VMware: 53 % zaměstnanců v EMEA považuje práci na dálku za nezbytnost, ne výsadu

Distribuovaná práce – z kanceláře, z domova, na cestách nebo kombinovaně – má podle VMwaru prokazatelné výhody pro podniky i jejich zaměstnance, ale vedení a podniková kultura se musí nové situaci přizpůsobit.

VMware: 53 % zaměstnanců v EMEA považuje práci na dálku za nezbytnost, ne výsaduPrůzkum společnosti VMware odhalil 41% nárůst podílu zaměstnanců v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), kteří považují práci na dálku za nezbytnost, nikoli za výsadu. Tento názor nyní zastává 53 % pracovníků tzv. generace X.

Téměř dvě třetiny (64 %) respondentů uznávají, že je práce na dálku pro jejich podnik přínosem a není možné se vrátit k dřívějšímu uspořádání.

Přesto podle VMwaru zaznívají obavy, že vedení podniků nevěnuje dostatečnou pozornost přizpůsobení nové situaci ve smyslu poskytnutí širších možností volby a flexibility zaměstnancům.

Náročná situace v uplynulých šesti měsících donutila podniky se rychle adaptovat na nové způsoby výkonu práce, kde ‚práce‘ neznamená ‚kancelář‘,“ říká Kristine Dahl Steidelová, viceprezidentka pro koncová řešení VMwaru pro region EMEA.

Budoucnost práce nastala v podobě distribuované pracovní síly a přinesla hmatatelné výhody, od zvýšení produktivity a posílení morálky zaměstnanců přes kvalitnější spolupráci po lepší náborové možnosti,“ dodává.

Přizpůsobení firemní kultury potřebám distribuované pracovní síly

VMware uvádí, že některá zjištění poukazují na potřebu opustit tradiční způsob manažerského myšlení a praxe na všech úrovních. Například více než čtyři z deseti (41 %) dotázaných manažerů se obává, že jejich podřízení se při práci na dálku nebudou soustředit na zadaný úkol.

Více než čtvrtina (28 %) pak má dojem, že kultura vedení podniku práci na dálku nepodporuje, a více než polovina (59 %) pociťuje zvýšený tlak na to, být online i mimo běžnou pracovní dobu.

Práce odkudkoli má i své nesporné výhody. Více než tři čtvrtiny dotázaných zaměstnanců (76 %) se domnívají, že se po přechodu na práci na dálku zlepšily jejich osobní vazby s kolegy, 66 % má dojem, že může při videokonferencích otevřeněji hovořit.

Podle respondentů se zlepšila morálka zaměstnanců (30 %) a vzrostla produktivita (34 %). Více než dvě třetiny (67 %) uvádí, že je nyní snazší nábor špičkových pracovníků, zejména z řad pracujících rodičů (83 %) a menšin (68 %).

V ČR se home office osvědčil

Z hlediska kancelářských profesí v České republice jednoznačně dominovala práce z kanceláří a adopce home officu nebyla před krizí nijak vysoká,“ uvádí Zbyněk Bolcek, partner poradenské společnosti Grant Thornton Advisory, k výsledkům průzkumu.

Hlavním důvodem podle něj byla nedůvěra zaměstnavatelů směrem k zaměstnancům z hlediska možnosti dostatečně efektivní práce z domova. Důležitou roli ovšem hrála i technická nepřipravenost zaměstnavatelů.

Jarní test připravenosti způsobený krizí byl proto velmi tvrdý, nicméně díky němu se postoj zaměstnavatelů k této otázce zásadně změnil, a to jak u soukromých firem, tak dokonce i u státních institucí,“ dodává.

Zaměstnanci dle VMwaru mohou běžně pracovat v centrále, na pobočkách, z domova, na cestách nebo místa libovolně střídat, přičemž pouze třetina (33 %) dotázaných se domnívá, že IT není dostatečně vybaveno pro podporu práce na dálku.

Všechno není jen růžové

VMware nicméně upozorňuje, že rozptýlenost pracovníků způsobuje potíže v řadě oblastí, včetně nástupního procesu, dohledu a zajištění dodržování předpisů, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci apod. Dnešní rozsah práce na dálku způsobený pandemií výrazně rozšířil využití digitálních technologií a platforem. 

Ve snaze zachovat provozuschopnost přesouvají podniky více aplikací do cloudu, čímž vznikají nové izolované ostrovy informací. Se zmenšováním a zvětšováním pracovní síly a přechodem na práci z domova vzrůstá pestrost zařízení užívaných k práci v rámci programů BYOD, které nyní nabízí vyšší flexibilitu.

Každé nové zařízení připojené k síti však představuje potenciální vstupní bránu kybernetického útoku. To vše podle VMwaru narušuje bezpečnostní perimetr podniku a zvýrazňuje potřebu zavádění bezpečnostních modelů založených na principu nulové důvěry.

Zdroj: VMware
Úvodní foto: maryviolet / stock.adobe.com

Komentáře