Suse: Trendy v open source v roce 2019

Podle Suse v příštím roce poroste poptávka po řešeních pro privátní cloud a využití softwarově-definovnaých úložišť jak ve firmách, tak ve státních organizacích. Rozšíří se i využití blockchainu v nefinančních oblastech a rozvoj strojového učení.

Suse: Trendy v open source v roce 2019Společnost Suse zveřejnila predikce pro rok 2019 v oblasti open source. Manažeři Suse shrnuli představy, jaký vývoj se dá očekávat v cloudu, datových úložištích, prodejních kanálech i jaké rozhodování čeká top manažery firem v oblasti open source.

Oblast první: Cloud

V oblasti cloudu Suse předpokládá, že v příštím roce začnou jednotliví výrobci uzavírat partnerství s open source nadacemi, aby nalákali nové talenty. Společnost zároveň odhaduje, že poroste důležitost silného a fungujícího portfolia dodavatelů.

Miroslav Kořen, regionální manažer Suse pro český a slovenský trh, dodává, že na lokálním trhu se potýkáme s možná ještě větším nedostatkem kvalitních vývojářů, než je tomu v zahraničí – zejména v západní Evropě.

Dále vysvětluje, že vzhledem k nárůstu finančního ohodnocení IT specialistů se budou jednotlivé firmy více uchylovat k práci s mladými talenty. Miroslav Kořen odhaduje, že důležité bude v této oblasti zejména spolupráce s univerzitami.

Suse také v České republice a na Slovensku pozoruje narůstající poptávku po řešeních pro privátní cloud. Na českém trhu posiluje i adopce veřejného Cloudu. Suse proto čekávám, že na lokálním trhu v příštím roce dále poroste nárůst tržního podílu těchto technologií.

Oblast druhá: Datová úložiště

Pro datová úložiště Suse uvádí, že i v tomto segmentu začnou jednotliví výrobci uzavírat partnerství s novými nadacemi za účelem nalákání talentovaných lidí.

V roce 2019 bude podle predikce stoupat i využití softwarově-definovaných úložišť ve firmách. Firmy tak budou reagovat na datovou explozi, kterou v posledních letech zažíváme.

Významný vliv na ukládání dat bude mít implementace bezpečnostních standardů a neustálé sledování kybernetické kriminality. Suse odhaduje, že budou vznikat nové pozice a nové role uzpůsobené tak, aby zajistily souznění v řízení dat a pravidlech nakládání s nimi.

Miroslav Kořen pro český trh uvádí, že v roce 2019 budou státní i soukromé organizace více zohledňovat softwarově-definovaná úložiště ve svých výběrových řízeních a nebudou se orientovat jen na klasická disková pole. Díky tomu podle Suse vznikne celá řada nových vysokokapacitních úložišť s kapacitou v řádech petabytů.

Oblast třetí: Prodejní kanály

Suse zdůrazňuje, že v roce 2019 budou muset partneři zlepšovat znalosti na vertikálách mezi odvětvími, aby mohli vyvíjet úspěšná řešení na míru pro jednotlivá odvětví.

Zároveň dodává, že klíčovým prodejním bodem se stane flexibilita nabídek řešení. V souvislosti s rozšiřováním služeb podle Suse budou růst i zisky dodavatelů softwarově-definované infrastruktury.

Pro český trh podle Miroslava Kořena platí, že všichni výrobci v oblasti softwarově-definované infrastruktury a open source budou čím dál tím více závislí na svých implementačních partnerech.

Ti pak podle predikce Suse budou dále posilovat své kompetence a s přibývajícím množstvím projektů postavených na výše zmíněných technologiích budou i tyto dodavatelské firmy posouvat své zaměření. Radikální změny na lokálním trhu však Suse neočekává.

Oblast čtvrtá: Trendy pro top manažery

Suse upozorňuje, že v příštím roce se rozšíří používání blockchainu i do oblastí mimo finance. Jako příklad uvádí stravování, kde bude blockchain používán na sledování dodávek potravin od farmáře až k zákazníkovi napříč dodavatelským řetězcem.

Blockchain má podle Suse potenciál zrychlit identifikaci zdroje a distribučních bodů v případě nutnosti realizovat proces návratu závadné potraviny. Navíc se pracuje na vývoji propojení kontejnerů a blockchain technologie pomocí platforem CaaS, což v roce 2019 podle prognózy vytvoří nové příležitosti pro vývojáře.

Svůj vzestup v roce 2019 podle Suse zažije i strojové učení (ML), především díky sdílení dat používaných k výstavbě ML modelu na řízení softwarově-definovaného úložiště. Iniciativy používající open source data se budou podle Suse dál šířit a růst.

Společnost také odhaduje, že rostoucí implementace řešení pro ML ve velkých společnostech povede k tomu, že se z této technologie nakonec stane hlavní nástroj inovace ve všech odvětvích, a to již v příštím desetiletí.

Mnoho předních lídru posle Suse dále předpovídá, že se začne rychleji rozrůstat prostředí veřejných cloudů. Zpráva odhaduje, že trend dodavatelů se zaměřením na specifický segment bude v roce 2019 pokračovat. Zároveň se budou i nadále objevovat noví regionální poskytovatelé.

Suse v neposlední řadě vyzdvihuje, že důraz na bezpečnost bude čím dál patrnější již na úrovni samotného vývoje. I nadále bude stěžejní vzdělávání ohledně IT bezpečnosti, jelikož lidská chyba je pro bezpečnost stále největší hrozbou.

Společnost odhaduje, že firmy se v příštím roce zaměří na posílení kompetencí bezpečnostních ambasadorů, kteří budou šířit a posilovat povědomí zaměstnanců na poli celkové bezpečnosti.

Miroslav Kořen uvádí, že pro top management v českých firmách bude důležitá zejména flexibilita, tedy schopnost reagovat na poptávky z trhu a veškeré změny co možná nejrychleji.

Jako příklad uvádí finanční sektor, kde dochází k zásadním změnám procesů, organizační struktury a technologií za účelem dosažení agility.

Tyto transformace budou podle Suse v roce 2019 nadále pokračovat a budou se týkat i ostatních segmentů. Důraz bude dále také kladen na snižování nákladů zejména v oblasti IT provozu. Bude také dále pokračovat digitální transformace firem a státních organizací.

Zdroj: Suse
Úvodní foto: kras99 @ Fotolia.com

Komentáře