Stínové IT se stává standardem, je čas přestat bojovat a začít spolupracovat (VMware)

Globální průzkum společnosti VMware poukázal na sílící fenomén decentralizace IT v podnicích, čímž se rozumí pořizování, implementace a používání technologií a aplikací bez přímé kontroly IT oddělení. Tento model má očividné výhody a ještě očividnější nevýhody, ale namísto jeho potlačování je čas začít hledat rovnováhu.

Stínové IT se stává standardem, je čas přestat bojovat a začít spolupracovat (VMware)Společnost VMware představila závěry svého nedávného výzkumu, který zkoumal míru decentralizace technologií ve firmách. Výrazná část (40 %) podnikových manažerů domnívá, že se řízení informatiky v podnicích přesouvá z IT oddělení na jiné složky, které přebírají iniciativu při zavádění technologiemi podporovaných inovací.

Výzkum mezi 2000 pracovníky s rozhodovací pravomocí v oblasti IT a 2000 manažery obchodních a výrobních jednotek v podnicích z celého světa, mezi nimiž bylo i 60 z České republiky, zjistil, že tato decentralizace IT má viditelné obchodní přínosy.

Respondenti konkrétně uváděli schopnost uvádět nové produkty a služby na trh rychleji (50 %), lepší schopnost reagovat na vývoj podmínek na trhu (50 %) a větší volnost při zavádění inovací (48 %).

Přínosy se projevují v oblasti dovedností pracovníků, přičemž respondenti se domnívají, že přesun vlastnictví technologií mimo IT do ostatních složek podniku zvyšuje spokojenost zaměstnanců (53 %) a pomáhá přilákat kvalitnější pracovníky (37 %).

Rychlejší inovace nejsou zdarma

Tento posun však zároveň není bez rizika. Respondenti uvádějí, že podobné sitace vedou ke zdvojení výdajů na IT služby (42 %), nejednoznačnosti vlastnictví a odpovědnosti za IT (47 %) a pořizování nedostatečně bezpečných řešení (42 %). Decentralizace navíc probíhá proti vůli IT oddělení, z nichž většina (63 %) si přeje větší centralizaci .

Oslovení IT manažeři především domnívají, že hlavní funkce jako zabezpečení sítí a dodržování zákonných povinností (50 %), testování a vývoj aplikací (47 %) a služby soukromého cloudu (40 %) by měly zůstat pod jejich kontrolou.

Vzestup cloudu demokratizoval svou snadnou dostupností a přívětivým cenovým modelem IT, takže se nelze divit, že různá oddělení podniku tuto příležitost neváhají využít,“ uvedl Vladimír Střálka, ředitel české a slovenské pobočky společnosti VMwaru

Řízení takové změny klade na podniky značné organizační nároky. Příliš často jsme však svědky toho, že využití takových prostředků zůstává bez kontroly a koordinace ze strany IT, což vede ke zvyšování nákladů, oslabování bezpečnosti a nejasnostem ohledně kompetencí a odpovědnosti,“ dodal.

Decentralizace je realitou, je třeba najít rovnováhu

Ohledně vlastnictví inovačních iniciativ v podnicích se obchodní a výrobní manažeři shodují. Téměř dvě třetiny (60 %) se domnívají, že by IT mělo umožňovat inovační snahy, ale musí stanovovat strategický směr a nést odpovědnost za bezpečnost. Toto rozložení z odpovědí vyplývá jako ideální stav.

Podle Vladimíra Střálky se dnešní decentralizace stává standardem a nelze na ni již pohlížet jako na tzv. stínové IT, které bylo dříve považováno (zejména IT odděleními) za něco krajně nežádoucího.

Proces decentralizace je realita, stimulovaná potřebou konat rychle, jak to vyžaduje dnešní obchodní prostředí – dosud jsme se nesetkali s takovou poptávkou po nových, okamžitě dostupných aplikacích, službách a způsobech práce,“ uvedl Střálka.

Vezmeme-li tyto změny na vědomí a přizpůsobíme se jim, IT si může zachovat klíčovou roli při jejich řízení. Nejnovější technologie či aplikace budou skutečně přispívat k digitální transformaci, pokud je bude možné umístit či přemístit do libovolného cloudu, kde budou snadno, rychle a bezpečně dostupné,“ uzavřel.

Zdroj: VMware
Úvodní foto: © pressmaster - Fotolia.com

Komentáře