ani v nejmenším nesdílí. Obavou podniků je zabezpečení, ale také praktické situace, například co dělat ve chvíli, kdy se zařízení rozbije.

Nejnovější průzkum však naznačil, že by mohla fungovat cesta obráceného BYOD, kde by si zaměstnanec nenosil soukromé zařízení do práce, ale pracovní zařízení domů. Ihned nás ale napadá řada úskalí takového uspořádání.

Kdo by byl například vlastníkem zařízení a kdo by nad ním měl kontrolu? Představa IT oddělení usmívajícího se nad historií webů, jež zaměstnanec navštívil mimo pracovní dobu, by jistě odradíla nejednoho uživatele od toho, aby doma používal pracovní notebook.

Na druhou stranu by se jistě našla nějaká řešení, která by tyto problémy dokázala eliminovat. Uvidíme.

Zdroj: Intel, ChannelWorld
Úvodní foto: © olly - Fotolia.com

Komentáře