VMware: 2020 bude rokem hybridních aplikací a desagregace cloudu

Viceprezident VMwaru poukazuje zejména na důležitost modelů inherentní bezpečnosti i rozmach sdílených platforem pro služby, které podnikům umožní navazovat spolupráci s novými partnery.

VMware: 2020 bude rokem hybridních aplikací a desagregace clouduSpolečnost VMware vydala osm predikcí pro podnikové informační technologie na rok 2020 z pera viceprezidenta společnosti Chrise Wolfa. Z jeho úhlu pohledu budou letošním rokem rezonovat hybridní aplikace i sdílené platformy pro služby.

Pozornost podle Wolfa zasluhuje těchto osm trendů:

1) Úsvit hybridních aplikací

Viceprezident VMwaru vysvětluje, že hybridní aplikace je aplikace do menší či větší míry složená z různých mikroslužeb. Představují jeden z možných způsobů, jak budovat nejkvalitnější aplikace a diferencované služby, které firmě umožní odlišit se od konkurence.

Ze setkání společnosti s manažery IT v průběhu roku 2019 vyplynulo, že mají zájem o flexibilitu k tvorbě aplikací, které spojují nejlepší nativně cloudové služby a open-sourcové technologie. I proto dojde k vzestupu flexibilních platforem.

2) Řešení na okraji sítě ožívají

Wolf dále uvádí, že firmy hledají technologické partnery, kteří jim pomohou vyřešit problémy a urychlit investice do okrajů sítě. Proto v této souvislosti očekává, že se na trhu začnou objevovat ucelená okrajová řešení, která sníží nebo zmrazí náklady na edge computing.

Dále by řešení měla zkonsolidovat množství infrastruktury potřebné v okrajových lokalitách a umožnit podnikům instalovat nové technologie do okrajových lokalit výhradně softwarově, což podle Wolfa zvýší flexibilitu a akceschopnost podniku. 

Příkladem podle něj může být jediné hardwarové zařízení, které poskytuje softwarově definovanou WAN a zároveň umožňuje izolovaný provoz několika aplikací. To sníží náklady díky konsolidaci infrastruktury a zvýšení výkonu sítě.

3) Specializovaný hardware jako sdílený prostředek

Viceprezident VMwaru také očekává, že se v roce 2020 začne objevovat vzdálené připojení ke specializovanému hardwaru jako základní princip při návrhu nových aplikací. K IT infrastruktuře tak bude možné přistupovat modulárně.

Aplikace podle Wolfa do budoucna rovněž získají schopnost vzdáleně se připojit ke specializovanému hardwaru ve chvíli, kdy to budou potřebovat.

4) První krok k inherentní bezpečnosti

Aby podniky dokázaly účinně čelit škodlivému softwaru, musí být jejich zabezpečení podle Wolfa dynamičtější než nejdynamičtější hrozby, se kterými se setkávají. Zabezpečení by tak mělo být součástí podstaty IT infrastruktury.

Viceprezident VMwaru ovšem upozorňuje, že bezpečnostní systémy a procesy jsou natolik zásadní, že je nelze vypnout a nahradit všechny najednou. Lidé kolem sítí a bezpečnosti jsou navíc podle něj velmi citliví na rizika.

Modely inherentní bezpečnosti proto budou podniky zavádět jen postupně, počínaje jedinou aplikací nebo novým projektem. Wolf doporučuje, že nejlepší je začít v malém rozsahu, vybrat si například projekt Kubernetes a zavést při něm novou, moderní softwarově definovanou síť a bezpečnostní řešení.

5) Velké nápady pro malá zařízení

Wof se domnívá, že menší zařízení, jako je například Raspberry Pi 4, budou v podnikovém prostředí nacházet širší uplatnění, a to především díky jejich přijatelné ceně vzhledem k poskytovanému výkonu a flexibilitě.

V tomto kontextu dodává, že díky virtualizaci a dalším podnikovým technologiím, které zlepší zabezpečení a izolaci těchto zařízení na okraji sítě, by mohly vzniknout nové příležitosti pro inovace, o jakých zatím ani neuvažujeme.

6) Strojové učení pro 99 %

Viceprezident VMwaru uvádí, že v dohledné době se začneme setkávat s rostoucím počtem ML služeb na klíč, které budou nabízet cloudoví poskytovatelé nebo open-source komunity. Budou také podstatně dostupnější, takže podniky budou moci využívat ML modely i bez vysoce kvalifikovaných odborníků.

Wolf proto předpovídá, že poskytovatelé, kterým se podaří zpřístupnit ML podnikům bez vlastních datových vědců – kterých je 99 % – získají na trhu dominantní postavení.

7) Další desagregace cloudu

Již dnes se dle Wolfa setkáváme s cloudovými službami provozovanými nezávisle na datových centrech, například lokálně běžící službou relační databáze Amazon. Viceprezident VMwaru očekává, že takových řešení bude v budoucnu mnohem více.

8) Sdílené platformy pro služby

Wolf rovněž poukazuje na problém obchodního modelu, kde si partneři musí donést vlastní vybavení – tím je omezenost spolupráce na takové partnery, kteří mají kapitál k pořízení vlastního řešení.

V této souvislosti očekává, že začnou vznikat platformy, které budou nasazené na jednom místě a poběží na nich služby různých obchodních partnerů, přičemž jejich izolaci zajistí virtualizační software.

Multitenantní sdílené platformy pro služby na okraji sítě mohou podle Wolfa nabýt velkého významu, protože mají potenciál demokratizovat inovace. Podnik by tak mohl rozšířit okruh potenciálních partnerů na kohokoli, kdo má dobrý nápad, bez ohledu na to, zda má kapitál k jeho realizaci.

Platformy, které podnikům umožní navázat spolupráci s novými obchodními partnery i získávat nové zdroje výnosů z pronájmu výpočetní kapacity a přístupu k datům na okraji sítě, se podle něj stanou důležitým faktorem úspěchu v odvětvích jako maloobchod nebo průmyslová výroba.

Zdroj: VMware
Úvodní foto: © atanas.dk - Fotolia.com

Komentáře