vshosting: 90 % českých ICT firem kvůli nízké nezaměstnanosti těžko shání IT specialisty

Rostoucí počet společností, nízká nezaměstnanost i nedostatečný počet absolventů relevantních oborů – i proto 93 % českých ICT firem tvrdí, že má obtíže najímat IT specialisty. Někteří problém řeší importem zahraničních pracovních sil.

vshosting: 90 % českých ICT firem kvůli nízké nezaměstnanosti těžko shání IT specialistyAnalýza společnosti vshosting~ na českém trhu odhalila, že nejnižší nezaměstnanost ze všech států Evropské unie komplikuje situaci řadě tuzemských společností. Podle firmy tuto situaci pociťují zejména firmy hledající IT specialisty.

Vshosting~ uvádí, že již v roce 2013 měly zhruba tři ze čtyř (73 %) společností v IT a komunikacích problém zaplnit volné IT pozice. Vloni byl ale podíl avizovaných firem 93 %, tedy více než devět z deseti. Jde tak o relativní nárůst o 30 %.

V roce 2012 v České republice působilo v oblasti IT a komunikačních technologií necelých 33 tisíc firem. Do roku 2017 se tento počet podle vshostingu~ zvýšil o 28 % na více než 42 tisíc, podle odhadů jich vloni mohlo být téměř 45 tisíc.

V absolutních číslech tedy počet ICT firem, majících problémy s náborem IT zaměstnanců, od roku 2012 narostl dokonce o 75 %,” říká Damir Špoljarič, CEO společnosti vshosting~.

Disproporčně velký nárůst je dán nejen zvyšující poptávkou po IT profesionálech ve většině firem, která dlouhodobě převyšuje nabídku, ale také vznikem mnoha nových firem v ICT sektoru, které takové lidi potřebují,“ dodává.

Problém řeší import odborníků

Podle Eurostatu chybí nejen programátoři, ale i technici v komunikačních technologiích. Pro srovnání – v rámci EU průměr ICT společností potýkajících se zmíněnými náborovými obtížemi činí 72 %, což je o 21 procentních bodů méně než je tomu v ČR.

Vshosting~ naznačuje, že tuzemské firmy tento problém prozatím řeší například zaměstnáváním zahraničních IT specialistů, zejména z Rumunska, Ruska či Ukrajiny. Proces přijímání je však zdlouhavý a nákladný kvůli nutnosti vyřizovat víza mimo EU.

Další možností pro takovou spolupráci je podle společnosti kooperace na dálku, která ale nepředstavuje vhodnou variantu pro všechny typy ICT společností. V neposlední řadě ICT firmy projevují snahu o výchovu zaměstnanců již při studiu.

Zdroj: vshosting~
Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com

Komentáře