SÚSR: Čtyři z pěti slovenských domácností jsou připojené k internetu

Mírný meziroční nárůst posunul podíl připojených slovenských domácností půl procentního bodu pod 80% hranici. Počet uživatelů internetu však mírně poklesl ve všech věkových kategoriích kromě nejmladších Slováků od 16 do 24 let.

SÚSR: Čtyři z pěti slovenských domácností jsou připojené k internetuStatistický úřad Slovenské republiky (SÚSR) vydal zprávu Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií 2015. Z ukazatelů vyplývá, že 79,5 % slovenských domácností disponuje připojením k internetu, což ve srovnání s rokem 2014 představuje mírný nárůst o 1,1 procentního bodu.

Nejčastějším typem připojení je pevné širokopásmové, jímž disponuje 90 % slovenských domácností připojených k internetu. Prostřednictvím mobilního širokopásmového připojení se připojuje 33,2 % domácností, úzkopásmové mobilní připojení má 7,5 % z nich. Někdejší nejrozšířenější dial-up používá již jen 2,7 % připojených slovenských domácností.

Nejpravděpodobněji bychom internetové připojení našli ve slovenské domácnosti, ve které žijí dvě dospělé osoby a dvě děti. Tyto domácnosti jsou připojeny bezmála všechny (96,5 %). Na opačném konci tohoto spektra se nacházejí domácnosti, v nichž žije pouze jedna dospělá osoba a žádné děti – v této kategorii je připojených pouze 50,4 %.

Pro mladé Slováky je internet samozřejmostí

Internet používají téměř všichni (98,8 %) mladí Slováci ve věku od 16 do 24 let, přičemž velmi vysoká čísla nacházíme i v kategorii od 25 do 34 let (95,2 %) a od 35 do 44 let (92,1 %). Až u Slováků ve spíše středním věku od 45 do 54 let se podíl mírně snižuje (79,1 %). Ve věkové kategorii od 55 do 64 let používá internet 50,3 % Slováků, v kategorii od 65 do 74 let pak 28,2 %.

Zvláštní je, že ve všech kategoriích kromě první došlo ve srovnání s rokem 2014 k mírnému poklesu podílu uživatelů internetu. Slováci v roce 2015 nejčastěji používali internet k psaní mailů (86,2 %), vyhledávání informací o zboží nebo službách (73,8 %) nebo k aktivitám na sociálních sítích (69,1 %). Nadpoloviční většina dotázaných po internetu také telefonovala nebo zde četla on-line zpravodajství.

Graf - Podíl slovenských uživatelů internetu podle věku

Slovenská internetová populace

Zdroj: SÚSR
Úvodní foto: © M.studio - Fotolia.com

Komentáře