Třetina retailu je připravena na otevřené bankovnictví podle směrnice PSD2 (Accenture)

Nová evropská legislativa, která na základě principu otevřeného bankovnictví nařizuje finančním domům poskytovat třetím stranám přístup k platebním službám, má retailu přinést nové příležitosti a umožní zavádět inovace a nové služby přímo do obchodů.

Třetina retailu je připravena na otevřené bankovnictví podle směrnice PSD2 (Accenture)Výsledky nového průzkumu společnosti Accenture ukazují, že od konce ledna 2018, kdy v Evropské unii vstoupilo v platnost nové znění směrnice o platebním styku, známé pod zkratkou PSD2, začínají maloobchodní společnosti hrát novou roli v každodenním platebním styku.

Třetina retailu je připravena na propojení 

Směrnice PSD2 bankám nařizuje, aby se souhlasem zákazníků poskytly třetím stranám řízený a bezpečný přístup k bankovním platebním službám. Jejím cílem je podpořit konkurenci, inovaci a transparentnost na trhu, ale také zvýšit bezpečnost internetových plateb i přístupu k účtům.

V rámci průzkumu bylo dotázáno téměř 80 výkonných manažerů velkých maloobchodních firem a bank napříč Evropou s cílem zjistit, jak na novou legislativu zareagují. Ukázalo se, že téměř třetina oslovených maloobchodních společností je již nyní připravena se propojit s bankami.

V roce 2019 pak bude připraveno tuto možnost využívat již 90 % maloobchodních společností. Propojení se systémem banky přes API má maloobchodníkům nabídnout snížení poplatků a bankám zase umožní nabízet další služby, například půjčky sjednané přímo v prodejně.

Personalizace nabídky i snížení transakčních poplatků

Respondenti průzkumu nejčastěji uváděli, že chtějí API využít ke sledování finančních informací o zákaznících a vytváření personalizovaných nabídek (74 %), provádění plateb přímo s bankou, čímž se sníží transakční poplatky (53 %) či ke snižování rizika zneužití a podvodu (53 %).

Více než polovina respondentů deklarovala také záměr vytvářet nabídky a slevy přímo v místě prodeje v závislosti na nákupních zvycích zákazníka. Maloobchodníci dále očekávají, že otevřené bankovnictví silně podpoří inovace v samotných obchodech.

API rozhraní, jehož využití obchodníci zmiňovali nejčastěji jako vhodné pro zařazení do jejich existujícího prodejního procesu, umožní zákazníkům získat informace přímo u obchodníka. Půjde o operace jako zobrazení zůstatku na účtu (67 %), provedení platby (63 %) a platební historie (60 %).

Na vlastní pěst, či s pomocí partnera?

Accenture uvádí, že otevřené bankovnictví, tedy zpřístupnění bankovní sítě třetím stranám, je příležitostí pro maloobchodníky, aby svým zákazníkům poskytli kvalitnější zákaznickou zkušenost, flexibilnější platební postupy a rychlejší převody peněz.

Otevřené bankovnictví má dále umožnit zvýšení cash-flow, protože zákazník nebude muset využívat síť platebních karet, čímž se odstraní platby poplatků za ně. Současně má dojít ke snížení možnosti zneužití a minimalizaci zpětného účtování peněžních částek.

Accenture dodává, že v dlouhodobém horizontu se budou maloobchodníci muset rozhodnout, zda si vytvoří vlastní platební kanál (například v podobě nákupní aplikace) nebo zda věc svěří do rukou externího specialisty.

Zdroj: Accenture
Úvodní foto: andranik123 @ fotolia.com

Komentáře