Software602: České firmy k poradám nejčastěji používají Skype

Jen třetina českých firem používá během home office elektronické podepisování, nejkomplikovanější je pro ně komunikace s úřady. Z online komunikačních nástrojů se těší největší popularitě produkty od Microsoftu.

Software602: České firmy k poradám nejčastěji používají SkypePrůzkum společnosti Software602, kterého se 20. až 22. 1. 2021 zúčastnilo 550 manažerů zodpovědných za firemní IT a který realizovala agentura Instant Research, odhalil, že navzdory protipandemickým opatřením se smlouvy i nadále nejčastěji podepisují osobně.

Ačkoli řada respondentů podle průzkumu praktikuje hromadný home office a většinu agendy zvládá řešit vzdáleně, 53 % jich nadále podepisuje smlouvy fyzicky v kanceláři.

Elektronické podepisování smluv využívá 35 % firem, každá dvacátá si pak nechává smlouvy zasílat kurýrem a podepisuje je ručně mimo kancelář.

V jednotlivých krajích se situace mírně liší, ale pouze v Jihomoravském kraji je častějším způsobem elektronické podepisování smluv než fyzické v kanceláři,“ vysvětluje Martin Vondrouš z Software602.

Dokumenty si zaměstnanci nejčastěji zasílají e-mailem, v průzkumu to uvedli čtyři z deseti respondentů. Druhým nejčastějším způsobem předávání dokumentů je osobní vyzvednutí v kanceláři (uvádí ho 23 % respondentů).

Celorepublikově vede Skype, v Praze ale Microsoft Teams

Software602 uvádí, že z onlinových platforem využívaných k hromadným videokonferenčním hovorům české firmy nejčastěji řeší porady přes Skype (36 %) a Microsoft Teams (24 %). Víc než polovina firem tak spoléhá na řešení od společnosti Microsoft, která tyto dvě platformy provozuje.

Každá desátá společnost používá Google Meet, 6 % spoléhá na Zoom a necelé procento na Webex. Žebříček ale neplatí pro všechny kraje. V Praze, Královéhradeckém a Libereckém kraji a na Vysočině je nejvyužívanější komunikační platformou Microsoft Teams.

Graf 1 – Nejčastěji používané komunikační platformy v ČR

Graf 1 – Nejčastěji používané komunikační platformy v ČR

Zdroj: Software602

Datové schránky nestačí

Při komunikaci s úřady české firmy podle průzkumu nejčastěji sahají po datových schránkách (29 %). V loňském roce se jejich prostřednictvím rozeslalo v České republice rekordních 112 milionů datových zpráv, vůbec nejvíc v historii Informačního systému datových schránek (ISDS).

Čtvrtina firem (25 %) upřednostňovala telefonickou komunikaci s úřady a 28 % využívalo e-maily. Pouze každá desátá firma (11 %) vysílala své zástupce na úřady osobně. Klasickou poštu formou doporučených dopisů pak nevyužila ani tři procenta firem.

Za vůbec nejkomplikovanější agendu během home office považují IT manažeři českých firem komunikaci s úřady. Uvedla to víc než pětina z nich. Shodně pro 18 % respondentů pak považuje za největší problém během pandemie komunikaci s kolegy z firmy a podepisování dokumentů.

Takřka každá šestá firma (15 %) považuje za největší výzvu současnosti interní oběh firemních dokumentů a pro 8 % respondentů je zásadním problémem zajištění jejich archivace.

Graf 2 – Největší komplikace na home office

Graf 2 – Největší komplikace na home office

Zdroj: Software602
Úvodní foto: fizkes / stock.adobe.com

Komentáře