Soitron: Firmy v Česku přecházejí na hybridní datová centra a znají cenu svých dat

V současnosti vlastní datové centrum provozuje 6 z 10 tuzemských firem, přičemž čtvrtina společností již nyní využívá část svých služeb z cloudu. Nyní firmy podle Soitronu čeká další výzva v podobě automatizace.

Soitron: Firmy v Česku přecházejí na hybridní datová centra a znají cenu svých datSpolečnost Soitron uvádí, že uplynulý rok a půl zásadním způsobem zdůraznil význam správně fungujících firemních datových center, přičemž v tomto období došlo k akceleraci provozu firemního IT v hybridním prostředí. 

Zvyšující se trend nástrojů umožňující jednotnou správu cloudového i on-premise prostředí podle společnosti podporuje i stále častěji nasazovaná hyperkonvergovaná infrastruktura.

Průzkum Soitronu odhalil, že vlastní datové centrum provozuje 63 % dotázaných společností, přičemž 37 % společností své datové centrum nemá a využívá služeb jiných firem.

Firmy v ČR získaly flexibilitu a škálovatelnost výkonu

Je evidentní, že většina společností stále provozuje lokální infrastrukturu, což odpovídá současným trendům, kdy směřujeme k využívání takzvaných hybridních datových center,“ vysvětluje Michal Novák, technický ředitel společnosti Soitron.

Společnosti podle Soitronu nejčastěji provozují do 10 fyzických serverů. „To při jejich dnešním výkonu může znamenat i několik stovek virtuálních serverů, a tak mnohdy disponují velmi rozsáhlou IT infrastrukturou,“ odhaluje Novák.

Drtivá většina z dotazovaných podle průzkumu využívá virtualizační platformu VMware (91 %). Hyper-V (8 %) využívají spíše střední a menší společnosti a zbytek (1 %) vsadil na zbylé platformy.

Úložiště jsou nejčastěji zaplněná více než z poloviny

Na otázku, zda firmy využívají službu IaaS od nějakého cloudového operátora, 26 % respondentů uvedlo, že ano. Zbytek, tedy 74 % však nikoliv.

Zajímavé výsledky podle společnosti Soitron vzešly z dotazování ohledně zaplněnosti úložiště. Nejvíce, 53 % firem uvedlo, že jejich disková pole jsou zaplněna někde mezi 50 až 79 % dostupné kapacity.

Méně než 50 % zaplněnosti uvedlo 31 % respondentů a 16 % má datové úložiště zaplněno z 80 % a více. Zde je třeba si uvědomit, že začít řešit navýšení kapacity úložiště se doporučuje již při jejich 70% zaplnění.

Datová centra se blíží k autonomnímu provozu

Soitron dále upozorňuje, že automatizace je jedním z trendů, který datová centra nyní velmi ovlivňuje. Průzkum nicméně odhalil, že 49 % firem zatím nepoužívá žádnou formu automatizace.

Co je však pro nás potěšující zjištění, je to, že na trend zavádění automatizace do svých procesů naskočilo 47 % firem a je zde vidět vzestupná tendence,“ specifikuje Novák.

Ze zjištění o trendech a budoucnosti firemních datových center v ČR dále vyplývá, že podniky si uvědomují, jak fatální dopad na jejich výrobu a provoz by mohl mít výpadek IT.

Proto 77 % z nich má pro své datové centrum zpracovány disaster recovery plány a business continuity plány. Alespoň recovery plán má připraveno 13 % firem a pouze business continuity plány potom 3 %. Hned 6 % nemá nic z toho a 1 % neví.

Hyperokonvergence ve firemním IT rezonuje

Hyperkonvergovaná infrastruktura a hybridní datová centra jsou podle Soitronu témata, která rezonují oblastí datových center. I díky tomu není překvapující, že 65 % společností, o této problematice slyšela a má alespoň základní informace o principu, jak tato infrastruktura funguje.

Průzkum ovšem ukázal, že pouze malá část (15 %) společností tyto výhody využívá, 23 % společností hyperkonvergované řešení zvažuje implementovat a tři ji právě implementují.

Zdroj: Soitron
Úvodní foto: kras99 @ Fotolia.com

Komentáře